Entries by admin

Adlercreutz: Hallituksen sisäinen luottamuspula estää järkevän etenemisen sote-uudistuksessa

Eduskunnan hallintovaliokunta on tänään antanut lausuntonsa koskien maakuntauudistusta ja sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusta. RKP on jättänyt asiassa eriävän mielipiteen. Hallintovaliokunnassa RKP:tä edustaa Anders Adlercreutz. – Hallituksen mallissa on edelleen suuria puutteita niin perusratkaisuissa kuin kustannuslaskelmissa. Uudistuksessa luodaan hyvin monimutkainen taloudellinen palapeli, jossa kunta uhkaa jäädä häviäjän asemaan. Maakunnat taas ovat tiukan valtionohjauksen piirissä. Maakunnilla tai kunnilla […]

RKP näkee paljon hyvää Juho Saaren raportissa: Eriarvoisuuden vähentäminen on keskeinen haaste

Syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentäminen ja estäminen ovat yhteiskuntamme suurimpia tulevaisuuden haasteita. Pääministeri Sipilän asettama, professori Juho Saaren vetämä työryhmä esitteli eilen loppuraporttinsa. RKP:n kansanedustajat Anders Adlercreutz ja Thomas Blomqvist osallistuivat pääministeri Sipilän pyöreän pöydän keskusteluun raportin johtopäätöksistä. – On hyvä, että raportissa tartutaan tähän ongelmakenttään eri näkökulmilta. Nyt on aika saada selkeämpi ja vähemmän byrokraattinen […]

Puhe eduskunnan keskustelussa sote-uudistuksesta 14.3.2018

Arvoisa puhemies, Tuntuu kuluneen ikuisuus siitä hetkestä, jolloin hallitus löi sote-uudistuksen tavoitteet lukkoon ja paalutti sen etenemisen. Piti kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Tähän piti päästä leventämällä hartioita, yhtenäistämällä rahoituspohja ja tuomalla mukaan valinnanvapaus. Ärade talman, Det känns som om en evighet skulle ha förflutit sedan den […]

Puhe keskustelussa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta 13.3.2018

Ilmastopolitiikka on monimutkaista ja politisoitunutta. Osaoptimointi ei ole sille vierasta. Koko rakennelma on monimutkainen: on päästökauppaa, taakanjakosektoria ja LULUCF:ää. Päästöt ovat kuitenkin yhteiset ja yhden osan osaoptimointi ei auta, jos toinen vuotaa. Ilmastotoimilla on myös taloudellisia seurauksia. Liikumme alueella, jossa on sekä taloudellisia intressejä että alueellisia intressejä. Suomen ilmastopolitiikka nojautuu vahvasti biotalouteen ja tälle on […]

Adlercreutz haluaa ympäristöystävällisempää rakentamista

Valtioneuvoston keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta keskustellaan tänään eduskunnassa. RKP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Anders Adlercreutz vaatii Suomelta kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa ja nostaa esiin puurakentamisen konkreettisena toimenpiteenä rakennussektorilla. – Jopa 40 % suomalaisten päästöistä tulee asumisesta, eli tällä saralla löytyy paljon parannettavaa. Puurakentaminen on ilmastoteko, sillä puinen pientalo varastoi 30 tonnia hiilidioksidia. On tärkeää, että käytämme puutamme pitkäikäisiin puutuotteisiin […]

Adlercreutz: Peruskoulu-uudistus SOTE-maakuntauudistuksen esikuvaksi

”Meidän tulee ottaa oppia peruskoulu-uudistuksesta. Siinä edettiin alueittain”, sanoo Anders Adlercreutz, kansanedustaja ja RKP:n varapuheenjohtaja. ”Peruskoulu-uudistus oli suuri menestys. Siinä onnistumista siivitti viisaus jalkauttaa se vaiheittain useamman vuoden kuluessa. Nyt hallitus haluaa toteuttaa SOTE-maakuntauudistuksen – itsenäisen Suomen historian suurimman uudistuksen – tiukalla aikataululla ja samanaikaisesti koko maassa. Näin toimitaan, vaikka lainsäädännössä on ilmeisiä ongelmia ja […]

Lång väg att gå efter #metoo

Många människor har gått omkring och burit på en hemlighet. En gammal oförrätt som legat i minnets dunkla vrå och gnagt på självkänslan, på självbilden. Var det mitt fel? Kunde jag ha undvikit det? Varför jag? Minnet finns fortfarande där – men i dag kan många konstatera, alltför många, att de inte var ensamma. Att […]

Adlercreutz: Lepomäki näkee sen, miltä hallitus ummistaa silmänsä

  Kansanedustaja Elina Lepomäki ilmoitti eilen, ettei hän voi äänestää hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen puolesta. Tämä ei hämmästytä Anders Adlercreutzia, RKP:n kansanedustajaa ja varapuheenjohtajaa. – Jos objektiivisesti analysoi sen aineiston jota meille kansanedustajille on esitetty, niin ei voi tulla muuhun johtopäätökseen. Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen kytkeminen maakuntauudistukseen oli onneton ratkaisu. Sen sijaan, että olemassa olevia ja kansainvälisen vertailun […]

Adlercreutz: Nuorena aikuisena syövän sairastaneiden myöhäisvaikutusten jälkiseuranta Kansallisen syöpäkeskuksen tehtäväksi

RKP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anders Adlercreutzin johdolla joulukuussa jätetyssä kirjallisessa kysymyksessä nostettiin esille uusimpaan tutkimusnäyttöön perustuva tarve alle 35-vuotiaina syövän sairastaneiden myöhäisvaikutusten jälkiseurannalle. Seuranta tulisi toteuttaa perusteilla olevan Kansallisen syöpäkeskuksen kautta. − Tuoreimman tutkimustiedon mukaan alle 35-vuotiaana sytostaattihoitoja saaneilla on suurentunut riski sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin ja ennenaikaiseen kuolleisuuteen. Valtakunnallisella myöhäisseurantaohjelmalla olisi mahdollista vähentää sydän- ja verenkiertoelimistön […]