Inlägg av admin

Adlercreutz ja Mykkänen: Ruovikon niitolla parannetaan vesien tilaa ja rantojen viihtyvyyttä

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz ja Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vierailivat tänään Kirkkonummen Långvikissa tutustumassa John Nurmisen Säätiön Rannikkoruokohankkeeseen. Projektilla yritetään vauhdittaa ruovikkojen niittoa sekä edistää ruokomassan hyötykäyttöä. Adlercreutz ja Mykkänen painottavat ruovikon niiton monipuolisia hyötyjä, niin vesiensuojelun kuin uuden liiketoiminnankin näkökulmasta. – Runsas ruovikkokasvusto on merkki vesialueen rehevöitymisestä. Ruovikko sitoo itseensä runsaasti ravinteita, joten […]

Adlercreutz: Vasslåtter ger ett renare Östersjön men också ekonomiska möjligheter

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz besökte idag John Nurminens Stiftelses Vassprojekt i Långvik i Kyrkslätt. Vassprojektets syfte är att befrämja bruket av slåtter av vassbeståndet längsmed kusterna och på så sätt bidra till att minska på näringsämnen som redan hamnat i Östersjön. Adlercreutz gläds över att allt fler metoder för att förbättra Östersjöns tillstånd utvecklas […]

Glöm inte superkrafterna

Vi kommer alla ihåg tider då vi tyckt att vi inte passat in. Stunder, då systemet känns som om det vore byggt för någon annan. Det gäller oss föräldrar men framförallt våra barn som inte ännu har den livserfarenhet och via det, det perspektiv som gör det lättare att sätta motgångar i ett sammanhang. Skolan bygger på […]

Fyyri, en fyr jag hoppas alla hittar

I en insändare i KS 22.10 beskriver Magnus Torsell sina intryck av Fyyri, det nya biblioteket i Kyrkslätt. Torsell lyfter upp både positiva och negativa synpunkter. Som ordförande för kommunfullmäktige är jag tacksam för responsen. Vårt nya bibliotek har inte fötts utan motgångar. De motgångarna syns också i den slutliga prislappen som är långt över det vi hoppades på […]

Adlercreutz: En sänkning av elskatten slår många flugor i en smäll

Idag behandlas sänkningen av elskatten i riksdagen. I och med lagändringen sänks elskatten för industrin till EU:s miniminivå från och med början av 2021. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz välkomnar reformen och dess positiva effekter på Finlands konkurrenskraft och på övergången till renare teknologier. – Sänkningen av elskatten har en avgörande roll i att höja vår […]

Inte ens när det gäller en järnvägsdepå i Esbo eller Kyrkslätt ska man skjuta i blindo

Ur en landskapsmässig synvinkel är en placering i Mankby eller Bobäck likvärdig. Båda är problematiska inte bara ur en teknisk synvinkel – det krävs massiv pålning och stabilisering. När landskapsplanen behandlades smög sig en tågdepåmarkering på gränsen mellan Mankby och Bobäck in på kartan utan större diskussion. Men efter det har diskussionens vågor gått höga. […]

Oppeja Kaipolasta

Syksyllä UPM ilmoitti sulkevansa Kaipolan tehtaan Keski-Suomessa. Uutinen järkytti, eikä syyttä: tehdas työllistää satoja suomalaisia ja paperiteollisuudella on meille suomalaisille suuri symbolinen arvo. Uutinen synnytti myös myrskyisän keskustelun, joka vieläkin velloo. Miksi paperitehdas, joka ainakin tovi sitten oli taloudellisesti kannattava, suljetaan? Keskustelussa etsittiin kiivaasti syyllisiä. Osa syytti osakkeenomistajien pohjatonta ahneutta ja osa joko hallitusta tai […]

Svenska riksdagsgruppen godkände förhandlingsresultatet om vårdreformen

Svenska riksdagsgruppen har godkänt det förhandlingsresultat som regeringspartierna har uppnått om social- och hälsovårdsreformen. – Vi är nöjda med de väsentliga framsteg som gjorts under de senaste veckornas förhandlingar och godkänner resultatet, säger gruppordförande Anders Adlercreutz. Han understryker att det handlar om en stor helhet som berör alla finländare. – Det är viktigt att vi får en […]

Meidän on oltava muutos, jota etsimme

Tällä hetkellä häntä ohjaa koiraa, kiistelemme keinoista ja puolustamme etuja, ymmärtämättä täysin kirkkaasti kokonaiskuvaa ja sitä, mitä rahoilla pitäisi tehdä ja millä aikavälillä. Syntyy lillukanvarsikeskustelua, joka vie meitä yhtä paljon taakse- kuin eteenpäin. Eduskunnan täysistunnossa pitämässäni puheessa korostin sitä, että Suomi on selvinnyt kuluneesta puolesta vuodesta kohtalaisen pienillä vaurioilla. Tämä pitää paikkansa. Tämän blogin myötä […]

Adlercreutz: Exceptionell budget i exceptionella tider

– Idag är det vår uppgift att dels hålla epidemin i styr, dels se till att så många finländare som möjligt har ett arbete att gå till imorgon. Detta betonade Anders Adlercreutz (SFP) i sitt gruppanförande då riksdagen på onsdagen startade debatten om budgeten 2021. Han understryker att budgeten innehåller målmedvetna steg som ska garantera […]