Adlercreutz: Selkeä purkustrategia on tervetullut

Koronakriisi on Suomessa hoidettu hyvin arvosanoin, mutta tulosta ei ole saavutettu ilman uhrauksia, sanoo Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz.

Vaikka epidemian hoito saa kiitettävän arvosanan, Adlercreutz näkee puutteita siinä, kuinka yrittäjiä on kohdeltu.

– Ravintoloiden tukemisella on kiire, samoin Business Finlandin rahanjakokriteerien korjaamisella. Tämän olemme sanoneet aiemminkin: projektirahoituksen aika tulee myöhemmin. Nyt tarvitaan käyttöpääomaa.

Adlercreutz piti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron eduskunnan keskustelussa koronakriisistä johtuvien rajoitustoimenpiteiden purkamisesta.

– On hyvä, että hallitus on nyt laatinut koronakriisille selkeän purkustrategian. Nyt meillä on askelmerkit maan asteittaiselle avaamiselle sekä toimenpiteet, joilla mahdollistetaan yrittäjien töihin paluu. Askel askeleelta, varovaisesti. Terveysasiantuntijoiden suositusten mukaisesti.

Adlercreutzin mukaan meidän tulee ottaa kriisistä opiksi.

– Olemme osoittaneet joustavuutta kotona, koulussa ja työpaikoilla. Yritetään pysyä yhtä joustavina myös sitten, kun palaamme nykyistä normaalimpaan arkeen. Joustavuutta tarvitaan enemmän kuin koskaan – työelämän uudistamiseen, uusien työpaikkojen luomiseen ja talouden nostamiseksi jaloilleen.

Adlercreutz: Joustavuutta tarvitaan myös kriisin jälkeen

Hallitusohjelmassa on paljon hyviä ja tarpeellisia strategisia tavoitteita, jotka ovat täysin kurantteja, mutta on selvää, että monia toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi joudutaan arvioimaan uudelleen. Näin totesi Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz, kun eduskunta tiistaina käsitteli julkisen talouden suunnitelmaa.

– Koronakriisin seurauksena talous notkahtaa ja verotulot hupenevat. On syytä uskoa, että työttömyys nousee. Siihen pitää reagoida. Sillä on merkitystä.

Adlercreutz painottaa, että tässä tilanteessa on pidettävä muistissa kriisin aikana opitut asiat.

– Työaika voi joustaa, työpaikka voi joustaa. Työtavat voivat joustaa. Kun elämä normalisoituu, on tärkeää, että kriisin aikana käyttöön otettuja joustoja ei unohdeta. Säilytetään digiloikka. Erotetaan työn tekeminen paikasta. Matkustetaan vähemmän, kommunikoidaan enemmän. Hallitusohjelman kirjaus paikallisen sopimisen edistämisestä on erityisen tärkeä juuri nyt.

Adlercreutz sanoo, että vaikka julkisen talouden näkymät ovat muuttuneet totaalisesti viimeisen kuukauden aikana, on syytä huomata, että hallitusohjelman strategiset tavoitteet ovat yhtä tärkeitä tänään kuin ne olivat viime vuonna.

– Tasa-arvo on vieläkin Suomen etu, ja me tarvitsemme vanhempainvapaauudistuksen. Koulutus on vieläkin Suomen kaltaisen pienen maan suurin kilpailutekijä. Ja ilmastomuutoksen seurauksista maksettava hinta ei ole laskenut yhtään, vaikka osakekurssit niin ovatkin tehneet.

Adlercreutz: Yritykset kärsivät THL:n tulkinnanvaraisista testausohjeistuksista

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz kehottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) selkeyttämään ohjeistustaan koskien koronavirustestausta. Tällä hetkellä ohjeistusta tulkitaan eri tavoin eri yksityisten terveysyhtiöiden paikallisissa yksiköissä.

– Minuun otti yhteyttä eräs yritys, jonka avaintyöntekijän puolisolla on koronavirukseen viittavia oireita, ja täten myös työntekijä on varmuuden vuoksi karanteenissa. Yritys haluaisi testauttaa puolison, mutta yksityisen terveysyhtiön mukaan testaaminen ei onnistu THL:n ohjeiden takia. Työntekijän karanteeni siis jatkuu ja yritys kärsii tilanteesta, vaikka ei ole varmuutta siitä, että karanteeni on aiheellinen. Ongelma näyttää olevan yleinen. Eihän sen näin pitäisi olla, Adlercreutz sanoo.

Adlercreutz kummastelee vaikeutta päästä testeihin, sillä viime päivien aikana on uutisoitu laajasti yksityisten terveysyhtiöiden hyvästä testauskapasiteetista. Yritykset vahvistavat tämän.

– Testaamattomuudella on selkeä vaikutus kansantalouteen – tässäkin tilanteessa yritys on ilman avaintyöntekijäänsä määrittelemättömän ajan, varmuuden vuoksi. Jos puolison testitulos on positiivinen, hän jatkaisi ilman muuta karanteenia. Jos testitulos puolestaan on negatiivinen, työntekijä pääsee jatkamaan työskentelyä ja yrityksen toiminta voi jatkua normaalisti.

– Testausohje ei saa olla tulkinnanvarainen siten, että joillakin alueilla testeihin pääsee, ja toisilla alueilla ei. Ohjeiden tulee myös ottaa huomioon sairausepäilyksen vaikutus muihin perheenjäseniin ja heidän työnantajiinsa. Tällaisia epämääräisiä rajoituksia ei saa olla voimassa. Pyydän THL:ää korjaamaan ohjeistuksen.

Adlercreutz: Lyhytnäköinen ja hätiköity päätös

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus on tänään päättänyt lakkauttaa Raaseporin sairaalan yhteispäivystyksen. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz on tyrmistynyt päätöksestä, jolle hänen mukaansa on vaikea löytää kestäviä, alueen tarpeet huomioonottavia perusteluja.

– Päätöksen myötä yhteispäivystys Raaseporin sairaalassa loppuu. Enemmistö HUS:n hallituksesta päätti sivuuttaa Länsi-Uudenmaan protestihuudon – niin kuntien, kuin niiden yli 10 000 asukkaan, jotka allekirjoittivat vetoomuksen yhteispäivystyksen säilyttämiseksi. Yhteispäivystyksen merkitystä alueelle ei voi mitata kustannuslaskelmin. Nyt perustavanlaatuinen osa lähipalvelua katoaa.

Adlercreutzin mielestä päätös on hätiköity myös tulevaa sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusta ajatellen.

– HUS:n hallitus sitoi nyt tulevan maakunnan toisen käden selän taakse. Päätös on hyvin valitettava koko alueen näkökulmasta. Nyt HUS:n on syytä näyttää, että Länsi-Uudenmaan tarpeita ymmärretään. Tästä päätöksestä huolimatta Raaseporin sairaalaa tulee kehittää määrätietoisesti sen vahvuuksiin perustuen ja asukkaiden tarpeet huomioon ottaen. Olisiko sairaalaa kokonaisuudessaan mahdollista vahvistaa painottamalla tiettyjä erityispätevyyksiä?

– Nyt ei missään olosuhteissa saa syntyä keskustelua, jossa päivystystä kyseenalaisestaan muilta osin. Raaseporin sairaalan tulee pysyä sairaalana, sillä sairaalaa tarvitaan.

Adlercreutz: Slopa inkomstgränser som hindrar studerande att hoppa in inom vården och lantbruket

Många branscher behöver fler hjälpande händer då samhället i övrigt är satt i undantagsförhållande. Samtidigt är studerandena hårt utsatta i dessa corona-tider. Läroanstalter stänger, dimissioner skjuts upp, studietider förlängs, studentutbyten annulleras, studiestödstiderna går mot maximum och studeranden kan falla in under utkomststödets villkor.

– Svenska folkpartiets partidag 2018 fastslog att partiet har som målsättning att slopa inkomstgränsen för studiestödet. I dagens situation då det råder brist på arbetare inom flera branscher på grund av stängda gränser och corona-epidemins lokala följder, är det dags att regeringen även tar till detta medel, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Årsinkomstgränsen beräknas så att för varje stödmånad kan studerande ha en inkomst på 696 euro och per månad utan studiestöd 2 078 euro.

Adlercreutz förslag medför att studeranden under perioden april-september skulle vara befriade från denna gräns. Exempelvis vårdstuderanden skulle kunna göra en behövlig insats i samhället och inte behöva vara oroliga för att det skulle ha negativa ekonomiska följder för deras studieperiod.

– Jag är övertygad om att det finns studeranden som är villiga att hoppa in i arbetslivet och deras insatser skulle även behövas. Vi har hört ropet efter arbetskraft komma såväl från vårdsektorn som från jordgubbsodlare och bönder, noterar Adlercreutz.  En enkel och praktisk åtgärd vore att bortse från denna period då årsinkomstgränsen räknas ut för studeranden.

Adlercreutz: Tärkeitä toimenpiteitä konkurssien ehkäisemiseksi

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz on tyytyväinen oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin tänään esittämiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on helpottaa sekä yksityishenkilöiden että yritysten taloudellista tilannetta.

– Monella voi tällä hetkellä olla vaikeuksia henkilökohtaisen taloutensa kanssa, jos on joutunut lomautetuksi tai menettänyt työnsä. Silloin taloudellista liikkumavaraa saatetaan hakea pikavipeistä – katastrofaalisin seurauksin. Nyt pikavippien korko tullaan määräajaksi puolittamaan 10 prosenttiin, ja niiden suoramarkkinointi kielletään. Näillä toimenpiteillä voimme ehkäistä taloutensa kanssa jo kamppailevien henkilöiden ajautumista noidankehään.

– Nyt olisi samalla syytä tarkastella maksuhäiriömerkintöjen voimassaoloaikoja. Tällä hetkellä merkintä voi säilyä rekisterissä 2–4 vuotta. Tämä ei ole kenenkään edun mukaista. Toivon, että voimassaoloaikoja voitaisiin merkittävästi lyhentää.

Myös ulosottolakia tullaan muuttamaan niin, että sitä voidaan soveltaa joustavammin. Joustavuutta voidaan lisätä esimerkiksi lyhennysvapailla kuukausilla tai maksuaikoja myöhentämällä.

– On hyvä, että joustot koskevat sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä. Koronaviruksesta johtuvia konkursseja tulisi voida välttää viimeiseen asti. Jossain vaiheessa epidemia tulee olemaan ohi, ja silloin tarvitsemme yrityksiämme enemmän kuin koskaan.

Adlercreutz: Järki käteen, HUS!

Raaseporin sairaalan yhteispäivystys on vaakalaudalla tulevana maanantaina, kun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus kokoontuu käsittelemään asiaa. Kokouksessa tullaan esittämään, että yhteispäivystys lakkautetaan. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz on järkyttynyt päätösehdotuksen lyhytnäköisyydestä ja vetoaa hallitukseen, jotta se ei hyväksyisi ehdotusta.

– Kehotan HUS:n hallitusta tekemään sen ainoan järkevän ratkaisun: säilyttämään Raaseporin sairaalan yhteispäivystys. Olemme tällä hetkellä keskellä epidemiaa, sekä sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen valmisteluvaiheessa. Nyt ei todellakaan ole oikea aika lakkauttaa palveluita maakunnassa, jossa koronavirus on levinnyt eniten. Myös sote-uudistuksen näkökulmasta ajankohta on absurdi. Toivon, että hallitus päätyy toiseen ratkaisuun, Adlercreutz sanoo.

Länsiuusimaalaisten yhtäläinen oikeus terveydenhuoltoon on uhattuna, jos yhteispäivystys ajetaan alas. Ilman yhteispäivystystä nukutusta vaativia toimenpiteitä ei voi enää suorittaa Raaseporissa.

– Yhteispäivystyksen lakkauttaminen on kova isku koko Länsi-Uudellemaalle niin kilpailukyvyn kuin kansalaisten turvallisuudentunteen näkökulmasta. Näinä epidemia-aikoina tarve saada hyvää hoitoa omalla äidinkielellä korostuu. Nyt ei ole aika ajaa alas palveluita, sen sijaan meidän tulisi vahvistaa alueellista ja sosiaalista yhdenvertaisuutta. Raaseporin sairaala ja sen yhteispäivystys on perustavanlaatuinen osa koko alueen elinvoimaisuutta.

Adlercreutz hallituksen tukipaketista: Rakennamme sillan notkahduksen yli

–Tarvitsemme yrityksiämme tänään, mutta ennen kaikkea tarvitsemme niitä siinä vaiheessa, kun akuutti kriisi on ohi. Tämän takia on äärimmäisen tärkeää, että rakennamme sillan tämän taloudellisen notkahduksen yli, Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo.

Hallitus esitteli tänään uusia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tukea yrityksiä ja niiden kautta talouttamme tässä taloudellisessa kriisissä, jonka koronavirusepidemia on aiheuttanut. Adlercreutz on tyytyväinen järeisiin toimenpiteisiin, jotka nyt otetaan käyttöön.

– Likviditeettikriisi on monella akuutti. Varsinkin yksityisyrittäjillä on suunnattoman haastava tilanne. On tervetullutta, että työttömyystukea voi nyt saada ilman, että yritystoiminta on pakko lopettaa. Välittömän kriisin jälkeen tulemme tarvitsemaan kaikkia yrittäjiä ja kaikenlaista yrittelijäisyyttä.

Hallitus on jo aiemmin ilmoittanut yritysten saavan veromaksuihinsa pidennetyn maksuajan ja matalamman viivästyskoron.

– Tämä auttaa yrityksiä hyvin konkreettisella tavalla. Emme kuitenkaan tule välttymään irtisanomisilta ja lomautuksilta. Tällöin on luonnollisesti suosittava lomautuksia. Työmarkkinaosapuolten ehdotukset lomautusprosessin tuntuvasta nopeutuksesta on nopeasti tultava voimaan, jotta mahdollisimman monella säilyy työpaikka, johon voi palata.

Adlercreutz: Kovat toimenpiteet, mutta selviämme tästä yhdessä

On kyse useasta kovasta toimenpiteestä, mutta uskomme kuitenkin, että voimme selvitä tästä yhdessä. Näin totesi Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz ryhmäpuheenvuorossa eduskunnan keskustelussa valmiuslain käyttöönotosta koronaviruksen torjumiseksi Suomessa.

– Yhteiskuntamme toimii tänään ja niin se toimii huomennakin. Pelkästään se tosiasia, että pystymme tässä salissa keskustelemaan ratkaisuja hakien yhteinen tavoite mielessä, että pystymme pääsemään sopuun näin isosta asiasta, se on todistus yhteiskuntamme toimintakyvystä. Poikkeustilasta huolimatta meidän tulee kuitenkin välttää ylireagointia. Kaikki toimenpiteet tulee punnita tarkkaan, sillä panokset ovat korkealla. Toimimme näin, jotta voimme suojata vanhuksiamme ja muita riskiryhmään kuuluvia, Adlercreutz sanoo.

Hänen mielestään koulujen sulkeminen on hyvin vaikea päätös.

– Se edellyttää hyvin perusteellista harkintaa. Myös ne päätökset, jotka rajoittavat ihmisten liikkumisvapautta vaativat painavia perusteluja. Ja on syytä muistaa, että valmiuslain käyttöönotto ei tarkoita rajattomia valtuuksia. Joka ikinen toimi, joka ikinen askel, tulee voida perustella erikseen.

Adlercreutz on huolissaan taloutta uhkaavasta konkurssiaallosta ja siitä seuraavasta työttömyydestä.

– Meidän on yhdessä pohdittava miten voimme auttaa yrityksiä, jotka toimivat yhteiskuntamme vetojuhtina. Meidän on kehitettävä toimenpiteitä, jotka auttavat yrityksiä pitämään kiinni työntekijöistään. Moni on akuutissa likviditeettikriisissä. Hallituksen lupaama ensivaiheen viiden miljardin euron tukipaketti on osoitus siitä, että emme jätä yrityksiä yksin tässä tilanteessa, Adlercreutz sanoo.

Adlercreutz: Företagens nöd är stor – nu behövs flexibilitet av alla parter

Coronaviruset är en stor utmaning för hela vårt samhälle och kommer att ha vidsträckta effekter på vår vardag. Virusets framfart påverkar även våra företag – då alla uppmanas stanna hemma och undvika närkontakt minskar efterfrågan på både tjänster och varor. Enligt Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är det viktigt att också stöda företagen för att minska på coronavirusets inverkan. Adlercreutz välkomnar finansminister Kulmunis fem miljarders stödpaket och hoppas på flexibilitet av alla parter.

– Med tanke på företagsverksamheten är det viktigast att se till att företagen inte får likviditetsproblem. Fördröjda eller avbokade affärer kan snabbt ha förödande påföljder. Många företag står inför en akut likviditetskris. Det är bra att man nu på många fronter skrider till åtgärder. Av de åtgärder som regeringen publicerade är till exempel förskjutningar av skatteinbetalningar och större befogenheter åt Finnvera mycket välkomna. Men vi behöver mera, säger Adlercreutz.

Som en följd av den ekonomiska krisen kan företagen i värsta fall vara tvungna att permittera eller säga upp anställda.

– Med tanke på sysselsättningen är det enormt viktigt att företagen har incentiv att hålla kvar sina anställda. Vi vill bespara så många som möjligt från permittering eller uppsägning – att bli utan jobb är alltid en personlig tragedi. Därför är det av speciellt stor betydelse att det finns möjligast stor flexibilitet på arbetsplatserna och att lokala överenskommelser kan förverkligas utan hinder. Nu måste vi ta i bruk alla lösningar för att hålla företagen på fötterna och de anställda på lönelistorna.