Adlercreutz iloitsee perhevapaamallista: Tarvitsemme myös asennemuutoksen

Tänään esiteltiin hallituksen malli tulevasta perhevapaauudistuksesta. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz iloitsee siitä, että uudistus etenee ja että malli mahdollistaa perhevapaiden tasaisemman jaon vanhempien kesken.

– Malli ilmaisee selvästi sen, että perhevapaat tulee jakaa – ja että ne tulee jakaa tasan. Tämän toteutuminen on nyt jokaisen omalla vastuulla. Se vaatii asennemuutoksen, Adlercreutz sanoo.

Tasa-arvoinen työelämä edellyttää sitä, että vanhemmat jakavat perhevapaat huomattavasti nykyistä enemmän, Adlercreutz painottaa.

– Ainoastaan vapaita jakamalla voimme muuttaa totuttuja kaavoja – eli odotusarvoa siitä, että äiti jää kotiin. Sekä vanhemmille että työnantajille lähtökohtana tulee olla se, että molemmat vanhemmat käyttävät osuutensa. Tämä malli ohjaa meidät nyt oikeaan suuntaan kohti tasa-arvoisempaa perhe- ja työelämää.

Adlercreutz avauskeskustelussa: Vahvat työllistävät toimenpiteet jatkossakin tärkeitä

– Voimme olla tyytyväisiä väliraporttiimme koronakriisin hoidosta. Myös työllisyyspolitiikassa olemme oikealla tiellä. Jo nyt tämä hallitus – epidemiologisesta ja taloudellisesta kriisistä huolimatta – on tehnyt yhtä merkittäviä toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi kuin edellinen hallitus koko kautensa aikana.

Näin Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoi eduskunnan avauskeskustelussa tänään.

– Tämä hallitus on tehnyt monia tärkeitä rakenteellisia uudistuksia, joiden tulokset näkyvät tänä vuonna. Olemme pidentäneet oppivelvollisuutta, palauttaneet subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen ja päättäneet monesta konkreettisesta työllisyystoimenpiteestä, kuten eläkeputken lakkauttamisesta. Nämä ovat tärkeitä uudistuksia, Adlercreutz sanoo.

– Tässä tilanteessa, jossa kansainvälisten suhdanteiden kehitystä on vaikea ennakoida, on olennaista, että me itse teemme kaikkemme talouden dynamiikan ja kilpailukyvyn turvaamiseksi. Hallituksen tulevassa puolivälitarkastelussa RKP haluaa painottaa paikallista sopimista ja kotitalousvähennyksen laajentamista. Haluamme myös parantaa työvoimapalveluja ja pohtia miten uudistetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

Suomesta tuli vuodenvaihteessa Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa. Adlercreutz painottaa pohjoismaisen yhteistyön tärkeyttä vallitsevista koronarajoituksista huolimatta.

– On yhtä tärkeää kuin ennenkin, että ihmiset ja yritykset voivat toimia vapaasti Pohjoismaissa, ja että me yhdessä samanmielisten naapureidemme kanssa pyrimme vastaamaan yhteisiin haasteisiimme, kuten ilmastonmuutokseen. Suomen puheenjohtajuuskaudella meidän tulee vahvistaa maailman parasta yhteisöä ja maailman vahvinta aluebrändiä.

Adlercreutz uudesta omistajuuden professuurista: Ajatusmalli omistajuudesta on radikaalissa muutoksessa

Vahva suomalainen omistajuus edellyttää omistajilta paitsi pääomaa myös yhteiskunnallista osaamista. Omistaminen merkitsee taloudellisen pääoman sijoittamisen ja hallinnoimisen lisäksi syvällistä ymmärrystä siitä, miten tehdyt valinnat ja toimenpiteet vaikuttavat ympäröivään yhteiskuntaan sekä ihmisten ja luonnon hyvinvointiin, sanoo Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz uudesta omistajuuden professuurista, joka perustetaan lahjoitusvaroin Aalto-yliopistoon.

– Omistajuudessa on monia näkökulmia. Sen myötä, kun Milton Friedmanin teesi yritysten ensisijaisesta tarkoituksesta – eli osaketuotosta ennen kaikkea – väistyy, muut tekijät nousevat esiin. Omistajalta odotetaan yhä suurempaa sosiaalista vastuunkantoa, sillä myös haasteemme globalisoituvat. Omistajuudella ei ole vain taloudellisia vaikutuksia vaan myös sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia. Näen tämän tulevan professuurin tärkeänä tutkimusalueena, Adlercreutz sanoo.

– Kyse on ainutlaatuisesta panostuksesta, myös globaalissa mittakaavassa. Yhä pienenevässä maailmassa, jossa pääoma ja yritykset vaihtavat omistajaa nopeassa tahdissa, omistajuuden luonne ja varsinkin yritysomistajuuden luonne on nopeassa muutoksessa. Tämä professuuri vastaa konkreettiseen tarpeeseen.

– Suomessa olemme kauan saaneet seurata sitä, kuinka uudet yrityksemme usein aikaisessa vaiheessa ostetaan pois ulkomaisten toimijoiden toimesta. Tämä on kaksiteräinen miekka. On aina hyvä, kun suomalainen yritys löytää sijoittajan. Samalla kuitenkin toivon, että tämän professuurin myötä olisi mahdollista tuottaa sellaista tutkittua tietoa, joka vahvistaa yrityksiämme ja auttavat niitä kansainvälisessä kilpailussa. Ja että tutkimus voisi auttaa yhä useamman yrityksen näkemään Suomen niiden pitkäaikaisena kotina ja meitä poliitikkoja tekemään sellaisia päätöksiä, jotka tukevat tätä tavoitetta.

Rekrytointiprosessi on käynnissä, ja tavoitteena on, että uusi professori voisi aloittaa työnsä viimeistään vuoden 2022 alussa.

Adlercreutz jatkaa ryhmäjohtajana

Ruotsalainen eduskuntaryhmä on valinnut Anders Adlercreutzin ryhmän puheenjohtajaksi. Adlercreutz on toisen kauden kansanedustaja Kirkkonummelta. Hän on johtanut RKP:n eduskuntaryhmää vuodesta 2019 lähtien.

Myös ryhmän varapuheenjohtajat tulivat uudelleenvalituksi. Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfström valittiin ryhmän ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja kansanedustaja Sandra Bergqvist Paraisista ryhmän toiseksi puheenjohtajaksi. Valinnat suoritettiin tiistaina.

Adlercreutz iloitsee saamastaan luottamuksesta.

– Ryhmän johtaminen on etuoikeus. Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta. Eduskunnalla on jälleen haastava vuosi edessään.  Meidän on johdettava maa ulos tästä epidemiologisesta kriisistä ja samalla saatava talous takaisin jaloilleen. Tässä riittää työnsarkaa niin eduskuntaryhmällemme kuin koko eduskunnalle, Adlercreutz sanoo.

Adlercreutz eläkeputken poistosta: Tärkeä askel ikääntyneiden työllisyyden parantamiseksi

Hallitus on tänään sopinut niin sanotun eläkeputken poistamisesta yli 55-vuotiaiden työllisyyden parantamiseksi. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz on hyvin tyytyväinen päätökseen.

– Tämä on ratkaisu, jossa kaikki voittavat. Laskelmien mukaan tämä johtaa 10 300 uuteen työlliseen samaan aikaan kun se vahvistaa julkista taloutta 165 miljoonalla eurolla. Tämä on iso asia ja suuri edistysaskel: uudistus, jolla tulee olemaan suuri positiivinen vaikutus. Ei heti, mutta pidemmällä aikavälillä, Adlercreutz sanoo.

Eläkeputkella tarkoitetaan vanhempien työttömien oikeutta saada lisäpäivien ajalta työttömyyspäivärahaa sen jälkeen, kun 500 päivän maksimiaika on ylittynyt. Adlercreutzin mukaan tästä järjestelmästä on käytännössä tullut syrjivä vanhempia työntekijöitä kohtaan.

– Tämä on luonut odotusarvon sille, että vanhemmat työntekijät kuuluvat ryhmään, joka mahdollisimman nopeasti pitäisi saada eläkkeelle. Tästä haluamme päästä eroon, ja nyt se toteutuu, Adlercreutz sanoo.

Hän on tyytyväinen siihen, että hallitus tekee kuten on luvannut. Kun työmarkkinaosapuolet eivät päässeet sopuun toimenpiteistä ikääntyneiden työllisyyden parantamiseksi, päätökset tehtiin hallituksessa. Eläkeputken poiston yhteydessä hallitus on päättänyt tukea yli 55-vuotiaita parantamalla muutosturvaa.

– On selvää, että meidän on rakennettava tästä kokonaisuus. Luomme tukimekanismeja, jotka mahdollistavat koulutuksen ja uudelleenkouluttautumisen. Vanhemmat työntekijät saavat myös tervetulleen verohelpotuksen, kun ansiotulovähennystä nostetaan yli 60-vuotiaiden osalta, Adlercreutz sanoo.

Adlercreutz: Työllisyysasteen nosto avainasemassa – rakenteellisia uudistuksia tarvitaan

Meidän on pidettävä talous käynnissä ja noustava koronapandemian aiheuttamalta aallonpohjalta, sanoi Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz eduskunnan palautekeskustelussa vuoden 2021 budjetista.

– Tässä tilanteessa meillä on vain vähän vaihtoehtoja. Pidemmällä aikavälillä julkinen talous on kuitenkin saatava tasapainoon. Suurimmat ongelmamme ovat valtion velkaantuminen ja työllisyysasteen sakkaaminen. Hyvinvointivaltion rahoittamiseksi meidän on pidettävä työllisyysaste mahdollisimman korkealla. RKP ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä haluavat uudistuksia, joilla lisätään joustavuutta. Meidän on luovuttava ulkomaisen työvoiman tarvehankinnasta ja mahdollistettava paikallinen sopiminen, Adlercreutz sanoo.

Adlercreutz painotti myös tarvetta parantaa hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta työelämässä.

– Yli 55-vuotiaiden työttömyyden osalta emme voi olla ylpeitä. Nykyinen järjestelmämme johtaa yksiselitteisesti ikäsyrjintään ja epätasa-arvoon ja tähän on löydettävä ratkaisu. Sama koskee hyvinvointia työelämässä: mielenterveyden ongelmista on tullut yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syy. Meidän tulee parantaa ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ja hoidon saatavuutta.

– Elämme haastavia aikoja. Ja vaikka tiettyjä päätöksiä usein mielellään lykätään, rakenneuudistusten tekemättä jättämistä ei voi puolustella. Oppivelvollisuutta pidennetään ensi vuonna. Se on tärkeää. Mutta kaikki perustuu siihen, että työllisyysastetta saadaan nostettua, ja tältä osin on vielä paljon tehtävää.

Adlercreutz OECD:n raportista: Vakavasti otettava viesti – tarvitsemme tiekartan talouden tasapainottamiseksi

OECD julkisti Suomen maaraporttinsa torstaina. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutzin mukaan analyysin johtopäätökset eivät tule yllätyksenä.

– OECD nostaa esiin arat kohtamme: kasvavan valtiovelkamme ja sakkaavan työllisyystasomme. Meidän tulee ottaa tämä viesti vakavasti. Vaikka finanssipolitiikallemme ei tällä hetkellä löydy monia vaihtoehtoja, on tärkeää, että saamme nopealla aikataululla laadittua uskottavan ja konkreettisen tiekartan kohti julkisen talouden tasapainoa, Adlercreutz sanoo.

Raportissa nostetaan esiin myös Suomen erityisongelma, eli korkea työttömyysaste vanhempien työntekijöiden keskuudessa.

–  Kun katsotaan yli 55-vuotiaiden työttömyystilastoja, on selvää, että tässä ei ole aihetta itsekehuun. On harmillista, etteivät työmarkkinaosapuolet löytäneet yhteisymmärrystä tämän ratkaisemiseksi. Päätöksentekovastuu on nyt hallituksella. Nykyinen järjestelmämme johtaa yksiselitteisesti ikäsyrjintään ja epätasa-arvoon. Ammumme itseämme jalkaan, kun emme panosta vanhempiin työtekijöihin ja kun ylläpidämme kannustimia, jotka eivät edistä heidän työllistymistään.

OECD peräänkuuluttaa myös joustavampia työmarkkinoita. Adlercreutz haluaa nähdä uudistuksia, jotka lisäävät joustavuutta.

– Meillä on demografisia ongelmia ja jäykät työmarkkinat. Hyvinvointivaltion rahoittamiseksi meidän on pidettävä työllisyystaso mahdollisimman korkealla. Tarvitsemme uudistuksen, joka mahdollistaa paikallisen sopimisen ja samalla vahvistaa luottamusta työpaikoilla. Yksi vaihtoehto olisi antaa työntekijöille rooli yrityksen johdossa, esimerkiksi hallituspaikan kautta. Tämä hyödyttäisi kaikkia.

Adlercreutz: Tärkeitä panostuksia nuorten yrittäjyystaitoihin ja vientiin

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Anders Adlercreutz on hyvin tyytyväinen valiokunnan tekemiin panostuksiin nuorten yrittäjyystaitoihin sekä viennin edistämiseen.

– Panostamme 500 000 euroa nuorten yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitojen edistämiseen. Monet järjestöt, kuten esimerkiksi Nuori Yrittäjyys, tekevät tärkeää työtä yrittäjyyden edistämiseksi kouluissamme ympäri maan. Tämä määräraha antaa näille järjestöille mahdollisuuden kasvaa. On tärkeää, että nuorillamme on mahdollisuus oppia taitoja, joita tarvitaan myöhemmin elämässä, Adlercreutz sanoo.

–  Lisämäärärahat Suomalais-ruotsalaiselle kauppakamarille ja osuuskunta Viexpolle viennin edistämiseen ovat erityisen tärkeitä näissä taloudellisesti haastavissa ajoissa. Suomi on viennistä riippuvainen maa, ja tämän takia on keskeistä tukea toimintaa, joka auttaa yrityksiämme kansainvälisille markkinoille.

Valtiovarainvaliokunta on tänään hyväksynyt mietintönsä ensi vuoden valtionbudjetista. Sen yhteydessä jaettiin myös niin sanotut joululahjarahat, noin 40 miljoonan euron suuruinen potti, joka jaetaan tärkeinä pidetyille hankkeille.

Adlercreutz ja Rehn-Kivi tyytyväisiä valtiovarainvaliokunnan lisämäärärahoista:  Listalla tärkeitä liikenneväyliä, tukea nuorille yrittäjille sekä ammattikalastajille

Tärkeät liikennehankkeet Uudellamaalla ja Pohjanmaalla etenevät. Tämä varmistui perjantaina, kun eduskunnan valtiovarainvaliokunta hyväksyi listan projekteista, joille myönnetään varoja valiokunnan jakamasta ylimääräisestä noin 40 miljoonan euron potista.

Uudellamaalla Fagervikintietä parannetaan, kantatie 51:lle saadaan tievalaistus välille Inkoo-Karjaa ja Helsingin seudulla noin 40–50 kilometriä pyörätietä saa uuden päällysteen. Pohjanmaalla vientiteollisuuden näkökulmasta tärkeälle Vaasan satamatielle myönnetään suunnittelumäärärahaa ja Kruunupyyhyn rakennetaan aivan uusi kevyen liikenteen väylä.

Merenkurkun maailmanperintökohteelle ohjataan määrärahoja vaellusreittien laajentamiseen.

– Nämä ovat kaikki arvokkaita paikallisia hankkeita, joita nyt voidaan edistää, kansanedustajat Anders Adlercreutz ja Veronica Rehn-Kivi sanovat. He ovat toimineet RKP:n pääneuvottelijoina valtiovarainvaliokunnassa.

RKP on ajanut lisärahoitusta monelle eri organisaatiolle. Naisjärjestöjen määräraha nostetaan tämän vuoden tasolle. Määrärahoja myönnetään myös vienninedistämisen parissa toimivalle Viexpolle sekä Suomalais-ruotsalaiselle kauppakamarille.

Suomen Ammattikalastajaliiton määrärahat kaksinkertaistuvat. Maataloudessa tuetaan 4H-toimintaa. Myös nuorten yrittäjyys- ja työelämätaitojen edistäminen saa tukea.

– Tämän prosessin ajatuksena valtiovarainvaliokunnassa on löytää yksittäisiä strategisesti herkkiä kohtia, jotka hyötyisivät lisäpanostuksista. Uskomme, että näillä tuntuvilla tiepanostuksilla Länsi-Uudellamaalla annamme koko alueelle piristysruiskeen. On myös äärimmäisen tärkeää, että voimme tässä tilanteessa jatkaa viennin tukemista varsinkin Ruotsiin, Adlercreutz sanoo.

Rehn-Kivi nostaa esille Istanbulin sopimuksen mukaisen työn naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

– Myös tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen estämisen toimintaohjelman edistäminen huomioidaan budjetissa 100 000 euron lisämäärärahalla. Tämä on erittäin tervetullutta, Rehn-Kivi sanoo.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta esittelee budjettimietintönsä tiedotustilaisuudessa tänään klo 12. Tilaisuus lähetetään suorana eduskunnan verkkosivuilla.

Adlercreutz: Ensikertalaiskiintiöt tukkivat tien korkeakouluopintoihin

Tänään täysistunnossa käsiteltiin pidennettyä oppivelvollisuutta. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz nosti keskustelussa esiin korkeakoulujen opiskelijavalinnan ensikertalaiskiintiöt. Adlercreutzin mukaan kiintiöt johtavat käytännössä opintojen aloittamisen lykkääntymiseen, sillä nuoret ymmärrettävästi optimoivat ja odottavat, jotta he eivät menettäisi ensikertalaisuuden etua.

– Me tiedämme, että työllisyysedellytykset ovat huomattavan paljon suuremmat heillä, jotka ovat käyneet myös toisen asteen. Tämän takia on loogista pidentää oppivelvollisuutta. Seuraava askel – eli askel korkeakouluopintoihin – on muodostunut pullonkaulaksi sen jälkeen, kun ensikertalaiskiintiöt otettiin käyttöön vuonna 2016. Kiintiö johtaa siihen, ettei opiskelupaikkaa oteta vastaan, ellei olla täysin varmoja, että se on oikea valinta. Näin opinnot lykkääntyvät, Adlercreutz sanoo.

Ensikertalaiskiintiöt ovat ongelmallisia myös siksi, että niiden takia opintosuunnan vaihtaminen on hankalampaa.

– Vaadimme nuorilta jo nuoressa iässä pitkälle ulottuvia päätöksiä opintojen suhteen. Ensikertalaiskiintiöt tekevät opintopolun vaihtamisesta myöhemmässä vaiheessa vaikeampaa. On täysin luonnollista, että oman polun etsiminen vie aikaa. Meidän tulee nähdä laaja-alaisuus ja monipuolisuus hyvinä ominaisuuksina, positiivisina asioina, joita tarvitsemme tulevaisuusongelmiemme ratkaisemiseksi.

– Oppivelvollisuuden pidentäminen on hyvä asia, mutta uudistustarve ei lopu tähän: ensikertalaiskiintiöistä tulee luopua. Asettamalla kaikki opiskelijat samalle viivalle ja tekemällä opiskelupaikan vaihdosta mahdollisimman helppoa lyhennämme opiskeluaikoja, pidennämme työuria ja parannamme nuorten hyvinvointia.