Nollaenergiatalot eivät ole perusteltuja Suomessa – lainvalmistelutyössä tulisi ottaa aikalisä ja koko energiatehokkuuslainsäädäntö pitäisi tarkastella uudestaan

Lehdistötiedote 7.5.2016
Vapaa julkaistavaksi heti

 

Lakiehdotus lähes nollaenergiataloista on lausuntokierroksella. Se perustuu EU-direktiiviin vuodelta 2010, jonka mukaan kaikkien uusien rakennusten pitää olla lähes nollaenergiataloja vuodesta 2020 eteenpäin. Lakiehdotuksen tavoitteena on vähentää rakennuksien energiakulutusta ja samanaikaisesti edistää uudistuvan energian käyttöä rakennuksissa.

– Lakiehdotus keskittyy parantamaan energiatehokkuutta, mikä tietenkin on tärkeää ja tavoittelemisen arvoista. Meneillään oleva valmistelutyö on kuitenkin sivuuttamassa sen, että rakentamista tulisi tarkastella laajemmasta näkökulmasta. Emme voi pitää energiatehokkuutta ainoana lähtökohtana, kun arvioimme rakennusten ympäristöystävällisyyttä, vaan rakennuksen koko elinkaari tulee ottaa huomioon. Ainoastaan näin voimme nähdä todellisen ympäristön kokonaiskuormituksen, sanoo kansanedustaja Anders Adlercreutz (RKP).

Energiatehokkuutta yritetään parantaa lisäämällä eristystä. Tämä voi kuitenkin helposti johtaa riskialttiisiin ja ennen kaikkia haavoittuviin rakenteisiin. Massiiviset seinärakenteet esimerkiksi hirrestä tai tiilestä ovat turvallisia. Tiedämme kokemuksesta, että ne toimivat, ovat kestäviä ja että ne ovat sisäilman näkökulmasta turvallisia.

Jos nyt toteutamme suunnitellut tiukennukset, on olemassa selkeä vaara, että lyhennämme rakennuksiemme elinkaaria entisestään. Saatamme luoda uusia ongelmarakennuksia sen lisäksi, että ammumme omaa puuteollisuuttamme jalkaan. Euroopan läpi leviää ekologisesti kestävän rakentamisen trendi, siihen meidän tulisi tarttua. Siitä hyötyy paitsi rakennuksemme, myös rakennusteollisuutemme.

– Koko energiatehokkuuslainsäädäntötyön tulisi nyt ottaa aikalisä, kunnes saamme lisää tutkimukseen perustuvaa tietoa erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista, jotka toimisivat juuri Suomessa. Meillä ei ole varaa pelata tässä asiassa riskipeliä – liian suuri osa kansallisesta omaisuudestamme on kiinnitettynä rakennuksiin, Adlercreutz sanoo.

 

Lisätietoja:
Anders Adlercreutz
puh. 044 981 0191

Sipilän hallituksen tulee kantaa vastuunsa Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteestä

Lehdistötiedote 27.4.2016
Julkaisuvapaa heti

Kuukausi Y-junan lakkauttamisen ja IC-junien muutoksien jälkeen voimme todeta, että uusimaalaisien järkytys lakkauttamisista oli täysin aiheellinen. ”Epäilykset kävivät toteen. Ihmiset muuttavat muualle ja irtisanoutuvat työpaikoistaan. Koululaiset joutuvat odottamaan tuntikausia niin ennen kuin jälkeen koulupäivän, ja joutuvat joissakin tapauksissa jopa yöpymään koulupaikkakunnalla. Monen lapsiperheen arjesta on tullut kestämätön”, sanoo kansanedustaja Anders Adlercreutz (RKP).

– Pääministeri Sipilän mukaan hajauttamisesta on Suomelle kilpailuetua, mutta samalla hallitus on täysin epästrategisen, puhtaasti fiskaalisen toimenpiteen avulla suoraan myötävaikuttanut Länsi-Uudenmaan kurjistumiseen. Tilannetta on mahdoton hyväksyä. Se on ristiriidassa hallituksen tavoitteiden kanssa, ja asettaa mahdottomaan tilanteeseen etenkin heidät, joilla ei ole mahdollisuuksia käyttää autoa. Y-junan tapauksessa oli kyse reilun miljoonan euron säästöistä. Tämä säästötoimi ei millään lailla oikeuta niitä ongelmia, joita ihmiset nyt kohtaavat arkipäivässään – eikä alueen kärsimiä taloudellisia tappioita, sanoo Adlercreutz.

Meidän pitää laajentaa työmatka-alueita, ei pienentää niitä. Sekä HSL että VR ovat myöntäneet, että tilanne on ongelmallinen. Hallituksen tulee ymmärtää, että kokonaisen alueen jättäminen oman onnensa nojaan ilman toimivaa joukkoliikennettä ei ole kestävää. Sipilän hallituksen ja ministeri Bernerin tulee tehdä uudelleenarviointi ja ryhtyä toimenpiteisiin Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen turvaamiseksi, sanoo Adlercreutz.

 

Lisätietoja:
Anders Adlercreutz
puh. 044 981 0191

Eduskunnan globaaliryhmä kysyy hallituksen suhtautumista Länsi-Saharan miehitykseen

Eduskunnan Globaaliryhmän puheenjohtaja Satu Hassi (vihr), varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen (vas) ja kansanedustajat Aila Paloniemi (kesk), Timo Harakka (sdp), Anders Adlercreutz (rkp), Veera Ruoho (ps) ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen hallituksen suhtautumisesta Länsi-Saharan miehitykseen.

EU-tuomioistuin on joulukuussa 2015 mitätöinyt EU:n ja Marokon välisen kauppasopimuksen, koska sopimus koskee myös Länsi-Saharan luonnonvaroja ja Marokko miehittää Länsi-Saharaa laittomasti. Kansanedustajat kysyvät, vetääkö hallitus tästä johtopäätöksen, ettei Suomi EU-päätöksenteossa voi tukea sellaisten sopimusten solmimista Marokon kanssa, jotka koskevat myös Länsi-Saharan aluetta ja luonnonvaroja. Kansanedustajat kysyvät myös hallituksen suhtautumista Länsi-Saharan itsenäistymispyrkimyksiin ja kansanäänestyksen järjestämiseen asiasta.

Länsi-Sahara on Saharan länsiosassa sijaitseva aavikkovaltio, jossa on vajaa puoli miljoonaa asukasta. Länsi-Saharaa kutsutaan Afrikan viimeiseksi siirtomaaksi, sillä Marokko miehittää edelleen suurta osaa Länsi-Saharasta ja yli 100 000 länsisaharalaista elää edelleen pakolaisleireillä Algeriassa. Sekä YK että Haagin kansainvälinen tuomioistuin ovat tuominneet Marokon miehityksen Länsi-Saharassa, mutta Marokko on yli 30 vuoden ajan kieltäytynyt vetämästä joukkojaan pois maasta.

– Kiistassa on kyse rahasta ja luonnonvarojen hallinnasta. Länsi-Saharalla on rikkaiden kalavesien lisäksi rikkaat malmivarat. Länsimaiden taloudellisia intressejä alueella onkin epäilty kriisin pitkittymisen ja YK:n voimattomuuden syiksi, sanoo Globaaliryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Satu Hassi (vihr.)

– Kansainvälisen yhteisön ja Suomen tulisi edistää voimallisesti Länsi-Saharan tilanteen rauhanomaista ratkaisua, ennen kuin tilanne pääsee yltymään uudeksi aseelliseksi konfliktiksi. Länsi-Saharassa tulee järjestää vihdoin kauan odotettu kansanäänestys alueen tulevasta asemasta ja konfliktin osapuolten tulee sitoutua sen tulokseen. YK:n peruskirjaan kirjattu kansojen itsemääräämisoikeus koskee myös Länsi-Saharan sahrawi-kansaa, sanoo Globaaliryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas).

 

Lisätietoja:

Satu Hassi, 09 432 3034
Hanna Sarkkinen, 050 512 2606

Adlercreutz: Onko Suomella varaa olla helpottamatta maahanmuuttajien työllistymistä?

Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa heti 

 

Vastauksessaan kansanedustaja Anders Adlercreutzin (RKP) kirjalliseen kysymykseen turvapaikanhakijoiden työllistymisestä työ- ja oikeusministeri Jari Lindström vastaa, että ”useilla tahoilla on esitetty turvapaikanhakijoiden työntekomahdollisuuksien edistämistä lyhentämällä työnteko-oikeuteen liittyvä odotusaikoja”, mutta että ”tähän pohdintaa liittyy kuitenkin olennaisesti se, että turvapaikanhakijoita maahan houkuttelevia politiikkamuutoksia tulee välttää”.

– Tarkoittaako ministeri oikeasti sitä, että Suomi ei halua helpottaa maahanmuuttajien työllistymistä, jottemme houkuttelisi tänne työkykyisiä ja -haluisia maahanmuuttajia? Ihmisiä, jotka osallistuisivat yhteiskunnan kehittämiseen, kantaisivat kortensa kekoon, maksaisivat veroa, ja näin helpottaisivat omalta osaltaan kestävyysvajeen korjaamista, Adlercreutz kysyy.

Vuonna 2015 Suomeen saapui reilut 32 000 turvapaikanhakijaa, joista suurin osa on työikäisiä. Turvapaikanhakijat, joiden henkilöllisyys on vahvistettu, saavat lain mukaan aloittaa työnteon kolmen kuukauden jälkeen. Ilman henkilöllisyystodistuksia tulleet joutuvat odottamaan kuusi kuukautta ennen kuin he saavat työluvan.

– Ministeri Lindström vaikuttaa olevan sitä mieltä, että on parempi sekä turvapaikanhakijoille että Suomelle, että maahanmuuttajat joutuvat olemaan toimettomina puoli vuotta tai pidempään sen sijaan, että he osallistuisivat aktiivisesti työelämään ja ansaitsisivat elantonsa. Onko tämä koko hallituksen linja? Onko mahdollisuus elantonsa ansaitsemiseen ja verojen maksamiseen sellainen vetovoimatekijä, jota ei saa yhdistää Suomeen? Sen sijaan, että keskitymme luomaan Suomesta niin epämieluisan mielikuvan kuin mahdollista, on aika kääriä hihat ja ryhtyä tekemään töitä haasteen ratkaisemiseksi. Koko eduskunnan agendalla pitäisi olla kysymys siitä, miten turvapaikanhakijat kotoutetaan nopeasti ja tehokkaasti, sanoo Adlercreutz.

 

Lisätietoja:
Anders Adlercreutz
044 981 0191

 

 

Investointia ei saa pysäyttää nyt

Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa heti

Blomqvist ja Adlercreutz jättivät kirjallisen kysymyksen Hanko-Hyvinkää -radan sähköistämisestä:

Investointia ei saa pysäyttää nyt

Hanko-Hyvinkää -radan sähköistäminen tulee jatkua suunnitelmien mukaan.

Näin sanovat RKP:n kansanedustajat Thomas Blomqvist ja Anders Adlercreutz, jotka kirjallisessa kysymyksessään vaativat, että hallitus selventää Hanko-Hyvinkää -radan sähköistämissuunnitelmiaan. He korostavat, että Hangon sataman liikenne ei ole koskaan aiemmin ollut yhtä vilkasta kuin nyt. Yli neljä miljoonaa tonnia tavaraa kulki sataman kautta vuoden 2015 aikana.

– Vuosi sitten silloinen hallitus päätti myöntää kolme miljoonaa euroa tukea radan parantamistöiden käynnistämiseksi. Nyt Liikennevirasto on antanut ymmärtää, että töitä ei tullakaan aloittamaan, vaikka suunnitelma Hanko-Hyvinkää -radan sähköistämisen toteuttamiseksi on miltei valmis, Blomqvist sanoo.

Toimiva tie- ja rautatieverkosto on perustavanlaatuinen edellytys sille, että yritykset voivat toimia, kauppa kulkee ja Suomen talous voi kasvaa. Hanko-Hyvinkää -radan sähköistäminen on tarpeellinen projekti, joka toisi selvää taloudellista hyötyä. Hangon satamalle tämä olisi elintärkeä investointi: investointi, jolla olisi positiivisia vaikutuksia koko alueelle.

– Hanko-Hyvinkää -rataosuus on ainoa rataosuus Etelä-Suomessa, jota ei ole sähköistetty. Radan sähköistäminen on myös perusteltua ottaen huomioon rikkidirektiivin, joka astui voimaan vuonna 2015, ja joka nosti merikuljetuksien rahtikustannuksia, Adlercreutz sanoo.

– Hanko-Hyvinkää -radan sähköistäminen mahdollistaa Hangon sataman laajentuneen käytön, samalla kun investointi myös vähentää junaliikenteen päästöjä. Ylläpitämällä pullonkauloja junaradoillamme aiheutuu merkittävää haittaa tehokkaalle tavaraliikenteelle, Blomqvist ja Adlercreutz sanovat.

Lisätietoja:
Anders Adlercreutz 044-981 0191
Thomas Blomqvist 050-512 1776

Eristämmekö rakennuksemme hengiltä?

Lehdistötiedote 9.2.2016
Julkaisuvapaa heti

 

Tämän kysymyksen kansanedustaja Anders Adlercreutz esittää järjestämässään seminaarissa Eduskunnan kansalaisinfossa torstaina 11. helmikuuta. Samaan aikaan, kun asteittain lisäämme rakennuksiemme eristämisvaatimuksia, yhä useammat suomalaiset kärsivät huonon sisäilman aiheuttamista oireista.

– Laki lähes nollaenergiarakentamisesta ja muutosehdotus lakiin rakennuksen energiatodistuksesta tulevat eduskunnan käsittelyyn tämän vuoden aikana. Molemmissa laeissa rakennusten energiatehokkuuden laskutavalla on suuri merkitys. On korkea aika, että ryhdymme kehittämään luotettavia standardeja – niin kestävyys- kuin terveellisyysnäkökulmasta katsottuna, sanoo Adlercreutz.

Vaatimukset energiatehokkaasta rakentamisesta raivaavat tietä lähes nollaenergiataloille. Asiantuntijat eivät kuitenkaan ole samaa mieltä siitä, koituuko lisääntyvä eristäminen kohtaloksemme, vai piileekö siinä ratkaisu. Seminaarissa mikrobiologian emeritaprofessori ja vastuullinen tutkija Mirja Salkinoja-Salonen Helsingin yliopistosta puhuu niin sanotusta viidennestä epidemiasta, jolloin rakennukset sairastuttavat meidät. Huonosti toteutettu eristys sulkee kosteuden rakennuksen rakenteisiin, jossa homeitiöt rupeavat kehittymään ja levittäytyvät sisäilmaan ilmanvaihtokanavien kautta.

Huono sisäilma on terveydelle hyvin haitallinen ja aiheuttaa hengitystiesairauksia. Laajoista huonon sisäilman aiheuttamista ongelmista kärsineet koulurakennukset, sairaalat ja vanhainkodit ovat pyörineet otsikoissa pidemmän aikaa.

– On aika tarkastella energiatehokkuutta laajemmasta näkökulmasta, eikä sokeasti tuijottaa energiankulutusta. Sen sijaan meidän pitäisi sisällyttää laskelmia, jotka ottavat huomioon rakennuksen koko elinkaaren käytetystä materiaalista ja energiakulutuksesta rakennusmateriaalien kierrätykseen. Tällä tavoin saamme kokonaiskäsityksen rakentamisen todellisesta energiatehokkuudesta, samalla kun voimme luoda lisää liikkumatilaa talonrakentajille koskien materiaali-, lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisuja, Adlercreutz jatkaa.

Seminaarissa kuullaan myös yli-insinööri Jyrki Kauppista ympäristöministeriöstä, rakennusfysiikan professori Juha Vinhaa Tampereen teknillisestä yliopistosta sekä arkkitehti Lars-Erik Mattilaa. Mattila kirjoitti diplomityönsä ”tulevaisuuden talosta”, jossa hän käytti perinteisiä rakennusmenetelmiä ja -materiaaleja, ja jossa ilmanvaihto toimii koneellisen sijaan painovoimalla.

– Meillä ei ole varaa jatkaa rakentamista tällä tavalla. On syytä vakavasti miettiä, olemmeko menemässä liian pitkälle energiatehokkuusvaatimuksissamme niin kokonaistalouden, ekologian kuin terveytemme kustannuksella. Rakentamista pitäisi suunnitella pitkällä aikavälillä: rakennusten pitäisi olla asuttavia sadan vuoden ajan, ei 30–40 vuoden, kuten ne valitettavasti usein ovat tänä päivänä. Kuinka energiatehokasta on lyhyin väliajoin rakentaa uusia taloja, joista saattaa hyvinkin nopeasti aiheutua terveysongelmia, kysyy Adlercreutz.

Seminaari ”Eristämmekö rakennuksemme hengiltä?” torstaina 11. helmikuuta kello 18–20 Eduskunnan kansalaisinfossa, Arkadiankatu 3, Helsinki. Tervetuloa!

 

Lisätietoja:

Anders Adlercreutz
Kansanedustaja, puh. 044 981 0191

Crista Grönroos
Avustaja, puh. 050 574 2284

Adlercreutz vaatii kirjallisessa kysymyksessä turvapaikanhakijoille oikeutta työskentelyyn heti

Lehdistötiedote 1.2.2016
Julkaisuvapaa heti

 

Mitä hallitus aikoo tehdä nopeuttaakseen ja helpottaakseen turvapaikanhakijoiden työllistymistä, Anders Adlercreutz kysyy tänään palauttamassaan kirjallisessa kysymyksessä. Tällä hetkellä turvapaikanhakijat, joilla on vahvistettu henkilöllisyys, joutuvat odottamaan kolme kuukautta ennen kuin he saavat tehdä töitä. Vailla henkilöllisyystodistusta olevat turvapaikanhakijat joutuvat puolestaan odottamaan kuusi kuukautta.

– Tuhannet turvapaikanhakijat ovat tällä hetkellä pakotettuja odottamaan toimettomana oleskeluluvan saantia ilman mahdollisuuksia työntekoon, vaikka halu työhön ja kotoutumiseen on selvä. Tässä meidän pitäisi ottaa mallia Ruotsista, jossa työskentelyn voi aloittaa heti maahan saapumisen jälkeen erikoisluvan avulla, Adlercreutz sanoo.

Ilman henkilöllisyystodistusta turvapaikanhakijoilla on ollut suuria vaikeuksia avata pankkitiliä. Laki nimittäin vaatii, että pankki tunnistaa asiakkaan. Työnantajat puolestaan vaativat tiliä palkanmaksuun. Maahanmuuttovirasto pilotoi parhaillaan turvapaikanhakijan maksukorttia, jolle kuukausittainen vastaanottoraha maksetaan. Prepaid -korttina toimivaa maksukorttia voidaan käyttää kaikkialla Suomessa. Periaatteessa kortille on teknisesti mahdollista maksaa myös palkkaa.

– Maksukortti pitäisi ottaa käyttöön kansallisella tasolla niin nopeasti kuin mahdollista. Lisäksi palkanmaksumahdollisuus pitäisi aktivoida pikimmiten, jotta ainakin ne turvapaikanhakijat, jotka tämänhetkisen lainsäädännön puitteissa saisivat työskennellä, voisivat tehdä niin mahdollisimman pian, Adlercreutz sanoo.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä tulee tiistaina iltapäivällä vierailemaan Evitskogin vastaanottokeskuksessa Kirkkonummella. Vierailun aikana keskustellaan pakolaisten kotouttamisongelmista.

 

Lisätietoja:

Anders Adlercreutz, puh. 044 981 0191

Pääministerillä on vastuu hallituksen uskottavuudesta – poliittisten irtopisteiden kalastelu katkaistava

Lehdistötiedote 14.1.2016
Vapaa julkaistavaksi

 

Kansanedustajat Adlercreutz ja Biaudet: Ministereiden lausuntojen perusteella voi helposti uskoa, että Suomea kohtaa joukko ylipääsemättömiä haasteita, ja että koko maan yhteiskuntarakenteen perustuksia koetellaan 32 000 turvapaikanhakijan takia.

Turvapaikanhakijakysymys on viime aikoina ollut näkyvästi esillä mediassa. Ministereiden lausuntojen perusteella voi helposti uskoa, että Suomea kohtaa joukko ylipääsemättömiä haasteita, ja että koko maan yhteiskuntarakenteen perustuksia koetellaan 32 000 turvapaikanhakijan takia. Pääministeri Sipilän hallitus luo uhkakuvia sen sijaan että rakentaisi vakautta sekä luottamusta viranomaisiin ja oikeusvaltioon. Samalla todellisia uhkakuvia kuten ääriliikkeiden omavaltaista käytöstä vähätellään.  Nyt hallituksen on aika ymmärtää, että jokaisella ministerillä on vastuu myös kokonaisuudesta: puoluepolitiikka on laitettava sivuun ministeriautoon astuessa. Viime päivien uutisten perusteella on selvää, etteivät kaikki ministerit ole ymmärtäneet vastuutaan eivätkä asemaansa, sanovat RKP:n kansanedustajat Eva Biaudet ja Anders Adlercreutz.

Kölnin uudenvuoden aaton valitettavat tapahtumat ovat heijastuneet keskusteluihin myös täällä Suomessa. Keskustelu on hyvin tärkeä, mutta on muistettava, etteivät naisiin kohdistuva väkivalta ja seksuaalinen häirintä ole ilmiöitä, jotka olisivat pelkästään yhdistettävissä ulkomaalaisiin. Maan suurimmat naisjärjestöt ovat julkisuudessa yhtenäisesti muistuttaneet, että naisiin kohdistuva väkivalta ja seksuaalinen häirintä ovat jo kauan olleet vakavia ongelmia maassamme. Siitä huolimatta puolustusministeri Niinistö vetää yhtäläisyysmerkin Kölnin, Tahiririn aukion ja Helsingin rautatieaseman uudenvuoden tapahtumien välillä ikään kuin seksuaalinen häirintä olisi vasta tänä syksynä rantautunut maahamme.

Tässä valossa on hämmentävää, että äärinationalistiset ja suorastaan rasistiset katupartiot ovat odottamattomasti saaneet hallitukselta ymmärrystä. Erityisen huolestuttavaa on, ettei oikeusministerimme ymmärrä takana olevaa oikeuspoliittista ongelmaa siinä, että kaduilla partioidaan aikomuksena turvata valkoinen Suomi. Pääministeri Sipilän eiliset kommentit lisäävät hämmennystä entisestään – onko todellakin niin, että sisäministeri Orpo on ainoa valtioneuvoston jäsen joka ymmärtää tämän todellisen uhkakuvan potentiaaliset seuraukset?

”Meillä on ymmärrystä hallituksen kohtaamista vaikeuksista. Hallituksen vastaus ei voi olla se, että ministerit keskenään lausunnoissaan kilpailevat luomaan uusia uhkakuvia ja vähättelemään todellisia vaaroja ainoastaan tukkiakseen vuotoja omien puolueidensa kannatuksessa. Toivomme Sipilältä, että hän mahdollisimman pian kävisi läpi hallituksen sisäiset pelisäännöt ministereiden kanssa. Hallituksella on vastuu sekä maamme kehityksestä pitkällä tähtäimellä, että kansalaisten luottamuksen ylläpidosta poliittiseen järjestelmäämme. Hallituksen täytyy toimia sen mukaisesti”, tiivistävät Adlercreutz ja Biaudet.

 

Lisätietoja:

Anders Adlercreutz, puh. 044-981 0191

Eva Biaudet, puh. 050-512 1846

Anders Adlercreutzille uusi eduskunta-avustaja

Lehdistötiedote 13.1.2016
Vapaa julkaistavaksi

 

Valtiotieteiden kandidaatti Crista Grönroos aloitti 7. tammikuuta 2016 kansanedustaja Anders Adlercreutzin uutena eduskunta-avustajana. Adlercreutzin entinen avustaja Anna Abrahamsson siirtyi vuodenvaihteessa uusiin tehtäviin RKP-nuorten pääsihteeriksi.

Grönroos on kotoisin Espoosta, ja on loppusuoralla yleisen valtio-opin opinnoissaan Helsingin yliopistolla, erikoistumisalanaan ympäristö- ja ilmastokysymykset. Hän palasi joulun alla Suomeen suoritettuaan vaihto-opintoja mm. ympäristö- ja energiapolitiikassa Pariisissa Sciences Po Paris School of International Affairsissa. Grönroos on aiemmin toiminut tutkimusassistenttina Svenska social- och kommunalhögskolanin tutkimuslaitoksella sekä työskennellyt korkeakouluharjoittelijana ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikössä. Opintojen ohella Grönroos on myös ollut aktiivinen opiskelijajärjestöissä puheenjohtajan ja talousvastaavan tehtävissä.

”Ilmasto- ja energiakysymykset tulevat olemaan näkyvässä roolissa ympäristövaliokunnan työssä tällä vaalikaudella. Crista on hyvin perehtynyt näihin aiheisiin, ja tulee olemaan tärkeä apu eduskuntatyössä”, sanoo Anders Adlercreutz.

 

Lisätietoja:

Kansanedustajan avustaja Crista Grönroos
puh. 050 574 2284
etunimi.sukunimi(a)eduskunta.fi

Kansanedustaja Anders Adlercreutz
puh. 044 098 1221
etunimi.sukunimi(a)eduskunta.fi