Christoffer Taxell

On tärkeää, että saamme kansanedustajia, jotka ymmärtävät sen itsestään selvän tosiasian, että ainoastaan hyvinvoivat yritykset luovat hyvinvointia. Andersilla on kokemusta ”tosielämästä” – sekä yrityselämästä että kunnallispolitiikassa vaikuttamisesta. Hänellä on hyvät edellytykset hoitaa kansanedustajan vaativia tehtäviä.

Christoffer TaxellMinisteri
Christina Gestrin

Tunnen Andersin vastuullisena suurperheen isänä ja osaavana arkkitehtina, joka ajaa yhteiskunnallisia asioita paitsi arkkitehtina myös kunnallispoliitikkona. Andersissa yhdistyy kolme kansanedustajalle tärkeää ominaisuutta: empatia, asiaosaaminen ja kyky tulevaisuudenvisiointiin.

Christina GestrinKansanedustaja 2000-2015
Matilda Hemnell

Tasa-arvo ei ole mikään naisten asia. Tasa-arvossa on kysymys oikeudenmukaisuudesta. Anders Adlercreutzille tämä tuntuu olevan itsestään selvä asia. Hän on feministi tekojensa kautta.

Matilda HemnellProjektisihteeri, Kvinnoförbundet Sörnäinen
Lasse Kurkilahti

Politiikka on yhteisten asioiden ajamista. Arvostan Andersin kokemusta ja
diplomaattista tapaa hakea ratkaisua ja viedä asioita eteenpäin pohjautuen
arvoihin, jotka jaan.

Lasse Kurkilahti
Yrjö Sotamaa

Andersin ajatus lasten ja nuorten taidekasvatuksesta yleissivistyksen kulmakivenä on tärkeä. Taide rikastaa lasten maailmankuvaa, lisää rohkeutta itsenä ilmaisuun ja vahvistaa minäkuvaa. Kaikki hyvän itseluottamuksen ja luovuuden peruspilareita.

Yrjö SotamaaEmeritusprofessori
Clas-Göran Hagström

Olen ihaillut Andersin ja hänen vaimonsa kykyä jakaa perheen työt tasa-arvoisesti niin, että he ovat kyenneet kumpikin toimimaan aktiivisesti työelämässä. Anders jos joku tuntee perheiden arjen ja sen mukanaan tuomat haasteet. Hän on myös humaani ja monipuolinen ajattelija, jollaisesta eduskunnassa olisi suurta hyötyä.

Clas-Göran HagströmTalousneuvos
Tiina Karlsson

Olen istunut Andersin kanssa kaksi vuotta valtuustossa ja kunnanhallituksessa. Minuun on tehnyt suuren vaikutuksen se kuinka pieteetillä hän paneutuu asioihin ja erityisesti se kuinka hän järjestään saa ajamansa asiat läpi! Se on erittäin poikkeuksellista politiikassa. Siksi uskon, että vaikka Rkp on valtakunnantasolla pienpuolue, Anders pystyy persoonallaan ja määrätietoisuudellaan saamaan muutosta niihin asioihin jotka katsoo tarpeeelliseksi. Ne teemat jotka hän on valinnut tuovat parannusta jokaisen suomalaisen elämään, äidinkielestä riippumatta

Tiina Karlssonyrittäjä
Niklas Geust

Aivan liian usein kuulen ihmisten valittavan sitä, että ammattipoliitikoilta puuttuu kokemus ”oikeasta elämästä”. Anders on pomminvarma vastaus tähän ongelmaan Uudellamaalla! Hän on paitsi menestyvä arkkitehti ja yrittäjä myös tasa-arvoinen suurperheen isä ja aktiivinen kunnallispoliitikko. Ei ollut mikään yllätys, että kirkkonummelaiset tekivät Andersista ääniharavan viime kunnallisvaaleissa.

Tiedän, että Andersilla on sekä energiaa että kunnianhimoa kansalliseen politiikkaan. Eduskuntamme tarvitsee hänen kaltaisiaan työmyyriä, joilla on runsaasti kokemusta ja osaamista ”oikeasta elämästä”.

Niklas GeustYrittäjä
Heikki Salmela

Eduskunnassa tarvitaan Andersin kaltaisia päättäjiä, joilla on omakohtaista kokemusta yrittämisestä ja ihmisten työllistämisestä. Lisäksi Anders ajaa yrittäjyyskasvatusta kouluihin ja korostaa nuorten työllistymisen tärkeyttä. Nämä asiat ovat myös itselleni sydämen asioita.

Heikki SalmelaHesburger-ketjun perustaja