fbpx

Barn och utbildning

Jag är övertygad om att vi inte kommer att klara oss i den framtida konkurrensen om vi inte reformerar vårt utbildningssystem. Globaliseringen och digitaliseringen kräver nya färdigheter – de kräver att vi bygger sociala nätverk, att vi förhåller oss kritiskt till källor, att vi kan tänka tvärvetenskapligt och att vi kan tillämpa det vi lär oss.Vårt skolsystem bör rikta stor uppmärksamhet på högstadie-elevers studieframgång, och på alla sätt försöka motivera och hjälpa de elever som ligger i farozonen att fortsätta med sina studier.  Läs mera

Se min video

Företagsamhet

Den ekonomiska situationen i Finland, och Europa, kräver en visionär ekonomisk politik som i möjligast stor utsträckning stöder företagsamhet, kommersialiseringen av innovationer och en dynamisk arbetsmarknad. Det krävs en ny slags kreativitet och smidighet av dagens ekonomer, företagsledare – och löntagare.  Läs mera

Miljö och byggande

Naturen är helig, och varje ingrepp bör avvägas noggrant. Ekologisk hållbarhet bör vara rättesnöret i alla beslut som berör miljön, vare sig det handlar om byggande eller t.ex. hur vi lägger upp vår energipolitik. Vår största ekologiska utmaning är Östersjön. Vårt mål skall vara att ett rent och välmående hav. Det här är ett långsiktigt mål som inte nås i första taget. Vi måste acceptera att resultaten först syns om årtionden.

Fungerande trafikförbindelser krävs för att tätorter skall bildas och företagsverksamhet frodas. I södra Finland bygger dessa i stor utsträckning på ett fungerande järnvägsnät. Ett välfungerande och väl planerat trafiknät är grundförutsättningen för en ekologisk och effektiv samhällsstruktur. Därför måste vi förhålla oss ambitiöst till hur vi utvecklar det, och ta med både invånare och företag i utvecklingsprocessen.

Mögelskolor, rivningsfärdiga daghem, hälsocentraler som måste evakueras eftersom taken läcker. Det här är rubriker vi stöter på i pressen med alltför hög frekvens. Trots att vi är erkänt duktiga på att planera samhällen och byggnader går det ändå alltför ofta fel. Det är mycket vi kan göra för att förbättra byggprocessen.  Läs mera

X