Ett fungerande hushållsavdrag är förutsägbart och förståeligt

/
Hushållsavdraget dyker med jämna mellanrum upp i den politiska…

Adlercreutz välkomnar ny professur i ägarskap: Synsättet på ägande är i radikal förändring

/
Ett starkt finländskt ägande kräver kapital men också kunskap…

Adlercreutz vill ha en jämlik, sporrande inkomstrelaterad dagpenning

/
Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz föreslår…

Adlercreutz: Underskottet är oundvikligt men måste tas på allvar

/
Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är nöjd…

Lärdomar från Kaipola

/
För en dryg vecka sedan meddelade UPM att de stänger fabriken…

Adlercreutz: En förlängd räkenskapsperiod skulle underlätta industrins situation

/
Exportindustrins framtidsutsikter håller som väntat på att…

Svenska riksdagsgruppen: Ett framgångsrikt Finland – också efter pandemin

/
SFP:s riksdagsgrupp presenterade ett åtgärdsprogram för ökad…

Vi behöver ett konkurrenskraftslöfte

/
En V-kurva, en U-kurva – kanske en L-kurva – i detta skede…

Adlercreutz: Sysselsättningsåtgärderna kan inte vänta

/
– Coronakrisen har långtgående effekter för hela Finlands…