Tal om slopandet av behovsprövning av utländsk arbetskraft 5.9.2017

/
Ärade talman, arvoisa puhemies, Regeringens proposition är…

Tal i den allmänpolitiska debatten, SFP:s partidag 2017

/
Hemma hos oss bor Santiago, en colombiansk utbyteselev. Han har…

Tiden för behovsprövning är förbi / HBL 11.6.2017

/
Regeringens målsättning att höja sysselsättningsgraden till…

Tarveharkinnan aika on ohi

/
Hallituksen 72 prosentin työllisyystavoite on karkaamassa tulevaisuuteen.…

Anförande i riksdagens remissdebatt om planen för de offentliga finanserna 2018—2021 / 3.5.2017

/
Värderade talman, Moni merkki viittaa siihen, että talouden…

Långsiktig företagspolitik måste beredas brett

/
Pressmeddelande 26.11.2016 Publiceringsfritt genast   I…

Gruppanförande i interpellationsdebatten om sysselsättningen 9.12.2015

/
Värderade talman, Förtroende är en bräcklig sak. Och framtidstro…

Det måste löna sig att vara företagsam

/
Vi behöver lokala avtal. Arbetslivet har förändrats…