fbpx

Arvoni

Esimerkin avulla johtaminen

On oivallettava esimerkin voima niin kasvatuksessa, yritysten johtamisessa kuin poliittisessa päätöksenteossa. Henkinen laiskuus tai oman edun tavoittelu on lyhytnäköistä, eikä johda positiiviseen muutokseen.

Yritteliäisyyden peräänkuuluttaminen

Kaikessa päätöksenteossa on tärkeää kannustaa ihmisiä – niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin – ahkeruuteen ja yritteliäisyyteen. Hyvinvointi ei tule ilmaiseksi ja velaksi emme voi enää elää. Ihminen on motivoitunut ymmärtäessään puurtamisensa merkityksen. Meidän on kehityttävä paremmiksi ihmisten johtamisessa.

Sukupuolisen tasa-arvon toteutuminen

Tasa-arvon toteutumista on edistettävä kaikin tavoin. Naisten ja miesten palkkaeroja emme voi hyväksyä. Naisilla ja miehillä tulee myös olla tasapuoliset mahdollisuudet perheen ja työn yhdistämiseen. Myös seksuaalivähemmistöillä tulee olla tasa-arvoiset oikeudet enemmistön kanssa.

Kestävän kehityksen periaatteiden kunnioittaminen

Meidän on huomioitava kaikessa toiminnassamme lastemme tulevaisuuden tarpeet ja jätettävä maailma heille paremmassa kunnossa kuin millaisena sen perimme. Taloutta on rakennettava uusiutuvilla luonnonvaroilla.

Avoimuuden ja suvaitsevaisuuden periaatteiden kunnioittaminen

Mikään valtio maailmassa ole koskaan kehittynyt rajojaan sulkemalla. Avoimuus ja uteliaisuus ympäröiviä maita ja kulttuureja kohtaan on välttämättömyys aidolle kansainvälistymiselle.

Yhteisvastuullisuuden korostaminen

Meidän on kannettava arjen tasolla enemmän vastuuta lähimmäisistämme. Talouden alamäessä syrjäytymisen riski kasvaa moninkertaiseksi ja hyvinvoivien moraalinen vastuu kasvaa.

X