Inlägg av Anders

Minister Adlercreutz reser till Washington D.C.

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besöker Washington D.C. i Förenta staterna den 20–24 januari. Minister Adlercreutz ska ha flera högnivåmöten med företrädare för Förenta staternas politiska partier och företagsledare. Ministern deltar i ett diskussionsmöte om Finlands prioriteringar och utmaningar 2024, som ordnas av Wilson Center. Han deltar också i ett diskussionsmöte som ordnas av The […]

Tal på Hangös 150-årsjubileum 10.1.2024

Bästa vänner, hyvät ystävät, Det är en stor glädje för mig att få framföra statsmaktens hälsning här ikväll. Hangö hör ju till våra yngsta riktiga städer – här väljer jag att inte räkna med de som uppkommer genom sammanslagningar här och där – men trots det är det en stad. Belägen på en udde, som […]

Matkalla maailman pelottomimmaksi kansaksi

Muistan lapsuudestani usein toistuneen leikin: Isäni nosti kätensä ylös ja alkoi lähestyä meitä lapsia pelottavasti muristen. Tiesimme leikin alkaneen. Isä oli muuttunut hirviöksi, joka vaappui hirmuisena perässämme, kunnes lausuimme taikasanat ”Miua stopp!”. Tämän seurauksena Miua-hirviö jäätyi paikoilleen. Kohta me lapset uhmasimme kohtaloamme uudestaan ja huusimme ”Miua hopp”, jolloin hirviö lähti uudelleen liikkeelle. Leikin juju oli […]

Adlercreutz & Wickström: Vi vill se fler närtåg mellan Hangö och Helsingfors

Svenska folkpartiets riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Henrik Wickström gläds över att VR idag inledde sina första direkta tågturer mellan Helsingfors och Hangö. Både Adlercreutz och Wickström deltog i invigningen av den nya tågförbindelsen vid Helsingfors järnvägsstation idag. De åkte också båda med det första tåget från Helsingfors mot Hangö.  -Det här en fantastisk regional nyhet […]

Muutama sana lehdistönvapaudesta 

Yksi Suomen keskeisistä periaatteista on koko itsenäisyytemme ajan ollut oikeusvaltion puolustaminen. Tämä periaate on tullut todeksi riippumattomassa oikeuslaitoksessa, sananvapaudessa, terveissä demokraattisissa rakenteissa ja lehdistönvapaudessa. Näitä oikeusvaltioperiaatteen tukipilareiden olemassaoloa ja toteutumista suojelemme ja edistämme hallitusohjelmamme mukaisesti. Periaatteiden toteutumista vaadimme EU:n tasolla kokouksesta toiseen myös muilta jäsenmailta, muun muassa Unkarilta. Lehdistönvapaus ei tarkoita sitä, että media olisi […]

Ministrarna med ansvar för EU-frågor förbereder Europeiska rådets decembermöte

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel tisdagen den 12 december. Huvudtemat för mötet är förberedelserna inför Europeiska rådets decembermöte. Rådet ska också godkänna slutsatser om utvärderingen av EU:s årliga rättsstatsdialog, om unionens utvidgning och om hanteringen av demografiska förändringar i Europa. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz företräder Finland vid mötet. På agendan för Europeiska rådets […]

Med nyfikenhet mot det nya

När jag reser runt i Europa för att driva finländska och EU-frågor märker jag ofta att vår röst väger tungt. Vi är ett litet land, men folk lyssnar på oss. Jag känner mig stolt över det.  Vi håller oss till saken, vi går till sakens kärna. Vi är beslutsamma när det behövs, samtidigt som vi […]

Benina Uotinen ny riksdagsassistent för minister Adlercreutz

Benina Uotinen har valts till riksdagsassistent för Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz (SFP). Uotinen tillträdde tjänsten den 4 december. Uotinen är politices kandidat från Åbo Akademi och på slutrakan av sina magisterstudier i folkrätt. Uotinen är hemma från Esbo och har tidigare varit praktikant på europaparlamentariker Nils Torvalds stab i Europaparlamentet och på Finlands ständiga […]

Ajatuksia kansainvälisyydestä

Istun muurilla, joka on rakennettu mustista terävistä laavakivistä. Muuri liittyy valkoiseksi kalkittuun pieneen kivitaloon, jonka katolla kohoaa korkea kartiomainen savupiippu. Edessäni kadulla on joukko ihmisiä, jotka katsovat taakseen ja lähtevät yhtäkkiä juoksemaan kiljuen. Nurkan takaa ilmaantuu iso härkä, joka vetää perässään neljää miestä, jotka valkoisissa paidoissaan ja mustissa hatuissaan yrittävät köyden avulla hillitä ison härän […]

Europaminister Adlercreutz besöker Europaparlamentet

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besöker Europaparlamentet i Strasbourg i Frankrike den 21–22 november. Ministern träffar bland annat företrädare för Europaparlamentets presidium, ordförande för politiska grupper i Europaparlamentet, EU-kommissionärer samt Europaparlamentariker och centrala tjänstemän från Finland. ”Finland stärker sitt inflytande på EU:s beslutsfattande. En viktig fråga som ofta får mindre uppmärksamhet är inflytandet uttryckligen på […]