Inlägg av Anders

Vi behöver ett större EU för att garantera freden – räkna med stora förändringar

När Finland blev medlem av EU blev vi unionens femtonde medlemsland. I dag består EU av 27 länder. Trots att vi haft pågående processer med flera länder har utvidgningen under en lång tid inte varit speciellt högt på agendan. Diskussionen gick på sparlåga tills kriget i Ukraina förändrade allting. EU är inte primärt en säkerhetspolitisk […]

EU står inför stora förändringar

När Finland blev medlem av EU blev vi unionens femtonde medlemsland. Idag består EU av 27 länder. Trots att vi haft pågående processer med flera länder har  utvidgningen under en lång tid inte varit speciellt högt på agendan. Diskussionen gick på sparlåga tills  kriget i Ukraina förändrade allting. EU är inte primärt en säkerhetspolitisk union, […]

Minister Adlercreutz reser till Prag

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besöker Prag torsdagen den 16 november. På programmet står möten med Tjeckiens minister för Europafrågor Martin Dvořák och industri- och handelsminister Jozef Síkela. Dessutom deltar minister Adlercreutz i högnivåkonferensen Prague European Summit. Med minister Dvořák ska minister Adlercreutz diskutera bland annat halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen, utsikterna för EU:s utvidgning, […]

Ministrarna med ansvar för EU-frågor inleder förberedelserna inför Europeiska rådets decembermöte och diskuterar EU:s vallagstiftning

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel onsdagen den 15 november. Rådet inleder förberedelserna inför Europeiska rådets möte i december och diskuterar många andra aktuella frågor, såsom kommissionens arbetsprogram för 2024, rättsstatsfrågor, EU:s vallagstiftning och Spaniens begäran om ändring av förordningen om EU:s språkregler. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz företräder Finland vid mötet. Allmänna rådet inleder […]

Keynote, UNIFI Sustainability and Responsibility Seminar

Sustainability. What is it? It’s behaving. It’s being responsible. It’s what you teach your kids. But still something we often neglect when it really matters. The obvious somehow becomes expendable. The factor that is totally crucial for long term viability or even profitability becomes something you postpone, push aside. The topic of sustainability and responsibility […]

Adlercreutz: Relationen mellan Finland och Estland är stark

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besökte Tallinn på måndagen. Värd för besöket var Estlands utrikesminister Margus Tsahkna. Under besöket diskuterades bland annat Finlands och Estlands fortsatta orubbliga stöd för Ukraina. -Att fortsätta stöda Ukraina är centralt – det är Finlands entydiga linje. Det gäller både det militära och humanitära stödet samt stödet för återuppbyggnadsarbetet. Här […]

Adlercreutz: Dags för Ungern att ratificiera Sveriges Nato-medlemskap

Denna vecka samlades europaministrarna till rådsmöte i Luxemburg, där Finland representerades av europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz Inför mötet kom nyheten att Turkiets president Erdoğan bestämt att Sveriges NATO-ansökan förs till det turkiska parlamentet. Nyheten väckte intresse också utanför själva mötet. Det är bara Turkiet och Ungern som ännu inte godkänt Sveriges ansökan om att […]

Minister Adlercreutz besöker Tallinn

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besöker Tallinn måndagen den 30 oktober. Värd för besöket är Estlands utrikesminister Margus Tsahkna. Ministrarna ska diskutera många aktuella EU-frågor. På agendan står bland annat unionens utvidgning, utvecklandet av EU:s resiliens och EU:s kommande strategiska agenda för 2024–2029. Ministrarna ska också diskutera läget i fråga om Rysslands anfallskrig mot Ukraina […]

Ministrarna med ansvar för EU-frågor förbereder Europeiska rådets oktobermöte

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Luxemburg tisdagen den 24 oktober. Huvudtemat för mötet är förberedelserna inför Europeiska rådets oktobermöte. Rådet ska också fortsätta sin rättsstatsdialog med landsspecifika diskussioner. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz företräder Finland vid mötet. Allmänna rådet förbereder Europeiska rådets möte den 26–27 oktober och diskuterar utkastet till Europeiska rådets slutsatser. Teman för […]

Finska staten förbereder deltagande i Finnairs planerade aktieemission

Finnair Abp meddelade den 6 oktober 2023 att bolaget bereder en aktieemission vars syfte är att säkerställa Finnairs förmåga att genomföra sin strategi i en förändrad omvärld efter pandemin och anfallskriget mot Ukraina samt att stödja bolagets tillväxt på lång sikt. Finnairs styrelse har för avsikt att för den extra bolagsstämman i oktober 2023 lägga […]