Inlägg av Anders

Adlercreutz: Dags för Ungern att ratificiera Sveriges Nato-medlemskap

Denna vecka samlades europaministrarna till rådsmöte i Luxemburg, där Finland representerades av europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz Inför mötet kom nyheten att Turkiets president Erdoğan bestämt att Sveriges NATO-ansökan förs till det turkiska parlamentet. Nyheten väckte intresse också utanför själva mötet. Det är bara Turkiet och Ungern som ännu inte godkänt Sveriges ansökan om att […]

Minister Adlercreutz besöker Tallinn

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besöker Tallinn måndagen den 30 oktober. Värd för besöket är Estlands utrikesminister Margus Tsahkna. Ministrarna ska diskutera många aktuella EU-frågor. På agendan står bland annat unionens utvidgning, utvecklandet av EU:s resiliens och EU:s kommande strategiska agenda för 2024–2029. Ministrarna ska också diskutera läget i fråga om Rysslands anfallskrig mot Ukraina […]

Ministrarna med ansvar för EU-frågor förbereder Europeiska rådets oktobermöte

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Luxemburg tisdagen den 24 oktober. Huvudtemat för mötet är förberedelserna inför Europeiska rådets oktobermöte. Rådet ska också fortsätta sin rättsstatsdialog med landsspecifika diskussioner. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz företräder Finland vid mötet. Allmänna rådet förbereder Europeiska rådets möte den 26–27 oktober och diskuterar utkastet till Europeiska rådets slutsatser. Teman för […]

Finska staten förbereder deltagande i Finnairs planerade aktieemission

Finnair Abp meddelade den 6 oktober 2023 att bolaget bereder en aktieemission vars syfte är att säkerställa Finnairs förmåga att genomföra sin strategi i en förändrad omvärld efter pandemin och anfallskriget mot Ukraina samt att stödja bolagets tillväxt på lång sikt. Finnairs styrelse har för avsikt att för den extra bolagsstämman i oktober 2023 lägga […]

Utredning om EU-karriärer visar hur underrepresenterade Finland är i Bryssel Minister Adlercreutz: I EU behövs fler finländare

Flera nordeuropeiska länder, inklusive Finland, riskerar att hamna i en situation där betydligt färre av deras medborgare arbetar i EU-uppdrag än vad man skulle kunna anta utifrån deras andel av befolkningen i EU. Det här är en sak som vi varit bekymrade över en längre tid. Synen på EU och EU:s existensberättigande påverkas av hur […]

Tal vid kronprinsessan Victorias besök i Finland

Ers kungliga högheter, excellenser, mina damer och herrar, bästa vänner. Sverige är FInlands närmaste partner säger vårt regeringsprogram. Det är första gången vi klart säger att Finlands och Sveriges relation är unik och speciell i ett regeringsprogram.   Och det är skäl att poängtera, i detta sällskap, att sommarens regeringskris inte hade något med denna […]

Europaministrarna fortsätter diskutera EU:s framtid i Murcia i Spanien

Spanien, som är ordförande i Europeiska unionens råd, ordnar ett inofficiellt möte för Europaministrarna i staden Murcia torsdagen den 28 september. Temat för mötet är diskussionen om EU:s framtida program. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz företräder Finland vid mötet. Avsikten med mötet är att fortsätta den preliminära diskussionen om hur EU:s olika politikområden, budget och […]

Adlercreutz om budgetförslaget: Viktiga satsningar som stärker Finlands konkurrenskraft

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz är nöjd med förhandlingsresultatet om förslaget till statsbudget år 2024. Fokus är på att stärka Finlands offentliga ekonomi och minska skuldsättningen. Därför behövs satsningar som stärker Finlands konkurrenskraft. Adlercreutz poängterar att utgiftssidan är mycket restriktiv. – Trots att vi varit tvungna att anpassa ekonomin på många sätt är underskottet fortfarande […]

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz: Viktigt att inre marknaden fungerar

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz deltog i EU:s allmänna råd som möttes i Bryssel den 19 september. – Fri rörlighet för både varor, arbetskraft och tjänster är centrala frågor för Finland, liksom konkurrensneutralitet inom unionen. Med tanke på EU:s konkurrenskraft är det viktigt att den inre marknaden återgår till det normala, säger minister Adlercreutz. – […]

Ministrarna med ansvar för EU-frågor diskuterar EU:s språkförordning och inleder förberedelserna inför Europeiska rådets oktobermöte

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel tisdagen den 19 september. Viktiga frågor på dagordningen är Spaniens begäran om ändring av EU:s språkförordning, förberedelserna inför Europeiska rådets oktobermöte och fortsättningen på rådets rättsstatsdialog. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz företräder Finland vid mötet. Allmänna rådet ska diskutera en ändring av EU:s språkförordning. Den spanska regeringen framförde den […]