Kilpailukyky lähtee motivoituneista ihmisistä / KS 2.11.2014

Suomi on insinöörimaa. Arvostamme teknologisia keksintöjä ja johdamme ihmisiä lukujen kautta. Vuokaavioihin piirrettyjä prosesseja noudatetaan silloinkin kun mielikuvitukselle ja ketteryydelle olisi tilausta. Ihmisten johtamiseen kiinnitetään suurimmassa osassa yrityksiä liian vähän huomiota.

Ihmisten taitava johtaminen ja siitä seuraava motivoituneisuus ovat asioita, jotka ovat uskoakseni lyhin tie kansalliseen – sekä taloudelliseen että sosiaaliseen – hyvinvointiin. Unkarilaissyntyisen psykologin Mihaly Csikszentmihalyin mukaan ihmisen motivoituneisuus riippuu siitä, millainen tasapaino hänen henkilökohtaisten kykyjensä ja työtehtäviensä välillä vallitsee. Työtehtävien pitäisi olla motivoituneisuuden säilyttämiseksi keskimääräistä haasteellisempia, muttei kuitenkaan mahdottomia. Ihmisen pitäisi voida käyttää töistä selviytymiseen todellisia vahvuuksiaan sen sijaan, että hänet pakotetaan kuluttamaan energiaansa heikkouksien piilottamiseen tai eliminoimiseen.

Työhyvinvointia kartoittavissa tutkimuksissa käy ilmi, että avoimuus ja yhdessä tekeminen ovat avainsanoja ihmisten luovuuden ja motivoituneisuuden kirvoittamisessa. Työntekijöillä pitää olla selkeä ymmärrys siitä, mihin yritystä ollaan viemässä ja miten näihin tavoitteisiin uskotaan päästävän. Jokaisen työntekijän on pystyttävä hahmottamaan oma roolinsa ison palapelin rakentamisessa. Ihmisten henkilökohtaisia vahvuuksia korostava tiimityö lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja mahdollistaa todellisten innovaatioiden synnyn.

Meidän on siis panostettava aiempaa enemmän hyvään johtamiseen ja varmistettava, että päämäärät ovat yhteisiä, eivät saneltuja. Menestyvässä yrityksessä strategiapapereitakin tärkeämmäksi nousee positiivinen, yhteisiä onnistumisia arvostava yrityskulttuuri. Suomalaisilla yrityksillä ei ole enää varaa pönkittää yksilökeskeistä, henkilökultteja suosivaa ajattelua.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *