Minun RKP:ni juuri tänään

På svenska här

Miksi menimme tähän hallitukseen?

Tämän vuoden eduskuntavaalit olivat talousvaalit. Kahden kriisin seurauksena Suomen julkinen talous on vahvasti alijäämäinen ja ennusteet ovat synkkiä. Riippumatta siitä, minkä asioiden katsotaan vaikuttaneen vajeeseen – eikä viime kaudella vaikuttaneen opposition analyysi syistä ole täysin objektiivinen – on tarve korjausliikkeelle. 

Tämä tosiasia ohjasi vaalikeskustelua ja määritteli pitkälti myös vaalituloksen. Vaalitulos taas antoi osviittaa potentiaalisista hallituskoalitioista. Samoin osviittaa antoi puolueiden suhtautuminen julkisen talouden tasapainottamiseen. Kokoomus teki linjauksen kuuden miljardin sopeutustarpeesta. Tämä luku sai tukea valtiovarainministeriön virkamiesjohdossa, ja tästä muodostui käytänössä hallitusneuvotteluita ohjaava avainluku. 

Politiikkaa seuraavat tietävät, mikä ohjaa RKP:n toimintaa. RKP on ainoa liberaali keskustaoikeistolainen puolue. RKP:n politiikassa kestävä talous, EU-kysymykset, ihmisoikeudet ja globaali vastuu ovat erityisasemassa. Ne eivät ole pieniä politiikan sivuhaaroja, vaan puolueen historiaa tarkastellessa oleellisia puolueen politiikkaa määritteleviä kysymyksiä. Huolimatta siitä, että ne usein jäävät median ja ison yleisön silmissä kielikysymysten varjoon.

Tätä taustaa vasten on ilmeistä, ettei Petteri Orpon valitsema vaihtoehto ollut meille kaikkein mieluisin. Se oli kuitenkin ainut tarjolla oleva vaihtoehto SDP:n ja Keskustan neuvotteluhalujen ollessa heikot. Jouduimme siis pohtimaan, tulisiko RKP:n antaa mahdollisuus koalitiolle, jossa isoimpina puolueina vaikuttavat Kokoomus ja Perussuomalaiset. Vai sulkisimmeko sen heti kättelyssä vaihtoehtona pois? 

Johtuen puolueemme DNA:sta, jossa ajatus RKP:stä sillanrakentajapuolueena istuu tiukassa, koimme, että myös tälle kokoonpanolle tulee antaa mahdollisuus. Pidimme mahdollisuutta tärkeänä demokratia-ajattelun näkökulmasta – olihan Perussuomalaiset saaneet kansalta vahvan mandaatin. Kunnioitimme myös Petteri Orpon visiota ja menimme neuvotteluihin tietäen, että niistä tulisi vaikeat. Asetimme neuvotteluille kuitenkin selkeitä reunaehtoja. 

Talouden näkökulmasta lopputulos oli hyvä. Ohjelma toteuttaa toimia, joilla julkista taloutta tasapainotetaan kuuden miljardin euron edestä. EU-politiikan linja pysyy ja ilmastotavoitteista pidetään kiinni. Menoleikkauksia tehdään niin, että koulutuksen rahoitus turvataan. Ympäristön perusrahoitukseen ei myöskään kajota. 

Ohjelma linjaa myös merkittävistä työllisyystoimista. Sen pohjalta  työmarkkinat uudistetaan tavalla, jota ei voida missään nimessä pitää radikaalina. Suomi tekee nyt sen, minkä Saksa ja Ruotsi tekivät menestyksekkäästi 20 vuotta sitten. Nämä uudistukset käänsivät molemmat maat Euroopan talousvetureiksi. 

Olen varma ja haluan uskoa, että kaikki puolueet – olivatpa ne sitten hallituksessa tai oppositiossa – toivovat, että nämä uudistukset toteutuisivat. Tämä jo yksinkertaisesti siitäkin syystä, että kaikki puolueet tulevat korjaaman näiden uudistusten hedelmiä itse tulevaisuudessa hallituksessa ollessaan. Yli vaalikausienkin yltävät toimenpiteet ovat mielestämme vastuullisia ja viisaita. 

Hallitusohjelman kululeikkauspuoli on saanut kritiikkiä. Tämä on helppo ymmärtää. Neljä miljardia euroa on iso summa ja se tuntuu monen ihmisen ja järjestön arjessa. Leikkaukset ovat kuitenkin mielestämme vaikutuksiltaan hyvin tasapainossa.

Kaavailluilla menosopeutuksilla haluamme turvata hyvinvointia kaikille suomalaisille. ”Köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat” -retoriikka voi palvella poliittisia tarkoitusperiä, mutta se ei peilaa mielestäni hallitusohjelman tavoitteita. Henkilökohtaisesti uskon vahvasti Pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan, joka lähtee siitä, että kaikkein vauraimmatkin nauttivat vauraudestaan eniten yhteiskunnassa, jossa kaikkein vähäosaisimmillakin ovat asiat mahdollisimman hyvin. Tältä pohjalta seison hallitusohjelman takana myös sopeutusutoimien osalta.

Miksi nyt epäilemme hallituksen toimintakykyä?

Talous on tässä maailmassa edistyksen ja hyvinvoinnin moottori. Tilanteen kriisiytyessä talouden epätasapaino romahduttaa hetkessä maamme hyvinvoinnin. Emme ole pitkään aikaan olleet tilanteessa, jossa kukkaron nyörejä olisi jouduttu kiristämään. Olemme eläneet loivaa, mutta turvallista nousukautta. 

Viimeaikaiset kriisit ovat velkaannuttaneet meitä entisestään. Korkojen nousu ja vauhdittunut inflaatio leikkaavat ihmisten ostovoimaa nopeasti ja vääjäämättömästi. Tällaisessa tilanteessa taloutta on pakko sopeuttaa määrätietoisesti.

Talouden mekanismit ovat monimutkaisia. Niihin vaikuttavat työvoiman ja raaka-aineiden saatavuus, koulutustaso ja innovaatiokyky, kilpailukykyinen verotus, investointihalukkuus, poliittinen vakaus jne. Talous on siis monen asian summa. 

Yksi kestävän talouden ensisijaisista ajureista on luottamus: luottamus jatkuvuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. 

Luottamuksen horjuessa jotkut saattavat saada ”pikavoittoja”, mutta isossa kuvassa ja valtion tasolla kestävä talous perustuu luottamukseen. Tällöin puhutaan luottamuksesta kansalaisten välillä, luottamuksesta kansallisiin instituutioihin, luottamuksesta hallitukseen ja päättäjiin sekä luottamuksesta työmarkkinoihin.

Yksi Suomen merkittävimmistä kilpailueduista kansainvälisillä markkinoilla on pitkään ollut juuri poliittinen vakaus, joka kumpuaa luettelemieni tahojen keskinäisestä luottamuksesta. 

Hallituksen alkutaival on ollut luottamuksen rakentamisen ja rakentumisen näkökulmasta kuoppainen. Sisäistä luottamusta ovat nakertaneet pohdinta hallituksen keskeisten ministereiden ja kansanedustajien keskuudessa ilmenneistä fasistisista ja rasistisista ajatuksista. 

Perussuomalaisten ministereiden ja kansanedustajien ajatukset eivät ole tulleet meille RKP:n edustajille yllätyksenä. Yksityiskohtaisella tasolla ne kuitenkin olivat meille uusia. Tunsimme toki entuudestaan ryhmän tavan tehdä politiikkaa. Tiesimme heidän arvopohjansa erilaisuuden suhteessa omaamme. Tästä huolimatta halusimme uskoa, että hallitusvastuu toisi mukanaan maltillisuutta ja halua keskittyä asiakysymyksiin identiteettipolitiikan sijaan. 

Uskon, että perussuomalaisilla poliitikoilla ja puoluetta äänestäneillä on aito huoli joissakin maissa esiintyneiden maahanmuuttoon liittyvien ongelmien jalkautumisesta Suomeen. Suhtaudumme RKP:ssäkin näihin huoliin vakavasti, emmekä suinkaan ole lakaisemassa niitä maton alle. Maahanmuuttoon liittyviin haasteisiin voi kuitenkin suhtautua monin eri tavoin: niitä voi lähestyä uhkana tai mahdollisuutena. Suomi tarvitsee merkittävää maahanmuuttoa ja siksi fokuksen on oltava hyvässä ja tehokkaassa kotouttamisessa ja nopean kotoutumisen mahdollistavien toimenpiteiden luomisessa ja turvallisen ilmapiirin synnyttämisessä. Nopeaa kotoutumista eivät edistä johonkin tiettyyn ihmisryhmään kohdistuva kritiikki tai pilkka tai jonkin tietyn ihmisryhmän leimaaminen.

Meidän näkökulmastamme kysymys käynnissä olevassa keskustelussa on siis ensisijaisesti politiikan tekoa ajavista arvoista ja politiikan tekemisen tavoista. Meille politiikka on yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemista maan kokonaisetu huomioiden. Tuloksellinen hallitustyö on mahdollista vain, jos hallituksen sisällä vallitsee luottamuksen ilmapiiri. Nyt olemme hallitustaipaleen alkamisen jälkeen joutuneet jo kahteen ministereiden käytöksestä kumpuavaan luottamuskriisiin: ensin paljastui ministeri Junnilan natsismiin viittaavaa materiaalia ja nyt uusimpana Riikka Purran kirjoituksia, jotka eivät ole jakamattoman ihmisarvon näkökulmasta hyväksyttäviä. 

Kirjoitukset ovat vanhoja ja Purra pyysi niitä anteeksi. Kuitenkin tapa, jolla hän vesitti anteeksipyyntönsä 13.7. heikensi luottamustamme siihen, että anteeksipyyntö olisi aito. Tai, että hän olisi aidosti sisäistänyt puheidensa vaikutukset yhteiskuntaamme. (Purra: ”Kuten oli arvattavissa, nyt vastustajien tähtäimessä on jo perussuomalaisten käyttämä suora ja kaunistelematon puhe, maahanmuuttokriitikki ja vaadittavat politiikkatoimet. Jopa naista alistavien, tasa-arvon vastaisten tapojen arvostelu ”rumasti”! (Burkaa arvosteleva blogitekstini)…/…Yhtä varmasti kuin aina uuden perussuomalaisen virheen osoittelu jatkuu ja tulee jatkumaan, perussuomalaisetkin jatkaa linjalla, johon meillä on mandaatti. Jos se rasittaa muita puolueita liikaa, ongelma ei ole meidän.”) 

Purran ”takaisinvedon” lisäksi Purran tiedotustilaisuuden sisältöä on mitätöity kenttäväen, puoluesihteerin ja puhemiehen toimesta.

Olisimme toivoneet, että ministeri Purra olisi kertonut, miten hänen ajattelunsa on vuosien saatossa muuttunut ja mikä on muutoksen saanut aikaan. Olisimme myös toivoneet hänen selkeästi ilmaisseen aiempien sanomistensa olleen rasistisia ja irtisanoutuvansa jatkoa ajatellen kaikesta rasistisesta puheesta sekä vaativansa tällaista sitoumusta koko eduskuntaryhmältä.

Meille kysymys ei ole niinkään 15 vuotta vanhoista kirjoituksista, vaan Purran ja Perussuomalaisten reaktioista näihin teksteihin nyt tartuttaessa.

Rasistinen käytös on tuomittavaa olipa kysymyksessä kuka hallituksen edustaja tahansa. Kyse ei ole ajojahdista, joka kohdistuu Riikka Purraan tai Perussuomalaisiin, vaan sen tiedostamisesta, että länsimaisessa historiassa on surullisia ja kohtalokkaita esimerkkejä siitä, mitä seuraa, kun rasistinen ja fasistinen puhe pikku hiljaa normalisoituu. Historian valossa kysymys on pitkistä prosesseista ja meidän on huolehdittava siitä, ettei tällainen prosessi pääse Suomessa käyntiin.

Kuten hallitusohjelmassa selkeästi kirjataan, hallitus on sitoutunut edistämään ihmisten yhdenvertaisuutta. Ministerien eli kaikkien hallituksen edustajien on tehtävä kaikkensa, jotta tämä tavoite toteutuu. Puolueesta riippumatta.

Voimme miettiä johtavien poliitikkojemme sanomisten vaikutuksia siihen, millaisena Suomi nähdään kansainvälisesti opiskelu-, työ- tai investointikohteena, mutta yhtä olennaista on varmistaa, että kaikilla suomalaisilla ja Suomessa asuvilla on lähtökohtaisesti edellytykset tuntea olonsa kotoisaksi ja turvalliseksi. Tästäkään syystä emme voi hyväksyä rasismia. Emme missään muodossa.

Hallituksen todellinen työ ei ole päässyt kunnolla edes alkuun. Kaikkien taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia luovien toimenpiteiden kanssa on kiire. Tilanne, jossa hallitusjäsenten lausunnot herättävät kysymyksiä hallituksen arvopohjasta ja on jyrkästi ristiriidassa hallitusohjelmassa lueteltujen periaatteiden kanssa on kestämätön. Riikka Purra totesi itse: ”Tämä ei tule loppumaan”. Hänen lausuntonsa on omiaan  herättämään niin hallituksen jäsenten kuin kansalaistenkin keskuudessa uusia kysymyksiä jatkosta. Epämääräisyys ei tue luottamuksen syntymistä.

Meille talous ja ihmisoikeudet, tuottavuus ja ihmisten tasavertaisuus, talous ja luonnon hyvinvointi ovat saman kolikon eri puolia. Talous mahdollistaa inhimillisen hyvinvoinnin ja toisaalta taloutta pitää johtaa sosiaalista vastuuta kantaen. Emme allekirjoita sellaista näkemystä, ettei toista voisi saada ilman toista. 

Haluamme toimia politiikassa sellaisessa viitekehyksessä, jossa molempia edistetään kunnianhimoisesti. Näistä lähtökohdista teemme poliittiset päätöksemme.

Hallitusohjelma ei ole meidän näkökulmastamme täydellinen, mutta se on etenkin talouden tasapainottamisen näkökulmasta hyvä. Siksi on erittäin valitettavaa, että hallituksen sisällä ja ympärillä vellovat ristiriidat muodostuvat ohjelman toimeenpanon esteeksi tai kohtuuttomasti hidastavat toimeenpanoa. Vaikka pragmaattisuus on tärkeää, pragmaattisetkaan päätökset eivät voi kestävyyden nimissä perustua muulle kuin kestäville arvoille. 

Summatakseni:

Politiikkaa voi tehdä monella eri tavalla ja yhteiskunnallisia ongelmia voi ratkoa monella tavalla. RKP on tunnettu kyvystään toimia sillanrakentajapuolueena. Siinä roolissa halusimme nytkin toimia ja sitä vasten olemme olleet valmiita tekemään tiettyyn pisteeseen asti poliittisia kompromisseja. Jos tällä hallituspohjalla heikennämme Suomen maakuvaa ja keskustelukulttuuria sekä Suomen vetovoimaa, kansallista yhtenäisyyttä ja poliittista vuoropuhelua, niin silloin kompromissien hinta on liian iso.

Mitä nyt?

Pidimme eilen 14.7. rakentavan ja analyyttisen ryhmäkokouksen. Kokous oli hyvin yksimielinen ja sen lopputuloksena julkaisimme tiedotteen, jossa ilmaisimme huolemme hallituksen toimintakyvystä. Emme vielä päättäneet luottamuksesta tai jatkosta. 

Aivan kuten viime viikkojen aikana, sosiaalisen median reaktiot tiedotteeseemme kertovat rasismikeskustelun käyvän kuumana. Ihmiset, myös meidän kannattajamme, osoittavat pettymystään siihen, ettemme välittömästi vaadi koolle äänestystä Purran luottamuksesta tai ettemme välittömästi kaada hallitusta.

Arvostamme RKP:ssä poliittisia prosesseja. Haluamme käydä aitoa vuoropuhelua kollegojemme kanssa löytääksemme kestäviä ja Suomen kokonaisetua parhaalla mahdollisella tavalla palvelevia ratkaisuja. Ymmärrämme, että ihmisten, myös meidän äänestäjiemme, on kotisohvalla istuessaan ja sosiaalista mediaa selaillessaan vaikea hyväksyä tai ymmärtää politiikan välillä hidastakin askellusta.

Me päättäjät – ja etenkin me ministerit – elämme kesän keskelläkin työarkeamme. Me osallistumme vaativiin kansainvälisiin kokouksiin, joissa on tuskin minuutin pituisia naisten- tai miestenhuonetaukoja, Ne eivät tarjoa mahdollisuutta keskittyä moneen asiaan yhtä aikaa. Näissä kokouksissa pöydillä on Suomelle tärkeitä asioita. Me tiedämme, että on kohtuutonta ja myös epäviisasta aiheuttaa kollegoillemme tilannetta, jossa fokus pitää siirtää näistä asioista kriisin käsittelyyn, niin tärkeä kuin tämä asia onkin. 

Samalla kun arvoristiriidat, jotka vallitsevat RKP:n ja Perussuomalaisten välillä näyttävät vaikeilta yhteensovittaa, meillä on edelleen luottamus Petteri Orpoon. Siksi haluamme selkeästi kertoa kantamme ja antaa hänelle mahdollisuuden arvioida kokonaistilannetta. Kuten tiedotteessamme toteamme, tulemme Orpon johdolla jatkamaan keskustelua hallituksen toimintakyvystä ja tulevaisuudesta. Käymme vielä viimeisen keskustelun, jonka lopputulosta peilaamme RKP:n arvoihin. 

Sanat ja teot kertovat siitä maailmankuvasta, jonka varaan kukin puolue politiikkansa rakentaa. Emme voi olla mukana edistämässä maailmaa, jollaiseen emme itse usko. 

Omat äänestäjäni voivat luottaa siihen, että arvoni ovat ennallaan. RKP:n äänestäjät voivat luottaa siihen, että puolueemme arvot ovat ennallaan. Tai jos mahdollista, entistäkin kirkkaammat. 

Olen luottavainen sen suhteen, että nyt käynnissä olevasta rasismikeskustelusta seuraa hyviä asioita. Kiitos kaikille keskusteluun aktiivisesti osallistuneille. Jos jokin Pohjoismaisessa demokratiassa on arvokasta niin kansalaiskeskustelu ja kansalaisaktivismi. Juuri tässä ajan hetkessä en voi omalta osaltani riittävästi tätä korostaa.

Joskus on matkattava kauas nähdäkseen lähelle.

31 replies
  • Paavo Turunen
   Paavo Turunen says:

   Anna-Maja Henrikssonin SFP perustuu täysin A.O. Freudenthalin teeseihin suomalaisista alempana rotuna, jotka eivät voi mitenkään sivistystään nostaa ruotsalaisten tasolle! Siksi suomalaisille jää vain palvelijan ja orjan osa rikollisine pakkoruotsineen, herrakansalla on ikuinen ja rajaton nautintaoikeus maahan ja sen kansaan, etenkin lapsiimme!
   SFP ei ole ikinä katunut, pyytänyt anteeksi suomalaisilta saati muuttanut järkyttävän rasistista politiikkaansa!

   Vastaa
  • Paavo Turunen
   Paavo Turunen says:

   Päivitys: A.M. Henriksson ei ole sanoutunut irti ruotsalaisesta rasismista, puhumattakaan järkyttävästä ylimielisyydestä ja röyhkeydestä, päin vastoin, hän mm. pakkoruotsalaisti koko Itä-Suomen oikeuslaitoksen vain sen takia, että jossakin Ruotsin Pyhtäällä huhutaan olevan muuan ruotsalaisummikko. Eikä häntä voi liittää Uudenmaan piiriin… VMP.

   Onko SFP:n puheenjohtaja Carl Haglund rikollinen? Nimittäin EU:n jäsenmaat ovat hyväksyneet uuden rasismin vastaisen lain.

   Vanhassa Etelä-Afrikan tasavallassa harjoitettiin rotuerottelua ihonvärin mukaan – Suomessa sitä harjoitetaan kielen mukaan.

   Tässä on pieni vertailu siitä, mikä oli tilanne vuosia sitten RSA:ssa ja mikä se Suomessa yhä on:
   ………………………………….fd.RSA…………Suomi
   ………………………………………………………
   Majoritet befolkningen……..svarta…………finnar
   Minoritet befolkningen……..vita…………..svenskar
   Majoritet språk förbjudet…..ja…………….ja
   Minoritet språk förbjudet…..nej……………nej
   Separat utbildning…………ja…………….ja
   Separat hälsovård………….ja…………….ja
   Separat transport………….ja…………….delvis
   Högre levnadsår……………vita…………..svenskar
   Högre levnadstadard………..vita…………..svenskar
   Majoritet diskrimineras
   på arbetsmarknaden…………ja…………….ja
   Majoritet diskrimineras
   på utbildningen……………ja…………….ja
   Rasism mot majoritet……….ja…………….ja
   Rasistisk lagstiftning……..ja…………….ja
   Herrefolk……………………vita…………..svenskar
   Folkmord hade hänt…………ja…………….ja
   Erövrare…………………….vita…………..svenskar
   Läget i dag också………….nej……………ja

   No, eikä tässä vielä kaikki. Suomalaisten lasten henkinen selkäranka yritetään katkaista kaikin mahdollisin keinoin. Esimerkiksi pakkoruotsilla, svenska nu:lla, FST:llä ja monilla muilla vieläkin kieroontuneemmilla keinoilla.

   Ymmärtääkseni jo tällaisen yritys on rasismia kansanryhmää kohtaan. Puhumattakaan siitä, että se on härskiäkin härskimpää ja erittäin julmaa – puolustuskyvyttömiä lapsia kohtaan. Eikö suomalaisten etninen alkuperä olekaan yhtä arvokas kuin muiden naapurimaidemme kansalaisten?

   Eikä siinäkään vielä kaikki. Carl Haglund on sanoutunut irti demokraattisista periaatteista: Ruotsin kieli ja vahva ruotsalaisuus ovat tärkeämpiä kuin kansanvalta.

   Kuinka on mahdollista, että tällainen vieraan vallan etua ajatteleva suomenmaalainen on Suomen hallituksessa? Kuinka on mahdollista, että puolue, mikä edustaa pimeintä keskiaikaa, voi toimia Euroopassa?

   Joko YLE on SVT?
   HS = Röyhkeää lehtimiestaidottomuutta!
   Iltalehti nyt = Pakkoruotsi aina!
   Olen allerginen Närpiön tomaateille.
   Sanonpa vielä yhden asian: Ahvenanmaa

   Vastaa
 1. Pauliina Oksanen
  Pauliina Oksanen says:

  Viime kädessä tämä on hyvin yksinkertaista – kumman te laitatte etusijalle, kovan talouspolitiikan vai ihmisoikeudet? Tilanteen ollessa tämä, jompikumpi näistä nyt on valittava, molempia ette saa.

  Vastaa
 2. Kyösti Tarvainen
  Kyösti Tarvainen says:

  Sivistykseen kuuluu myös ymmärtää omaperäisiä, humoristisia
  ilmaisuja, kuten Purra käytti burka-kommentissaan.

  Ei Purran kommentissa ollut mitään tarkoitusta loukata
  muslimien ihmisarvoa. Siinä vain todettiin, että
  tietyt muslimien tavat ovat suomalaisten arvojen vastaisia.

  Toivottavasti RKP ei tee itseään naurunalaiseksi tässä burka-asiassa,
  vaan pitää hallituksen pystyssä, koska Suomi tarvitsee
  tämän hallituksen.

  Ystävällisin terveisin

  Vastaa
 3. Kari Toiviainen
  Kari Toiviainen says:

  Kirjoitus tiivistää ristiriitaisen tilanteen hyvin. Kirjoittajan sanoin, sellaista politiikkaa, johon RKP:n kannattajat eivät usko, ei kannata edistää.
  Kannattaa välttää tilanne, jossa pelätään sitä, että on ”jo liikaa panostettu epäonnistuneeseen projektiin”. Silloin katastrofi syvenee.

  Vastaa
 4. Esko Mörkö
  Esko Mörkö says:

  ”Rasistinen käytös on tuomittavaa olipa kysymyksessä kuka hallituksen edustaja tahansa. ”
  Mutta te ette tuomitse, te hyväksytte rasistisen toiminnan ja normalisoitte sitä lisää.

  Lisäksi Suomen talouden ongelmat eivät korjaannu kurittamalla köyhiä mitä te myös olette tekemässä.

  Teitä selkeästi ajaa raha, ei Suomen tai suomalaisten etu. Häpeä!

  Vastaa
  • Eusa
   Eusa says:

   Raha on mittari sille kuinka toimeliaisuus onnistuu ja sen myötä suomalaisten etu.

   Velkaantuminen kertoo epäonnistumisesta ja ennustaa kriisiä suomalaisten edulle.

   Kunnioitusta!

   Vastaa
 5. Esa Suutala
  Esa Suutala says:

  On hämmentävää, että aikuiset ihmiset eduskunnassa käyttäytyvät kuin pikkulapset, loukkaannutaan ”tuo katsoo minua sillä silmällä”.
  Myös eri puolueiden ihmiset, jotka tulevat erilaisista lähtökohdista, erilaisista maakunnista, joissa tapa keskustella ja toimia on erilainen, halutaan ymmärtää väärin, eikä toistuvia tarkennuksia haluta kuulla.
  Onko koko eduskunta järjestelmänä enää toimiva. Saadaanko eduskuntaan osaavin ja Suomen etua, ei omaa ajava porukka? Nykyinen malli eriarvoistaa. Mikä etu on virassa olevilla lähteä eduskuntaan? Mikä etu on vasemmistolla nostaa sos etuja ja saajien määrää? Normi PK Yrittäjillä ehkä heikoimmat mahdollisuudet lähteä eduskuntaan vaikuttamaan.
  Vihreä siirtymä. 40v ihmisten kodeissa, maatiloilla ja yrityksissä kiertäneenä olen nähnyt, miten köyhiä heistä valta osa on. Heidän arki, työ ja perhe tarvitsee useamman auton. Sähköautoihin ja viranomaisten suunnitelmiin pakko energia remontteihin ei ole varaa.

  Vastaa
 6. Juho Rajamäki
  Juho Rajamäki says:

  Onpas mukavaa lukea rauhallinen ja perusteltu kannanotto aiheesta.

  Toivottavasti persut irtisanovat itsensä riittävän selkeästi rasismista ja hallitus pääsee toteuttamaan niitä uudistuksia, joita Suomi kipeästi kaipaa.

  Vastaa
 7. Riia
  Riia says:

  RKP on tällä toiminnallaan osoittanut kannattavansa rasismia ja vihapuhetta nyt ja tulevaisuudessa. Suomi on täynnä vihaista nettikirjoittelua ja nyt se on löytänyt paikkansa myös hallituksesta, jossa politiikkaa tehdään (ainakin nyk. hallituspuolueiden toimesta) Twitterissä ja TikTokissa. Harva haluaa olla mukana tulevaisuuden Suomessa, mitä te toiminnallanne juuri nyt rakennatte.

  Vastaa
 8. Susa Tyrniluoto
  Susa Tyrniluoto says:

  ”Korkojen nousu ja vauhdittunut inflaatio leikkaavat ihmisten ostovoimaa nopeasti ja vääjäämättömästi. Tällaisessa tilanteessa taloutta on pakko sopeuttaa määrätietoisesti.” – Eikö leikkaukset tälläisellä hetkellä vaikeuta sekä kansalaisten että valtiontalouden tulevaisuusnäkymiä, minkä seurauksena taantumasta voi tulla syvempi?

  Vastaa
  • Anders
   Anders says:

   Inflaation aikana kulutusta on hyvä hillitä – ja korkojen noustessa lainanottotarpeen hillitseminen on pitkän tähtäimen hyvinvoinnin varmistamista.

   Vastaa
 9. Arto Tamminen
  Arto Tamminen says:

  Purra julkaisi tämän vuoden helmikuussa twiitin:

  ”Ei vaaleja, ettei Halla-ahon kultuuri- ja poliittishistoriallisestikin merkittävä Scripta ja sen 115 000 viestin vieraskirja nousisi esille. Ja taas. Toimittaja soitti. Hyvä se on, että luetaan. Vieläkin. Vielä kun penkojat oppisivat lukemastaan jotakin.”

  Tämä osoittaa selvästi, että hän on yhä rasististen Scripta-kirjoitustensa takana, eikä hänen pakon edessä antamansa anteeksipyyntö, joka oli sisällöltään 180 astetta erilainen kuin hänen 24 tuntia aiemmin twiittaamansa kannanotto, ole uskottava.

  Vaikeata se on myöntää, mutta Suomen hallituksessa on rasisti varapääministerinä vuonna 2023!

  Tämä ei ole Suomeni.

  Vastaa
  • Jyrki Tikkakoski
   Jyrki Tikkakoski says:

   Tämä sinun kirjoitus osoittaa saman ymmärtämättömyyden mikä vaivaa kiihkoilevaa punavihreää porukkaa ja rkp:ssä sitä näyttää yhä olevan. Niistä kiihkoilijoista kuten rkp:ssäkin on selkeästi suurin osa ketkä eivät edes tiedä asioiden kokonaisuutta.
   Väite, että neljä vuotta sitten Purran kirjoittama blogi on spinnaus tämän päivän rasismikeskustelua naisten tasa-arvoon.
   Pahimpien kiihkoilijoiden mielestä siis Purra on neljä vuotta sitten tiennyt asemastaan ja kuinka hän joutuu tilille säkki sanasta. Mielestäni se on jo sairasta eikä kuulu tämän päivän kenenkään Suomeen.

   Kuuluuko säkki nimeltä burga tämän päivän Suomeen on asiasta oikea kysymys ja ainoa ketä asiassa loukattiin on säkki ja jos se on kotimainen niin kestää sen hyvin.
   Siis tähän tämä erittäin lapsellinen ihmisjahti kohdistuu Purraan tai nokkelimmat tietävät vetäneensä överiksi ja tähtäys onkin siirretty demokraattisesti kootun hallituksen kaatamiseen.
   Silloin voi kysyä onko tämä enää kenenkään Suomi?!?
   Suomi missä ei vaatteista tai vaatekappaleista saa enää sanoa mielipiteitään.
   Suomi missä pitää hyväksyä ulkomaalaisten ahdistelu ja elein kuvatusti ammutuksi joutuminen.
   Suomi missä vähemmistö ei hyväksy demokraattisten vaalien tulosta.
   Suomi mitä muut maat Brysselistä käsin määräävän sisäisiä asioitamme.
   Suomi missä ex Pm on aloittanut ”kulttuurisodan” Suomessa ja kiihkoilevia kannattajia löytyy sillekin asialle.
   Suomi minkä minkä sisäiselle eripuralle Putin taputtaa tyytyväisenä.

   Vastaa
 10. Inkeri Keller
  Inkeri Keller says:

  Kiitos syvällisestä kirjoituksesta kesälomanne keskellä! Tuntuu lohduttavalta, että tästä voi seurata jotain hyvääkin. Uskon myös niin. Olkaamme silmät auki ja huomataan läheiset niin maahanmuuttajat kuin täällä syntyneetkin. Theodor Kallifatides pohtii kirjassaan ”Uusi maa ikkunani takana” muukalaisuutta: ”Muukalaisuus on nimittäin elämistä ihmisten kanssa, jotka eivät tiedä sinun elävän heidän kanssaan.” Nyt varsinkin olisi hyvä ottaa kontaktia naapureihin ja tutustua heihin. Suomalaiselle kun tämä on valitettavasti vaikeaa!
  Hyvää kesää kaikille!
  Inkeri Keller

  Vastaa
 11. Teuvo Mikkonen
  Teuvo Mikkonen says:

  ”Ohjelma linjaa myös merkittävistä työllisyystoimista. Sen pohjalta työmarkkinat uudistetaan tavalla, jota ei voida missään nimessä pitää radikaalina. Suomi tekee nyt sen, minkä Saksa ja Ruotsi tekivät menestyksekkäästi 20 vuotta sitten. Nämä uudistukset käänsivät molemmat maat Euroopan talousvetureiksi. ” Anders, aina unohdetaan ( miksi ? ) että ko. maissa on yhteiset hallintoneuvostot joissa työntekijöillä on todellista vaikutusvaltaa. Suomessa on edelleen työnantajan sanelupolitiikka , jota hallitus nyt vahvistaa, ja aivan turhaakin vastakkainasettelua. Det behövs två till tango.

  Vastaa
 12. Vaittinen Mikko
  Vaittinen Mikko says:

  Suomi ei tarvitse tätä hallitusta. Talouden kuntoon laitto ei saa mennä ihmisarvon yli, sillä emme laita taloutta vain pienelle eliitille vaan jokaiselle.

  Perussuomalaiset ovat toistuvasti osoittaneet ettei ihmisarvolla, tasa-arvolla ja ihmisoikeuksilla ole merkitystä. Sanoja ei voi selittää vitseinä, sillä julmat vitsit kertovat hirviöistä niiden takana.

  Vastaa
  • Maiju
   Maiju says:

   Blogikirjoitus oli mielestäni selkeästi ja rauhallisesti kirjoitettu.

   Tämä kommentti on kuitenkin juuri se, missä koko asia tiivistyy ja kuvaa tilannetta täydellisesti.

   Vastaa
 13. Heidi
  Heidi says:

  Todella hyvä teksti, mutta muutamiin kohtiin haluaisin antaa palautetta.
  Olen eläkeläinen ja arvoiltani maltillinen oikeistolainen. Olen nähnyt naisten vapautumisen 60-luvulta lähtien. Minulle on erityisen tärkeää tasa-arvo ja naisten aseman parantaminen.
  Hallitus on sitoutunut edistämään ihmisten yhdenvertaisuutta. Siihen viitaten, minkä jakamattoman ihmisoikeuden näkökulman, te olette ottanut? Senkö, että ei saa arvostella tasa-arvon vastaisia tapoja? Oletteko tullut ajatelleeksi, että tällä arvostelulla tosiasiassa tuette niitä tahoja, jotka haluavat alistaa naiset neljän seinän sisään, näkymättömiksi olennoiksi, joiden ei haluta antaa kotoutuvan Suomeen?
  Miksi Purra sanoo, ettei tämä lopu. Lukekaapa Ylen tuottamasta artikkelista Joensuun torilla. https://yle.fi/a/74-20041093. Vihapuhetta on koko artikkelissa, varsinkin Vasemmistoliiton Ville-Pekka Timonen: ”Rotta olisi parempi pääministeri”.
  Olen seurannut politiikkaa ja siinä ilmenevää likaista peliä, jota varmaan tulee aina olemaankin.
  Oppositio aloitti huutelun hallitusohjelman julkistamisessa. Neuvottelut kestivät 6 viikkoa. Olisi ollut mahdollista tuoda julki väitteitä Perussuomalaisten sanomisista, jos todella olisi haluttu Suomen parasta. Oppositiolla ei ole puhtaat jauhot pussissa. Nämä esitykset ovat hurskastelua, ainoa tavoite oppositiolla on estää hallituksen toiminta.
  Kuka avasi Pandoran lippaan? RKP avasi sen. Se ensimmäinen tuen estäminen Junnilalle vastoin eduskunnan tapoja avasi tämän jatkuvan kohun ja kohujen kaivamisen.

  Vastaa
 14. Miska Mikkonen
  Miska Mikkonen says:

  Kiitoksia hyvästä kirjoituksesta.

  Anteeksipyynnöistä ajattelin juuri samalla tavalla. Itselläni on taipumus uskoa siihen, että ihminen voi muuttua. Omalla kohdallani olen nuorena päihderiippuvaisena ajatellut monista asioista eri tavoin kuin nyt keski-ikäisenä terapiatyöntekijänä, joka on ollut 16 vuotta raittiina.

  Paljon mielenkiintoisempaa olisi ollut kuulla, mitkä oivallukset ovat johtaneet siihen, että ministeri Purra on väitetysti muuttanut ajatusmaailmaansa. Mielestäni anteeksipyyntöä ei silloin olisi edes tarvittu.

  Vastaa
 15. Sirkka Holopainen
  Sirkka Holopainen says:

  Kiitos Anders Adlercreutzille viisaista ajatuksista!
  Riikka Purralle ja kaikille hänen tavallaan maailmaa selittäville antaisin mm. kutsun miettimään, miltä naisen asema suomalaisessa yhteiskunnassa näyttää muslimien silmin ja ajatuksin. Eikä edes tarvitse olla muslimi länsimaisen naisen esiintymistä ihmetelläkseen.
  Siinä missä musliminainen peittää kehonsa tai vähintäänkin hiuksensa kotoaan lähtiessään, moni suomalainen nainen riisuu itsensä lähes alastomaksi ollakseen muodikas ja hyväksyttävä.
  Miksi? Burkha vai alastomuus? Purra? Voisitko kertoa ja perustella valintasi.
  Enemmistön valinta todennäköisesti olisi jotain näiden kahden tyylin, pukeutumis- ja pukeutumattomuus-, väliltä.

  Vastaa
 16. Petri Toivanen
  Petri Toivanen says:

  Kiitos vaikuttavasta ja rauhallisesta analyysistä ja perustelustasi Anders. Parasta konsultti kamaa. Nyt sinun ja teidän toivoisin johtajina tekevän tämän perusteella vielä oikeat päätökset.
  Muuten, minusta RKP:llä on nyt kokoomuksen oikealle niiauksen jälkeen erinomainen ja ainutlaatuinen positio oikeisto-liberaalina puolueena Suomessa. Pitäkää visio kirkkaana.

  Vastaa
 17. Riku Autio
  Riku Autio says:

  Kannatan täysin RKP:n edustamia arvoja. Minulla on useita maahanmuuttajaystäviä, ja olen ollut parisuhteessa yhden kanssa. Suhtaudun silti ristiriitaisesti RKP:n viimeaikaisiin toimiin hallituksen kohdatessa kovaa ulkoista painetta. Nyt niitä sillanrakentajataitoja vasta tarvitaankin. Älkää nyt hyvänen aika ainakaan hyökätkö julkisesti omien kimppuun! Tämä blogikirjoitus on todellinen rimanalitus, jollaista en olisi odottanut. Te olette yhtä tiimiä – omia tiimiläisiä ei puukoteta selkään, vaan käydään rakentava keskustelu yksityisesti, tässä tapauksessa Purran kanssa ja tarvittaessa Orpon tuella. Takerrutte Purran yhteen twiittiin, vaikka hän on myös ilmaissut kohdistaneen kritiikkinsä musliminaisten alisteiseen asemaan. Jos ette pysty kommunikoimaan kunnolla keskenänne vaan lähinnä roiskitte rapaa vietuaalisesti, tämä hallitus, jolla on mahdollisuus tehdä Suomelle paljon hyvää, ei pääse edes alkamaan työtään ennen sen hajoamista! Ja keskittykää hallituksen tulevaan toimintaan eikä luottamuksesta jahkailuun. Tällä hetkellä olette opposition pelinappula, ja se on säälittävää.

  Vastaa
 18. Laura Pulkki-Råback
  Laura Pulkki-Råback says:

  Mielestäni tämä on rehellinen ja asiallinen selvitys RKP:n toiminnan perusteista ja tämän hetken tunnoista. Vaikka vastausta tilanteeseen ei vielä ole, niin tilannetta voi silti kuvailla äänestäjille (ja muille). Kirjoittaisivatpa poliitikot useammin kattavasti ja monisyisesti. Keskinäinen ymmärryskin lisääntyisi.

  Vastaa
 19. Sakke
  Sakke says:

  On suorastaan irvokasta, miten RKP:n edustajat edes kehtaavat puhua mistään julkisen talouden tasapainottamisesta tai tehostamisesta.
  Tässä meillä on puolue, jonka ydintehtävä on pyörittää kokonaista valtionhallintoa kahdella kielellä palvellakseen alle 5%:n vähemmistö, joista 99% ymmärtäisi samat asiat myös suomeksi.
  Pojat eivät pärjää koulussa, ja kokonaisen kouluaineen resurssit haaskataan vuosi toisensa jälkeen entisen siirtomaaisännän kielen opiskeluun, ilman mitään mainittavaa kansallista tai yksilöllistä hyötyä opiskelijalle.
  Maahanmuutto on RKP:lle toki pyhä lehmä. Tärkeintä on, että Närpiön veritomaatteja saadaan tuotettua jatkossakin kilpailukykyisellä ihmiskauppatyövoimalla.

  Vastaa
  • Anders
   Anders says:

   Terve Sakke ja kiitos kommenteistasi. RKP on Yoko Närpiössä vahvassa asemassa, mutta se ei tarkoita, että se olisi vastuussa erään vietnamilaispariskunnan ihmiskauppasyytöksistä. Rikosepäily liittyvät käsittääkseni lisäksi välitykseen, ei itse työsuhteeseen. Niissä on ymmärrykseni mukaan sovellettu normipalkkoja.

   Vastaa
 20. Eusa
  Eusa says:

  Meitä opetetaan selvittämään asiat parhain päin ja hyväksymään, että niin on hyvä kuin on käynyt.

  Kyllä Purra on tuonut esiin kehittymistään. Perustellusti voimme nähdä, että kirkasotsainen kettutyttövaihe oli kehitykselleen tarpeellinen ja hän näki itsessään kykyjä tuoda ajatuksia keskusteluun myös maltillisesti ryhtyen politiikkaan.

  Myös on kannatettavaa kannustaa avoimeen sananvapauteen niin, ettei puheita tarvitsisi lähtökohtaisesti varoa. Siihen nähden kuinka herkästi ilkeämielisyys syyttää rasistiksi eri kulttuurien käytänteiden merkityksien punnitsijaa, Purra selvisi vuoden 2019 kirjoituksestaan kuivin jaloin. Nyt ministerinä hän on tietysti kaikkien suomalaisten yhteisten asioiden hoitaja ja valitsee ulostuloissaan varmasti sanansa niin, ettei niiden sisäistämiseen tarvita sektoroitunutta sivistystä.

  Rakentakaamme maata yhdessä!

  Vastaa

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *