Adlercreutz: Tarvitsemme selkeän exit-suunnitelman matkustamiselle

On hyvin todennäköistä, että globaali talous elpyy nopeasti koronakriisin jälkeen. Vuoden 2021 tähänastisten talouslukujen mukaan sekä Yhdysvallat että Kiina ovat matkalla kohti yli kuuden prosentin vuotuista talouskasvua.

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz on kuitenkin huolissaan, ettei Eurooppa pysy matkassa mukana. Selkeiden pelisääntöjen laatiminen matkustamiselle on tässä keskeistä.

– Yhteisen todistuksen avulla voisimme helpottaa matkustamista ja myös repiä alas rakentamamme esteet EU:n sisällä. On erittäin tärkeää, että me pikaisesti toteutamme komission esityksen Digital Green Certificatesta, eli digitaalisesta vihreästä todistuksesta. Näin myös Eurooppa pääsisi nopeasti takaisin jaloilleen, Adlercreutz sanoo.

Hänen mukaansa on myös tärkeää ottaa huomioon eri maiden rokotusstrategiat.

Esimerkiksi Finnairin matkustajamäärä oli maaliskuussa yli 80 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten koronakriisin takia. Yhtiö tekee suurta tappiota joka päivä. Yksi ongelma on se, etteivät pelisäännöt ole yhteiset.

– Meidän on luotava selkeät pelisäännöt kaikille lentoyhtiöille: yksiselitteiset yhteiset vaatimukset. Maana meidän on myös pysyttävä kehityksessä mukana. Rokotus vie nopeasti kärjen taudista. Monet maat suunnittelevat jo ottavansa käyttöön selvät lukumääräiset kriteerit maahantulolle eri maista. Jos tartuntaluku on alle tietyn luvun maahantuloa ei rajoiteta. Toisen tartuntalukurajan kohdalla vaaditaan todistus. Ilman todistusta vaaditaan testiä ja karanteenia. Tämä järjestelmä meidän tulisi ottaa käyttöön myös Suomessa.

– Tarvitsemme selkeän exit-suunnitelman myös matkustamiselle. Meillä ei ole varaa jäädä junasta, Adlercreutz sanoo.

Adlercreutz: Työperäinen maahanmuutto kaipaa uutta otetta

Tarvitsemme radikaalisti nopeampia lupaprosesseja ja kunnon muokkauksen asenteisiin työperäistä maahanmuuttoa kohtaan. Tätä painottaa Anders Adlercreutz, Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

–  Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan, jotta työllisyysaste voi nousta. Yrityksemme haluavat kasvaa ja menestyä. Sen takia meidän on satsattava osaamiseen. Hitaat prosessit eivät saa olla esteenä osaavan henkilöstön rekrytoinnissa, Adlercreutz sanoo.

Hän viittaa Työ- ja elinkeinoministeriön lukuihin missä todetaan, että vuonna 2019 meillä jäi syntymättä noin 65 000 työpaikkaa osaajapulan takia.

– Nämä ovat kestämättömän korkeita lukuja. Nyt kun hallitus kokoontuu puoliväliriiheen, täytyy hallituksen sopia konkreettisista toimenpiteistä, jotka nostavat työllisyysastetta.

Adlercreutzin mielestä myös tässä asiassa hallitus voisi herkällä korvalla kuunnella ekonomistiprofessori Vesa Vihriälää. Vihriälä on peräänkuuluttanut lupakäytäntöjen yksinkertaistamista sekä vahvaa markkinointia ja asennemuokkausta niin, että maahanmuuttajat tuntevat itsensä tervetulleiksi.

– Suomessa on jatkunut selkeä trendi, jossa työikäisten määrä vähenee ja väestönlisäys tapahtuu yksinomaan maahanmuuton kautta. Tämä ei ole mielipide, vaan realiteetti, joka pitää hyväksyä ja nähdä mahdollisuutena, Adlercreutz sanoo.

– Nyt pitää viipymättä saada täytäntöön hallitusohjelman kirjaus, että työ- ja koulutusperustaisten oleskelulupien käsittelyaika on maksimissaan 30 vuorokautta. Tarvitaan myös pikakaista, jossa erityisosaajille ja startup-yrittäjille perheenjäsenineen annetaan kahden viikon oleskelulupakäsittely, hän sanoo.

Adlercreutz: Panostakaa nuorten yrittäjyyskasvatukseen kunnissa!

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz haluaa kannustaa kuntia panostamaan nuoriinsa tarjoamalla heille yrittäjyyskasvatusta kouluissa.

– Yrittäjyyskasvatus antaa nuorille tärkeitä oppeja ja taitoja työelämään. Se antaa heille mahdollisuuden kokeilla siipiään, onnistua ja epäonnistua turvallisessa ympäristössä ilman taloudellista riskiä. Se opettaa taloustaitoja mutta näyttää myös, kuinka luovuus ja yhteistyö voivat kantaa pitkälle. Nämä ovat taitoja, joille lapsilla ja nuorilla varmasti on hyötyä tulevassa työelämässään, Adlercreutz sanoo.

Adlercreutz mainitsee esimerkkinä Nuori Yrittäjyys ry:n, joka tarjoaa suomalaisille kouluille maksuttomia ohjelmia yrittäjyyskasvatuksessa. Yhdistys on juuri kerännyt tukea yli 6 miljoonan euron edestä, jotta toimintaa voidaan laajentaa.

– Haluan rohkaista kaikkia kuntia lähtemään mukaan tämän tyyppisiin verkostoihin, joista Nuori Yrittäjyys on yksi esimerkki. He ovat hyvin konkreettisella tavalla vihkineet jo kymmeniä tuhansia nuoria yrittäjyyden polulle. Tämä on panostus, joka kantaa hedelmää pitkällä tähtäimellä. Panostus nuoriin on panostus tulevaisuuteen, yrittäjyyteen Suomessa sekä työllisyyteen.

Adlercreutz Vasemmistoliiton veronkorotuspuheista: Puoliväliriihessä tulee keskittyä työllisyystoimenpiteisiin

Huhtikuun puoliväliriihessä hallitus päättää loppukautensa linjauksista. Talouden ja työllisyystoimenpiteiden tulee olla keskiössä, Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo. Samalla hän on myös huolestunut Vasemmistoliiton esittämistä ehdotuksista yritysveron korottamisesta.

– Nyt on luotava luottamusta, ei epävarmuutta. On täysin selvää, että nyt ei ole oikea aika heikentää kannustimia investointeihin tai kasvattaa yritysten verokuormaa. Veropolitiikan linjauksista on sovittu jo hallitusohjelmassa ja niissä tulee pitäytyä, Adlercreutz sanoo.

Varsinkin listaamattomien yritysten osingot ovat aiheuttaneet keskustelua.

– Nykyinen järjestelmä on luotu hyvästä syystä. Emme halua, että varat, joita voisi investoida uusiin yrityksiin enenevässä määrin karkaisivat esimerkiksi kiinteistömarkkinoille. Keskustelua ei hyödytä verotuspopulismi: kaikki maksetut osingot verotetaan. Ja yrityksen tulos, joka toimii osingonmaksun perusteena, on jo kertaalleen verotettu.

Adlercreutz on kuitenkin sitä mieltä, että nykyisen järjestelmän haasteita olisi syytä tarkastella laajemmassa uudistuksessa.

– Syystä voi todeta, että suuria varoja omistavia yrityksiä suositaan tällä hetkellä suhteessa startup-yrityksiin. Lisäksi nykyinen järjestelmä luo kynnyksen pörssiin listautumiselle. Lähtökohtana tulevalle uudistukselle ei kuitenkaan voi olla dynamiikkaa haittaava verotuksen kiristyminen. Tarvitsemme uudistuksen, joka kannustaa yrittämiseen ja joka luo neutraalin ja dynaamisen yritysilmaston.

Adlercreutz iloitsee perhevapaamallista: Tarvitsemme myös asennemuutoksen

Tänään esiteltiin hallituksen malli tulevasta perhevapaauudistuksesta. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz iloitsee siitä, että uudistus etenee ja että malli mahdollistaa perhevapaiden tasaisemman jaon vanhempien kesken.

– Malli ilmaisee selvästi sen, että perhevapaat tulee jakaa – ja että ne tulee jakaa tasan. Tämän toteutuminen on nyt jokaisen omalla vastuulla. Se vaatii asennemuutoksen, Adlercreutz sanoo.

Tasa-arvoinen työelämä edellyttää sitä, että vanhemmat jakavat perhevapaat huomattavasti nykyistä enemmän, Adlercreutz painottaa.

– Ainoastaan vapaita jakamalla voimme muuttaa totuttuja kaavoja – eli odotusarvoa siitä, että äiti jää kotiin. Sekä vanhemmille että työnantajille lähtökohtana tulee olla se, että molemmat vanhemmat käyttävät osuutensa. Tämä malli ohjaa meidät nyt oikeaan suuntaan kohti tasa-arvoisempaa perhe- ja työelämää.

Adlercreutz avauskeskustelussa: Vahvat työllistävät toimenpiteet jatkossakin tärkeitä

– Voimme olla tyytyväisiä väliraporttiimme koronakriisin hoidosta. Myös työllisyyspolitiikassa olemme oikealla tiellä. Jo nyt tämä hallitus – epidemiologisesta ja taloudellisesta kriisistä huolimatta – on tehnyt yhtä merkittäviä toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi kuin edellinen hallitus koko kautensa aikana.

Näin Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoi eduskunnan avauskeskustelussa tänään.

– Tämä hallitus on tehnyt monia tärkeitä rakenteellisia uudistuksia, joiden tulokset näkyvät tänä vuonna. Olemme pidentäneet oppivelvollisuutta, palauttaneet subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen ja päättäneet monesta konkreettisesta työllisyystoimenpiteestä, kuten eläkeputken lakkauttamisesta. Nämä ovat tärkeitä uudistuksia, Adlercreutz sanoo.

– Tässä tilanteessa, jossa kansainvälisten suhdanteiden kehitystä on vaikea ennakoida, on olennaista, että me itse teemme kaikkemme talouden dynamiikan ja kilpailukyvyn turvaamiseksi. Hallituksen tulevassa puolivälitarkastelussa RKP haluaa painottaa paikallista sopimista ja kotitalousvähennyksen laajentamista. Haluamme myös parantaa työvoimapalveluja ja pohtia miten uudistetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

Suomesta tuli vuodenvaihteessa Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa. Adlercreutz painottaa pohjoismaisen yhteistyön tärkeyttä vallitsevista koronarajoituksista huolimatta.

– On yhtä tärkeää kuin ennenkin, että ihmiset ja yritykset voivat toimia vapaasti Pohjoismaissa, ja että me yhdessä samanmielisten naapureidemme kanssa pyrimme vastaamaan yhteisiin haasteisiimme, kuten ilmastonmuutokseen. Suomen puheenjohtajuuskaudella meidän tulee vahvistaa maailman parasta yhteisöä ja maailman vahvinta aluebrändiä.

Adlercreutz uudesta omistajuuden professuurista: Ajatusmalli omistajuudesta on radikaalissa muutoksessa

Vahva suomalainen omistajuus edellyttää omistajilta paitsi pääomaa myös yhteiskunnallista osaamista. Omistaminen merkitsee taloudellisen pääoman sijoittamisen ja hallinnoimisen lisäksi syvällistä ymmärrystä siitä, miten tehdyt valinnat ja toimenpiteet vaikuttavat ympäröivään yhteiskuntaan sekä ihmisten ja luonnon hyvinvointiin, sanoo Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz uudesta omistajuuden professuurista, joka perustetaan lahjoitusvaroin Aalto-yliopistoon.

– Omistajuudessa on monia näkökulmia. Sen myötä, kun Milton Friedmanin teesi yritysten ensisijaisesta tarkoituksesta – eli osaketuotosta ennen kaikkea – väistyy, muut tekijät nousevat esiin. Omistajalta odotetaan yhä suurempaa sosiaalista vastuunkantoa, sillä myös haasteemme globalisoituvat. Omistajuudella ei ole vain taloudellisia vaikutuksia vaan myös sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia. Näen tämän tulevan professuurin tärkeänä tutkimusalueena, Adlercreutz sanoo.

– Kyse on ainutlaatuisesta panostuksesta, myös globaalissa mittakaavassa. Yhä pienenevässä maailmassa, jossa pääoma ja yritykset vaihtavat omistajaa nopeassa tahdissa, omistajuuden luonne ja varsinkin yritysomistajuuden luonne on nopeassa muutoksessa. Tämä professuuri vastaa konkreettiseen tarpeeseen.

– Suomessa olemme kauan saaneet seurata sitä, kuinka uudet yrityksemme usein aikaisessa vaiheessa ostetaan pois ulkomaisten toimijoiden toimesta. Tämä on kaksiteräinen miekka. On aina hyvä, kun suomalainen yritys löytää sijoittajan. Samalla kuitenkin toivon, että tämän professuurin myötä olisi mahdollista tuottaa sellaista tutkittua tietoa, joka vahvistaa yrityksiämme ja auttavat niitä kansainvälisessä kilpailussa. Ja että tutkimus voisi auttaa yhä useamman yrityksen näkemään Suomen niiden pitkäaikaisena kotina ja meitä poliitikkoja tekemään sellaisia päätöksiä, jotka tukevat tätä tavoitetta.

Rekrytointiprosessi on käynnissä, ja tavoitteena on, että uusi professori voisi aloittaa työnsä viimeistään vuoden 2022 alussa.

Adlercreutz jatkaa ryhmäjohtajana

Ruotsalainen eduskuntaryhmä on valinnut Anders Adlercreutzin ryhmän puheenjohtajaksi. Adlercreutz on toisen kauden kansanedustaja Kirkkonummelta. Hän on johtanut RKP:n eduskuntaryhmää vuodesta 2019 lähtien.

Myös ryhmän varapuheenjohtajat tulivat uudelleenvalituksi. Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfström valittiin ryhmän ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja kansanedustaja Sandra Bergqvist Paraisista ryhmän toiseksi puheenjohtajaksi. Valinnat suoritettiin tiistaina.

Adlercreutz iloitsee saamastaan luottamuksesta.

– Ryhmän johtaminen on etuoikeus. Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta. Eduskunnalla on jälleen haastava vuosi edessään.  Meidän on johdettava maa ulos tästä epidemiologisesta kriisistä ja samalla saatava talous takaisin jaloilleen. Tässä riittää työnsarkaa niin eduskuntaryhmällemme kuin koko eduskunnalle, Adlercreutz sanoo.

Adlercreutz eläkeputken poistosta: Tärkeä askel ikääntyneiden työllisyyden parantamiseksi

Hallitus on tänään sopinut niin sanotun eläkeputken poistamisesta yli 55-vuotiaiden työllisyyden parantamiseksi. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz on hyvin tyytyväinen päätökseen.

– Tämä on ratkaisu, jossa kaikki voittavat. Laskelmien mukaan tämä johtaa 10 300 uuteen työlliseen samaan aikaan kun se vahvistaa julkista taloutta 165 miljoonalla eurolla. Tämä on iso asia ja suuri edistysaskel: uudistus, jolla tulee olemaan suuri positiivinen vaikutus. Ei heti, mutta pidemmällä aikavälillä, Adlercreutz sanoo.

Eläkeputkella tarkoitetaan vanhempien työttömien oikeutta saada lisäpäivien ajalta työttömyyspäivärahaa sen jälkeen, kun 500 päivän maksimiaika on ylittynyt. Adlercreutzin mukaan tästä järjestelmästä on käytännössä tullut syrjivä vanhempia työntekijöitä kohtaan.

– Tämä on luonut odotusarvon sille, että vanhemmat työntekijät kuuluvat ryhmään, joka mahdollisimman nopeasti pitäisi saada eläkkeelle. Tästä haluamme päästä eroon, ja nyt se toteutuu, Adlercreutz sanoo.

Hän on tyytyväinen siihen, että hallitus tekee kuten on luvannut. Kun työmarkkinaosapuolet eivät päässeet sopuun toimenpiteistä ikääntyneiden työllisyyden parantamiseksi, päätökset tehtiin hallituksessa. Eläkeputken poiston yhteydessä hallitus on päättänyt tukea yli 55-vuotiaita parantamalla muutosturvaa.

– On selvää, että meidän on rakennettava tästä kokonaisuus. Luomme tukimekanismeja, jotka mahdollistavat koulutuksen ja uudelleenkouluttautumisen. Vanhemmat työntekijät saavat myös tervetulleen verohelpotuksen, kun ansiotulovähennystä nostetaan yli 60-vuotiaiden osalta, Adlercreutz sanoo.

Adlercreutz: Työllisyysasteen nosto avainasemassa – rakenteellisia uudistuksia tarvitaan

Meidän on pidettävä talous käynnissä ja noustava koronapandemian aiheuttamalta aallonpohjalta, sanoi Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz eduskunnan palautekeskustelussa vuoden 2021 budjetista.

– Tässä tilanteessa meillä on vain vähän vaihtoehtoja. Pidemmällä aikavälillä julkinen talous on kuitenkin saatava tasapainoon. Suurimmat ongelmamme ovat valtion velkaantuminen ja työllisyysasteen sakkaaminen. Hyvinvointivaltion rahoittamiseksi meidän on pidettävä työllisyysaste mahdollisimman korkealla. RKP ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä haluavat uudistuksia, joilla lisätään joustavuutta. Meidän on luovuttava ulkomaisen työvoiman tarvehankinnasta ja mahdollistettava paikallinen sopiminen, Adlercreutz sanoo.

Adlercreutz painotti myös tarvetta parantaa hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta työelämässä.

– Yli 55-vuotiaiden työttömyyden osalta emme voi olla ylpeitä. Nykyinen järjestelmämme johtaa yksiselitteisesti ikäsyrjintään ja epätasa-arvoon ja tähän on löydettävä ratkaisu. Sama koskee hyvinvointia työelämässä: mielenterveyden ongelmista on tullut yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syy. Meidän tulee parantaa ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ja hoidon saatavuutta.

– Elämme haastavia aikoja. Ja vaikka tiettyjä päätöksiä usein mielellään lykätään, rakenneuudistusten tekemättä jättämistä ei voi puolustella. Oppivelvollisuutta pidennetään ensi vuonna. Se on tärkeää. Mutta kaikki perustuu siihen, että työllisyysastetta saadaan nostettua, ja tältä osin on vielä paljon tehtävää.