Adlercreutz: Ett fungerande asylsystem skulle rädda liv

Pressmeddelande 14.10.2016
Publiceringsfritt genast

 

Riksdagens förvaltningsutskott har denna vecka bekantat sig med flyktingkrisen i Medelhavet och bland annat besökt mottagningscentralen Pozzallo på Sicilien, en av de så kallade hotspots som samlar ihop asylsökande för att sedan skicka dem vidare efter att deras uppgifter behandlats. Situationen är akut. Strömmen av asylsökande från Afrika över Medelhavet har inte avtagit. Enligt riksdagsledamot Anders Adlercreutz är pressen det här sätter på det italienska samhället uppenbar.

– Problemet på ett europeiskt plan är inte det absoluta antalet asylsökanden, utan att fördelningssystemet av dem som fått asyl inte ännu fungerar. Finland har förhållit sig avogt till obligatoriska kvoter, och kommer uppenbarligen att göra det också när EU:s migrationspaket behandlas i riksdagen. Det här är oerhört kontraproduktivt. Länder i periferin, som Finland och Italien, skulle gagnas av bindande och rättvisa mekanismer. Idag är det Italien som drabbas – i morgon kan det vara Finland, säger Adlercreutz.

På Medelhavet pågår som bäst en stor operation i vilken flera europeiska länder deltar för att hjälpa de hårt ansatta italienarna. Varje dag räddas flera båtar från en säker undergång. Tragedierna är ändå så gott som dagliga. Förra veckan hittades 30 döda migranter ombord på en av de båtar som räddades.

– Det absurda är att möjligheten att nu rädda de flesta asylsökandena gör att människosmugglarna använder allt sämre båtar.  Räddningsoperationen spelar dem i händerna, men att avsluta den är ändå inget alternativ. Vi måste hjälpa människor i nöd när vi kan. Men vi måste också aktivt stöda den demokratiska utvecklingen i Afrika samtidigt som vi skapar lagliga, säkra vägar för dem som behöver skydd att ta sig till Europa. Vi måste fortsätta patrulleringarna på Medelhavet tills vi har fått bukt på människosmugglarnas verksamhet, och har lyckats etablera ett fungerande, bindande europeiskt asylsystem.

 

Tilläggsuppgifter:
Anders Adlercreutz
044 981 0191

Adlercreutz och Blomqvist: Ministeriet tog delvis förnuftet till fånga

Pressmeddelande 30.9.2016
Publiceringsfritt genast

 

Trafik- och kommunikationsministeriet meddelade på torsdagen att det tar på sig kostnaderna för lokaltågstrafiken till Sjundeå, en trafik som infördes tack vare Sjundeå kommuns enträgna arbete för att ersätta Y-tåget som drogs in för ett halvt år sedan.

– Det här är en välkommen nyhet för kommuninvånarna. Regeringen har förbundit sig till att inte ålägga kommunerna med nya förpliktelser. Tills igår gällde det inte Sjundeå, som ju som bekant själv fått stå för kostnaderna för trafiken. Samtidigt är det klart, att hela farsen kring Y-tåget kunnat undvikas om ministeriet för ett år sedan gått in för en ordentlig dialog inte bara med VR, utan också med de västnyländska kommunerna, säger riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz och Thomas Blomqvist.

Ministeriet tar nu på sig kostnaderna för trafiken eftersom VR lyckats effektivera sin verksamhet. Det visar klart att det beslut som fattades inom regeringen förra hösten var onödigt.

– Inbesparingarna kunde ha nåtts även utan en indragning. Kollektivtrafiken är viktig för allas vår vardag och måste byggas med ett långt perspektiv. Det här hoppas jag att ministeriet kommer ihåg i synnerhet med tanke på de planerade kommande privatiseringarna, säger Adlercreutz.

– Trots att Sjundeå nu kan dra en suck av lättnad måste vi komma ihåg att tågtrafiken från Kyrkslätt västerut fortfarande har det betydligt sämre ställt än innan Y-tågets indragning. Inga tåg  har kommit till. Ingå är fortfarande helt utan tågtrafik. Nu är det viktigt att fortsätta att jobba för fler turer, och framförallt för en senare kvällstur från Helsingfors till Karis, säger Blomqvist.

 

Tilläggsuppgifter:
Anders Adlercreutz
044 981 0191

Thomas Blomqvist
050 512 1776

Unga in på arbetsmarknaden med minijobs

Pressmeddelande 21.9.2016
Publiceringsfritt genast

 

Regeringen Sipilä presenterade sitt förslag på statsbudgeten för år 2017 förra veckan. Förväntningarna om sysselsättningsåtgärderna var höga, men tyvärr blev det platt fall. Om regeringen på allvar siktar att uppnå en sysselsättningsgrad som ens ligger nära målsättningen på 72 procent innan utgången av valperioden måste det skapas fler möjligheter för unga att få arbete, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz (SFP).

– Ungdomsarbetslösheten är på en alarmerande nivå och kräver åtgärder så snabbt som möjligt. I SFP:s minijobsmodell får ungdomar under 30 år tjäna exempelvis 500 euro i månaden utan att inkomsten påverkar stöd eller andra förmåner. Ungdomarna har då möjligheten att få värdefull arbetserfarenhet som gynnar sysselsättningen i framtiden, samtidigt som det motverkar marginalisering då ungdomarna får ett fotfäste i samhället.

Minijobsmodellen erbjuder också en morot för arbetsgivarna att anställa unga personer, i form av lägre arbetsgivarkostnader. Modellen begränsar den månatliga arbetstiden, vilket gör att den inte konkurrerar med en fast anställning. Den är ett verktyg som direkt främjar sysselsättningen av ungdomar samtidigt som det sänker tröskeln för arbetsgivare att anställa.

– Enligt statistikcentralen var ungdomarbetslöshetsgraden 11,8 procent i augusti i år. Detta innebär konkret att var tionde ung person som inte studerar är i riskzonen för att marginaliseras. Regeringens initiativ hittills är inte tillräckligt ambitiösa för att råda bot på problemen. Jag uppmuntrar regeringen att verkligen begrunda vår modell som en av åtgärderna för att uppnå målet på 110 000 nya jobb.

 

Tilläggsinformation:
Anders Adlercreutz
044 981 0191

Skriftligt spörsmål om Nord Stream 2 -projektet

Pressmeddelande 6.9.2016
Publiceringsfritt genast

 

Riksdagsledamot Elina Lepomäki (Saml.) har tillsammans med ledamöterna Anders Adlercreutz (SFP), Mikko Kärna (C) och Antero Vartia (Gröna) lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen gällande Nord Stream 2-gasprojektets säkerhetspolitiska dimension.

I spörsmålet efterlyser ledamöterna en precisering av Finlands ståndpunkt i frågan om Nord Stream 2-projektet. Statsminister Sipilä har sagt att ”det räcker för Finland att projektet är i enlighet med miljönormerna och att rättsfrågorna är kontrollerade av EU-kommissionen”, och vidare att ”denna fråga är inte en politisk fråga för Finland. För oss är detta ett handelsprojekt”.

Finlands ståndpunkt är märkbart annorlunda än flera andra Europeiska länders. De baltiska länderna, Polen och några centraleuropeiska EU-länder har krävt att man avstår från NS2-projektet. Europaparlamentets största grupp EPP och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk har också tagit ställning emot gasröret.

Även i USA förhåller man sig negativt till projektet, och i slutet av augusti varnade landets vicepresident Joe Biden EU för att öka sitt beroende av rysk gas. I Sverige har försvarsministern Peter Hultqvist sagt att man skall göra en säkerhetspolitisk analys av projektet.

Finland är med i EU:s Energiunion, vars ena syfte är att minska på beroendet av ”vissa bränslen, energileverantörer och tillförselvägar”. Energiunionen återupplivades i och med kriget i Ukraina, eftersom många medlemsländer ansågs vara för beroende av några få energiformer, i praktiken rysk gas. Rysslands intressepolitik i Östeuropa har under de senare åren skapat oro i det internationella samfundet.

Undertecknarna av det skriftliga spörsmålet frågar om regeringen ser en säkerhetspolitisk dimension i Nord Stream 2-projektet och ifall regeringen i likhet med Sverige tänker göra en säkerhetspolitisk analys av det.

 

Tilläggsuppgifter på svenska:
Anders Adlercreutz 044 981 0191

Samarbete räddar IC-hållplatsen i Kyrkslätt

Pressmeddelande 23.8.2016
Publiceringsfritt genast

 

Tågresenärerna i Västnyland kan fr.o.m. december i år glädjas över att IC-tågen kommer att stanna i Kyrkslätt en extra gång både på förmiddagen och på eftermiddagen. Det kan en delegation som består av riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz (SFP), Maarit Feldt-Ranta (SDP) och Johanna Karimäki (De Gröna) samt medborgaraktivisten Hanna Repo och de västnyländska kommundirektörerna Jarl Boström (Ingå) och Juha-Pekka Isotupa (Sjundeå) meddela efter ett möte med VR:s ledning idag.

– Tågresenärerna i Västnyland har inte haft mycket att glädja sig över under det senaste året. Servicen har försämrats kraftigt och turer har dragits in. Nu kan vi äntligen komma med lite goda nyheter, säger Feldt-Ranta.

– Tågtrafiken är viktig, och den berör människors vardag på ett mycket konkret sätt. Att tåget stannar i Kyrkslätt är viktigt för pendlare, men även för studeranden som åker till Åbo eller Karis, eller för värnpliktiga som är stationerade i Obbnäs, säger Adlercreutz, som också hoppas att arbetet med att förbättra kvällsförbindelserna till Karis och veckoslutsförbindelserna till Sjundeå fortsätter.

– Diskussionerna med VR:s ledning har pågått hela året. Dialogen har förlöpt bra, och VR har verkligen ansträngt sig för att avhjälpa de uppenbara problemen, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP), medlem i VR:s förvaltningsråd.

En av drivkrafterna bakom arbetet var Hanna Repo som i vintras samlade över 2000 namn för att rädda IC-hållplatsen i Kyrkslätt.

– Med tanke på pendeltrafiken mellan Kyrkslätt och Åbo har situationen varit ohållbar. Den här förändringen är en stor förbättring, säger Repo.

– Arbetet går vidare. En fungerande kollektivtrafik är ett livsvillkor för regionen, säger Karimäki, som gläder sig över det fruktsamma arbetet över partigränserna.

VR kunde också bekräfta att bussförbindelsen mellan Karis och Kyrkslätt kommer att fortsätta som tidigare. Riksdagsledamöterna fortsätter även arbetet för att kustbanan skall få flera avsnitt med dubbla spår samt anslag för reparation.

 

Tilläggsuppgifter:
Anders Adlercreutz
tel. 044 981 0191

Energirevolutionen kräver utökning av mikroproduktion av energi och effektiva incentiv av regeringen

Pressmeddelande 30.6.2016
Publiceringsfritt genast

 

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz (SFP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen om möjligheterna för husbolag att kostnadseffektivt producera solenergi. Den nuvarande lagstiftningen möjliggör inte användning av s.k. virtuell mätning av elektricitet i husbolag.

– Vi borde snabbt utöka vår produktion av förnybar energi. Vi har en lika stor produktionspotential av solenergi som norra Tyskland. Därför borde regeringen skapa incentiv för att så många medborgare som möjligt skall ha möjlighet att ersätta en del av sin köpta el med lokalt producerad av solenergi. Idag är det en reell möjlighet endast för dem som bor i egnahemshus. Genom att möjliggöra virtuell mätning – vilket lätt förenklat betyder att den lokalt producerade solenergin dras av från elräkningen – kunde också kollektiv produktion av solenergi bli ett kostnadseffektivt alternativ, säger Adlercreutz.

För tillfället uppbärs elektricitetsöverföringsavgift och elektricitetsskatt av all elektricitet som matas ut i distributionsnätverket. Detta leder till att det inte är ekonomiskt lönsamt för husbolag att installera gemensamma solpaneler på taket.

– Enligt regeringsprogrammet siktar regeringen på att utöka användningen av förnybar energi så att andelen överstiger 50 procent på 2020-talet. Det här målet nås inte om vi inte ser över vår lagstiftning. Finland är föregångare i ibruktagande av smarta energimätare och de tekniska lösningarna som virtuell mätning kräver finns redan tillgängliga. Genom att effektivt incentivera mikroproduktion av förnybar energi kan Finland bli en föregångare i energirevolutionen, säger Adlercreutz.

 

Tilläggsuppgifter:
Anders Adlercreutz
tel. 040 981 0191

 

Vi riksdagsledamöter skall inte gömma oss bakom folkomröstningens skynke

Pressmeddelande 31.5.2016
Publiceringsfritt genast

Inom de närmaste åren kommer Finland med stor sannolikhet att ta ställning till NATO. I samband med det har diskussionen om en möjlig folkomröstning tagit fart. Riksdagledamot Anders Adlercreutz tycker inte att en folkomröstning är rätt väg.

– Det är väsentligt att vi för en aktiv diskussion om ämnet. Men det är inte rätt att undfly det ansvar man blivit tilldelad som riksdagsledamot. Visst, det skulle vara bekvämt att undvika att ta ställning till frågan och hänvisa till en kommande folkomröstning då man av en väljare blir tillfrågad om hur man förhåller sig till NATO. Som folkvald måste man dock även fatta svåra beslut – och stå för sin åsikt.

– Vi ordnade inte en folkomröstning om Lissabon-fördraget som på många sätt medförde mer djupgående säkerhetpolitiska, ekonomiska och politiska konsekvenser än vad ett potentiellt NATO-medlemskap skulle medföra.

Ett möjligt NATO-medlemskap är ett stort steg för ett land som Finland – inte i praktiken, men som en symbolfråga. Vi ser alliansfriheten som en viktig del av den nationella identiteten. Vår kommande försvarslösning kan se ut på många sätt, och ett ökat nordiskt samarbete är ett av alternativen. Alla de här alternativen bör begrundas. Men det här – liksom all säkerhetspolitik – är en känslig fråga. Den bör beredas försiktigt, med stark utrikes- och försvarspolitisk sakkunskap – och gärna i nära samarbete med Sverige.

– En folkomröstning lämpar sig dåligt för ett ärende som gäller säkerhetspolitik. Vi vet hur aktivt vårt östra grannland på olika sätt strävar till att påverka folkopinionen redan idag. Vi kan blott ana vilken propagandaoffensiv en folkomröstning skulle medföra. Att tala om en fri viljeyttring i det skedet är inte realistiskt, avslutar Adlercreutz.
 

Tilläggsuppgifter:
Anders Adlercreutz
tel. 044 981 0191

Adlercreutz: Vi sitter i samma båt

Pressmeddelande 24.5.2016
Publiceringsfritt genast

Finlands Näringsliv EK och Företagarna i Finland är osams om de lokala avtalens roll i konkurrenskraftspaketet. SFP:s riksdagsledamot Anders Adlercreutz menar att förtroendebristen i den finska politiken återspeglas i EK:s och Företagarnas käbbel.

– Hur svårt kan det vara att sitta ner vid ett bord och diskutera dessa frågor öppet, med alla parter? Konkurrenskraftsavtalet är livsviktigt för att bygga upp förtroende och förutsägbarhet för framtiden. Just nu kan vi vara glada för att företagen betalar ut stora dividender i år, men det är mycket oroväckande att de inte istället väljer att investera i Finland. Ett balanserat avtal kunde vara den injektionsspruta som behövs, säger Adlercreutz.

Igår konstaterade EK:s Matti Alahuhta att redan fyra procent lägre enhetskostnader och ett nollavtal under år 2017 skulle minska vårt konkurrenskraftsgap till Sverige och Tyskland med två procent. Kombinerat med en moderat lönepolitik under de följande åren skulle detta ledan till en märkbar förbättring i landets konkurrenskraft.

– Avtalet är ändå bara plåster på såren. För att vi skall kunna bygga för framtiden måste hela arbetsmarknadssystemet bli smidigare, och därför är de lokala avtalen viktigare på lång sikt. De måste dock bygga på ömsesidigt förtroende – att båda parter upplever att de har någonting att säga till om i förhandlingen. Det betyder inte ett förtroendemannatvång.
Adlercreutz är medlem i riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott där samhällsfördraget och dess efterträdare konkurrenskraftsavtalet diskuterats flitigt.

– En obligatorisk plats i styrelsen för de anställda skulle vara ett steg på vägen till ökat förtroende och en smidigare arbetsmarknad. Vi sitter alla i samma båt, och måste nu ro den iland tillsammans.

Tilläggsinformation:
Anders Adlercreutz
044 981 0191

Adlercreutz: En strategisk funktion får inte stupa på interna hyror

Pressmeddelande 20.5.2016
Publiceringsfritt genast

Inrikesministeriet har meddelat att sjöbevakningsstationen i Porkala kommer att läggas ned. De höga fastighetskostnaderna sägs vara orsaken till beslutet.

– Att statens interna hyror är för höga kan inte vara ett skäl att sluta med en strategiskt viktig verksamhet. Man måste kunna tänka längre än så. Sjöbevakningen är en uppgift som man bör ta hand om och som inte kan skötas av någon annan myndighet. Porkala är en strategiskt viktigt utpost i Finska viken, och sjöbevakningsstationens nuvarande läge är optimalt för denna verksamhet, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz (SFP).

För endast två år sedan flyttades sjöbevakningsutbildningen till Porkala från Esbo. Nu är tanken att flytta utbildningen till Åbo i stället, trots att verksamheten har hunnit etablera sig och samarbetet med lokala aktörer fungerar bra. Ytterliggare kommer nu östgränsen att få tilläggsresurser.

– Under den förra regeringsperioden överförde man resurser till östgränsen, eftersom man trodde att trafiken där skulle öka. Detta realiserades inte. Nu flyttar man i praktiken tilläggsresurser från Finska viken till östgränsen, trots att vi vet att aktiviteten på Östersjön under de senaste åren har ökat, inte minskat, säger Adlercreutz.

 

Tilläggsuppgifter:
Anders Adlercreutz
tel. 044 981 0191

Nollenergihus är inte motiverade i Finland – vi borde ta en time-out i beredningen och se över hela vår energieffektivitetslagstiftning

Pressmeddelande 7.5.2016
Publiceringsfritt genast

 

Propositionen om lagen om nära-nollenergibyggnader är på remissrunda. Lagförslaget baserar sig på ett EU-direktiv från år 2010, enligt vilket alla nya byggnader ska vara nära noll-energibyggnader från och med 2020. Målsättningen med lagförslaget är att minska på byggnaders energianvändning och samtidigt främja användandet av förnybar energi i byggnader.

– Lagförslagets fokus ligger på att förbättra energieffektiviteten, vilket givetvis är eftersträvansvärt. Nu håller dock beredningen på att totalt glömma bort att se på byggandet ur en bredare synvinkel. Vi kan inte endast utgå från energieffektivitet då vi utvärderar byggnaders miljövänlighet, utan byggnadens hela livscykel måste tas i beaktande. Endast genom detta kan vi se den totala belastningen på miljön, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz (SFP).

Med hjälp av mer isolering försöker man förbättra energieffektiviteten. Ökad isolering leder dock lätt till riskabla och framförallt sårbara konstruktioner. Massiva väggkonstruktioner, som t.ex. stock eller tegel, är säkra. Vi vet av erfarenhet att de fungerar, vi vet att de håller och vi vet att de bidrar till ett gott inomhusklimat.

Om vi nu gör de planerade åtstramningarna riskerar vi inte bara att ytterligare förkorta våra byggnaders livslängd och skapa nya problembyggnader, vi skjuter även vår egen träindustri i foten när vi tar avstånd från den trend av ekologiskt hållbart byggande som sveper över Europa – en trend som vår byggindustri absolut borde hoppa på.

– Hela energieffektivitetslagstiftningen borde nu ta en time-out tills vi får mer forskningsbaserad information om vilka lösningar och metoder som vi borde tillämpa i Finland. För mycket av vår nationella egendom sitter i våra byggnader för att vi skall ha råd att ge oss in på detta vågspel, säger Adlercreutz.

 

Tilläggsuppgifter:
Anders Adlercreutz
tel. 044 981 0191