Eduskunnan yrittäjyysryhmä ehdottaa suunnitelmaa ukrainan jälleenrakentamiseen osallistumiseksi.

Yrittäjyysryhmä kokoontui järjestäytymiskokoukseen tiistaina 13.6. Ennen kokousta ryhmä järjesti keskustelutilaisuuden, jonka aiheena oli ukrainan jälleenrakentaminen suomalaisten yritysten ja elinkeinoelämän näkökulmasta. Tilaisuudessa kuultiin alustukset ukrainan suurlähetystön, suomen yrittäjien ja elinkeinoelämän keskusliiton edustajilta.

Venäjän hyökkäyssota on aiheuttanut massiivisia tuhoja Ukrainassa. Inhimillisten menetysten lisäksi venäläiset ovat tuhonneet merkittävällä tavalla maan infrastruktuuria. Ensisijaista on jatkaa monipuolista tukea Ukrainalle sodan voittamiseksi. Samalla katsetta on suunnattava jo jälleenrakentamiseen.

Ukrainan jälleenrakentaminen tulee olemaan valtava prosessi, jonka arvoksi Maailmanpankki, Euroopan komissio ja Ukrainan hallitus arvioivat jo viime syyskuussa 349 miljardia dollaria. Tuhot kasvavat päivä päivältä. 

Jälleenrakentaminen voi tuntua sodan keskellä kaukaiselta aiheelta, mutta todellisuudessa esimerkiksi kriittiseen infrastruktuuriin ja energiaan liittyviä korjaustöitä on välttämätöntä aloittaa jo sodan aikana. Jälleenrakentamista tehdään jo nyt. 

Ukraina on noussut Suomen suurimmaksi yksittäiseksi kehitysyhteistyökohteeksi. Samalla jälleenrakennusprosessi tulee tarjoamaan suomalaisyrityksille mahdollisuuden osallistua Ukrainan auttamiseen. Jotta työ olisi tehokasta, koordinoitua sekä tarkoituksenmukaisesti ja vaikuttavasti kohdennettua, tarvitaan suunnittelua.

Moni Pohjoismaa on jo aktivoitunut Ukrainan jälleenrakentamisessa. Esimerkiksi Tanskassa on laadittu kansallinen suunnitelma Ukrainan jälleenrakentamista koskien ja Ruotsi on perustamassa Business Sweden toimistoa Kiovaan. 

Yrittäjyysryhmä muistuttaa, että suomalaisilla, vastuullisilla yrityksillä on paljon osaamista ja ratkaisuja, joita Ukrainassa tarvitaan. Puhdas energia, telekommunikaatio, terveysteknologia, talonrakennusteollisuus, kunnallistekniikan ratkaisut ja koulutus ovat esimerkkejä suomalaisista vientituotteista, joille on kasvavaa kysyntää. Yritykset tarvitsevat myös neuvontaa sekä tukipalveluita päästäkseen mukaan Ukrainan auttamiseen.

Myös jälleenrakennuksen rahoituspohjan suunnitteluun on kiinnitettävä huomiota. Meidän tulee arvioida, mitkä rahoitusinstrumentit ovat Suomelle keskeisiä ja miten niitä voidaan kehittää. Rahoitusmahdollisuuksien selkeyttäminen on siksikin tärkeää, että tarpeen tullen pitää olla valmius lainsäädäntömuutoksiin ja rahoittajien roolin arviointiin. Nämä eivät ole hyvin tehtyinä nopeita toimia.

Eduskunnan yrittäjyysryhmä katsoo, että Suomessa tulee käynnistää suunnittelu ja koordinaatio julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyölle Ukrainan jälleenrakentamisessa. Siten voidaan varmistaa mahdollisimman vaikuttavat toimet, joilla samalla edistetään Ukrainan pääsykelpoisuutta osaksi EU:ta ja muutosta kestävämmäksi yhteiskunnaksi.