Skriftligt spörsmål om energibeviset för småhus 19.8.2015

Carl Haglund, Anders Adlercreutz (sv)

Skriftligt spörsmål om energibevis för småhus

Till riksdagens talman

Riksdagen förutsatte enhälligt (plenum 17.6.2014) att regeringen omedelbart vidtar åtgärder för att göra energibeviset för småhus mera lättförståeligt genom att man avlägsnar de jämförelseproblem som energiformsfaktorerna för tillfället skapar.

Dessutom konstaterade förra riksdagen och miljöutskottet att användningen av olika energiformsfaktorerna är oklar och svårförståelig för konsumenten. Därför vore det mera ändamålsenligt att jämföra de värden som grundar sig på beräknad energikonsumtion mellan byggnader.

I samband med miljöutskottets möte tisdagen 16.6.2015 framställdes ett fortsatt förvekligande av ändringsarbetet gällande energibeviset. För miljöutskottet föredrogs att ändringsarbetet görs enligt alternativ I i rapporten som framställts av den arbetsgrupp som tillsattes för att behandla ärendet.

Alternativ I innehåller ändå i praktiken inga förändringar i förhållande till det tidigare energibeviset. Alternativ I innebär fortsättningsvis att olika energiformsfaktorer används för att definiera indikatorerna för energieffektivitet, vilket redan tidigare har ansetts utgöra en central orsak till jämförelseproblematiken.

Den beräknade förbrukningen av köpt energi är förvisso framställd som ett siffervärde, men detta tillägg utgör i vår mening inte en förändring som skulle ge konsumenterna något mervärde i förhållande till nuvarande energibevis och som skulle uppfylla den föregående riksdagens enhälliga vilja.

I enlighet med riksdagens vilja borde indikatorn för energieffektivitet vara baserad på beräknad mängd köpt energi. Ytterligare bör den med energiformskoefficienter korrigerade energiförbrukningen presenteras som ett siffervärde. Detta är förenligt med direktivet, vilket även framgår tydligt i motiveringarna till arbetsgruppens alternativ III och alternativ V. Ett förändringsarbete vore enkelt att genomföra genom att förena dessa alternativ.

I hänvisning till det som anförs ovan ställer vi i enlighet med det som riksdagens arbetsordning 27 § föreskriver följande spörsmål till den minister som saken gäller:

Vad ämnar regeringen göra för att åtgärda de brister som framkommit i fråga om indikatorer för energieffektivitet under den föregående riksdagsperioden?

 

Helsingfors 19.8.2015

 

Carl Haglund (sv)

Anders Adlercreutz (sv)

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *