Anders Adlercreutz i Washington DC: Stödet till Ukraina får inte vackla

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz talade den 22 januari på en tillställning på Wilson Center i Washington DC, där han bland annat berörde Finlands målsättningar under det kommande året, både globalt och inom EU. Adlercreutz betonade särskilt följderna av kriget i Ukraina och vikten av fortsatt stöd.

– Det verkar finnas en bristfällig förståelse för vad som står på spel i Ukraina, både i Europa och USA. Följderna av att Ryssland får något som ens påminner om en seger är dramatiska och behöver tas på allvar. Därför är det viktigt att vårt stöd till Ukraina fortsätter, säger Adlercreutz.

I december fattade Europeiska rådet det historiska beslutet att medlemsförhandlingar påbörjas med Ukraina och Moldova, och Georgien gavs status som kandidatland. Trots det syns tendenser på en försvagad vilja att stödja Ukraina på båda sidorna av Atlanten, en utveckling som oroar Adlercreutz.

– Vi står inför en total kollaps av den världsordning som byggts upp efter andra världskriget ifall staters suveränitet och självbestämmanderätt inte respekteras och gränser ändras med våld. Det här får konsekvenser som är betydligt större än den nu aktuella krisen. Ukraina kämpar alltså inte bara för sin egen framtid, säger Adlercreutz

Även Finlands NATO-medlemskap lyftes upp i diskussionen, och det faktum att det i år gått 75 år sedan alliansen bildades. Ett av Finlands första mål i Nato är förverkligandet av Sveriges medlemskap. I juli 2024 håller NATO ett toppmöte i Washington DC, det andra som Finland delta i som fullvärdig medlem av försvarsalliansen.

– Min personliga åsikt är att Ukraina borde bjudas in till toppmötet i Washington DC, även om deras medlemskap i NATO ännu ligger lite i framtiden, säger Adlercreutz.

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besöker USA för att föra fram Finlands synpunkter på aktuella frågor som gäller samarbetet mellan Europa och Förenta staterna och för att främja Finlands och Förenta staternas bilaterala relationer.

Diskussionen på Wilson Center modererades av professor Kristina Spohr från The London School of Economics and Political Sciences och kan ses i sin helhet på Wilson Centers Youtube-kanal: https://bit.ly/3OciGvo.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *