Europaministrarna fortsätter diskutera EU:s framtid i Murcia i Spanien

Spanien, som är ordförande i Europeiska unionens råd, ordnar ett inofficiellt möte för Europaministrarna i staden Murcia torsdagen den 28 september. Temat för mötet är diskussionen om EU:s framtida program. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz företräder Finland vid mötet.

Avsikten med mötet är att fortsätta den preliminära diskussionen om hur EU:s olika politikområden, budget och organ påverkas av utvidgningen. Diskussionen inleddes på europaministrarnas inofficiella möte i Stockholm den 21–22 juni 2023. Avsikten är dessutom att diskutera EU:s öppna strategiska autonomi, som är en av de viktigaste prioriteringarna för ordförandelandet Spanien.

Enligt regeringsprogrammet har Finland som mål att Europeiska unionen ska vara globalt stark och handlingskraftig och att unionen ska arbeta för medlemsstaternas och medborgarnas säkerhet, välbefinnande och ekonomiska intressen. Det ligger i Finlands intresse att EU utvecklas till en bättre och mer fungerande union.

”Det är bra att vi under ordförandelandet Spaniens ledning får fortsätta föra den diskussion om EU:s framtid med tanke på utvidgningen som inleddes i Stockholm. Rättsstatsprincipen ska även i framtiden stå i centrum såväl inom utvidgningspolitiken som de övriga politikområdena i EU. Detta förbättrar unionens handlingskraft och trovärdighet och ger unionens verksamhet större acceptans”, säger minister Adlercreutz.

I enlighet med EU:s grundfördrag ska Europeiska rådet ge unionen de impulser som behövs för dess utveckling och bestämma dess allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar. Europeiska rådet ska efter Europaparlamentsvalet, som ordnas i maj 2024, godkänna EU:s strategiska program 2024–2029. Programmet anger prioriteringarna för den nya femårsperioden och är en anvisning för kommissionens nya ordförande.

EU:s medlemsstater har varit eniga om behovet av att inleda en diskussion om EU:s interna förberedelser inför utvidgningarna. Europeiska rådets uppgift är att fastställa ramarna för denna diskussion.

Syftet med de informella ministermötena är att dryfta och föra en fri diskussion om allmänna frågor. Inga beslut fattas på mötena.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *