Minister Adlercreutz i Washington D.C.: Den strategiska alliansen mellan Europa och Förenta staterna är vår styrka och vårt ansvar

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besökte Washington D.C. i Förenta staterna den 20–24 januari. Syftet med resan var att föra fram Finlands synpunkter på aktuella frågor som gäller samarbetet mellan Europa och Förenta staterna och att främja Finlands och Förenta staternas bilaterala relationer.

Minister Adlercreutz hade flera högnivåmöten med företrädare för Förenta staternas politiska partier och företagsledare. Ministern träffade bland annat den demokratiska senatorn John Fetterman och den republikanska senatorn Susan Collins. Vid diskussionerna i senaten behandlades Finlands och Förenta staternas nära relationer och alliansen mellan länderna, som nu är starkare än någonsin tidigare. Dessutom framhölls vikten av att stödja Ukraina i dess kamp mot Rysslands anfallskrig. Ukraina kämpar för hela den regelbaserade världsordningen och den fria världen.

”Ukraina måste uppnå en rättvis och hållbar fred. Vi måste stödja Ukrainas fredsinitiativ som skapar förutsättningar för en sådan fred. Det är ytterst viktigt att kriget inte slutar på ett sätt som gynnar Ryssland, som startat det olagliga och brutala anfallskriget. Det ligger också i allas vårt intresse att identifiera och motverka Rysslands falska krigspropaganda”, säger minister Adlercreutz.

Vid diskussionerna lyftes också fram betydelsen av relationerna mellan Europa och Förenta staterna, särskilt i dagens instabila värld präglad av kriser.

”Relationerna mellan Europa och Förenta staterna är nära och strategiskt mycket viktiga. Vi har gemensamma värderingar och intressen som understryker det här. Tillsammans har vi också världens mest omfattande och dynamiska ekonomiska relationer”, säger minister Adlercreutz.

Under sin resa hade minister Adlercreutz också högnivåmöten med företrädare för Lockheed Martin International, Google och Microsoft.

Minister Adlercreutz deltog även i ett diskussionstillfälle som ordnades av The Wilson Center. Under mötet diskuterades bland annat Finlands målsättningar på både EU-nivå och global nivå. Dessutom deltog ministern i en rundabordsdiskussion om stödet till Ukraina, de transatlantiska relationerna och utmaningarna i Europa, som ordnades av The German Marshall Fund of the United States (GMF).

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *