Ministrarna med ansvar för EU-frågor fortsätter rättsstatsdialogen och diskuterar försvar av demokratin

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel måndagen den 29 januari. På allmänna rådets agenda står det belgiska EU-ordförandeskapets prioriteringar, lagstiftningspaketet om försvar av demokratin i Europa och rådets årliga rättsstatsdialog. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz företräder Finland vid mötet.

Det belgiska ordförandeskapet kommer att presentera sina prioriteringar vid ett offentligt sammanträde. Ordförandeskapets prioriteringar är att 1) försvara rättsstatsprincipen, demokratin och sammanhållningen, 2) stärka konkurrenskraften, 3) genomföra en grön och rättvis omställning, 4) stärka agendan för sociala frågor och hälsofrågor, 5) skydda människor och gränser och 6) främja ett globalt Europa.

Rådet kommer att hålla en riktlinjedebatt om det paket om försvar av demokratin i Europa som kommissionen lade fram i december 2023. Diskussionen är offentlig. Avsikten är att ministrarna ska föra en preliminär diskussion om förslaget till direktiv om insyn i och registrering av intresserepresentation för tredjeländers räkning. Dessutom diskuterar de mer allmänt sätt att skydda demokratin, bidra till motståndskraftiga valprocesser och främja medborgarnas delaktighet. Demokratin, delaktigheten och förtroendet i samhället stärks i enlighet med regeringsprogrammet. Finlands ståndpunkt i frågan är ännu inte klar.

”Att försvara ett fritt samhälle och demokrati är en av de viktigaste frågorna just nu. Europa hotas klart av desinformation, och inför Europaparlamentsval är frågan både viktig och aktuell. Därför gläder det mig att det belgiska ordförandeskapet prioriterar frågan och att vi kan diskutera den i rådet”, säger minister Adlercreutz.

Rådet fortsätter sin årliga rättsstatsdialog genom att diskutera landskapitlen om Spanien, Frankrike, Kroatien och Italien i kommissionens rapport om rättsstatsprincipen. Finland fortsätter på sin långsiktiga linje i rättsstatsfrågor och främjar rättsstatsprincipen och bekämpningen av korruption i EU. Rådets rättsstatsdialog, som baserar sig på kommissionens årliga rapport om rättsstatsprincipen, är en viktig metod när det gäller att stärka rättsstatsprincipen i Europeiska unionen.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *