Adlercreutz: Kutsuntojen tulee koskea kaikkia, tasa-arvoisesti

Eduskunnan keskustelussa puolustuspoliittisesta selonteosta Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz otti kantaa tasa-arvoisten kutsuntojen käyttöönoton puolesta.

– Yleinen asevelvollisuus on Suomen puolustuspolitiikan perusta. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä kutsuntojen ulottaminen koskemaan kaikkia olisi luonnollista kehitystä. Tämä on tasa-arvokysymys. Naisten tulee saada kysyä itseltään: Olenko valmis suorittamaan asepalveluksen? Adlercreutz sanoo.

Adlercreutz toimi puolustuspoliittisen selonteon parlamentaarisessa seurantaryhmässä ja edustaa RKP:tä eduskunnan puolustusvaliokunnassa.

– Euroopan turvallisuustilanne on heikentynyt ja muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Konfliktien kirjo on aiempaa laajempi ja osittain myös heikommin ennakoitavissa. Tässä todellisuudessa ja tämän tosiseikan valossa käsittelemme selontekoa. Tämä kehitys tarkoittaa sitä, että kriisinsietokykyämme koetellaan eri tavalla kuin aiemmin.

Adlercreutz nosti ryhmäpuheenvuorossa esiin myös Suomen puolustuspoliittisen yhteistyön kansainvälisten viiteryhmien merkityksen.

– EU, Nato ja Nordefco ovat Suomen tärkeimpiä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita – Ruotsia, Norjaa ja Yhdysvaltoja unohtamatta. Olemme iloisia tiivistyneestä puolustusyhteistyöstä. Tyhjiöt täyttyvät nimittäin helposti – ei ole sattumaa, että Kiina osallistui sotaharjoitukseen Itämerellä. Olemme pienenä maana riippuvaisia yhteistyökumppaneistamme vakauden ylläpitämisessä lähialueillamme.

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *