fbpx

Visionen som styr mitt arbete

För en tid sedan fick jag frågan: Vet folk hur jag vill att Finland ser ut om tio år? Vet de vilken min vision, min dröm för Finland är? Jag måste erkänna, att jag inte kunde vara säker på det. 

Jag frågade mig själv vilka saker jag skulle ta upp i ett tal om vår framtid. Var vill jag att Finland skall stå om tio år? Jag skrev ner mina tankar och det blev min vision för Finland år 2030. 

Finland är ett internationellt och öppet land. Vi har lyckats med att såväl integrera invandrare som att sköta vår äldre befolkning och har fått internationell uppmärksamhet för våra sociala innovationer. Vi går i täten i kampen mot klimatförändringen och har också lyckats dra ekonomisk nytta av att vara föregångare. Vi är ett kunskapssamhälle och har världens bästa skola. Därför är vi en intressant samarbetspartner för internationella aktörer. Våra företag har goda verksamhetsförutsättningar och deras förmåga att investera har förbättrats Många små företag är nu medelstora. 

En ren natur, ren mat, ren luft – de är resurser som globalt sett tyvärr inte alltid är tillgängliga. För oss har de blivit en sann konkurrensfaktor. Finsk mat har blivit ett starkt internationellt brand. Östersjön mår märkbart bättre och ett rekordstort antal aktörer är engagerade i arbetet. Medborgaraktivism och företagsaktivism har haft stort inflytande på hur företag lägger upp sin verksamhet och företag sätter upp mätbara klimatmål för sin verksamhet. 

I en ställvis rätt populistiskt och turbulent värld har Finland lyckats hålla fast vid sina grundläggande värderingar. Vi är en rättstat med en stark demokrati. Vi är ett jämställt, innovativt samhälle som tror på sig självt men som också är öppet för externa influenser. Barns och ungs välmående har varit ett ledmotiv för våra beslutsfattares arbete under 2020-talet. För barnen är vår framtid. 

Jag har delat upp min vision i olika delområden. Tillsammans bildar de min vision för Finland år 2030. Den visionen styr mitt arbete. 

Du hittar den här under – eller som helhet  här

X