Energirevolutionen kräver utökning av mikroproduktion av energi och effektiva incentiv av regeringen

Pressmeddelande 30.6.2016
Publiceringsfritt genast

 

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz (SFP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen om möjligheterna för husbolag att kostnadseffektivt producera solenergi. Den nuvarande lagstiftningen möjliggör inte användning av s.k. virtuell mätning av elektricitet i husbolag.

– Vi borde snabbt utöka vår produktion av förnybar energi. Vi har en lika stor produktionspotential av solenergi som norra Tyskland. Därför borde regeringen skapa incentiv för att så många medborgare som möjligt skall ha möjlighet att ersätta en del av sin köpta el med lokalt producerad av solenergi. Idag är det en reell möjlighet endast för dem som bor i egnahemshus. Genom att möjliggöra virtuell mätning – vilket lätt förenklat betyder att den lokalt producerade solenergin dras av från elräkningen – kunde också kollektiv produktion av solenergi bli ett kostnadseffektivt alternativ, säger Adlercreutz.

För tillfället uppbärs elektricitetsöverföringsavgift och elektricitetsskatt av all elektricitet som matas ut i distributionsnätverket. Detta leder till att det inte är ekonomiskt lönsamt för husbolag att installera gemensamma solpaneler på taket.

– Enligt regeringsprogrammet siktar regeringen på att utöka användningen av förnybar energi så att andelen överstiger 50 procent på 2020-talet. Det här målet nås inte om vi inte ser över vår lagstiftning. Finland är föregångare i ibruktagande av smarta energimätare och de tekniska lösningarna som virtuell mätning kräver finns redan tillgängliga. Genom att effektivt incentivera mikroproduktion av förnybar energi kan Finland bli en föregångare i energirevolutionen, säger Adlercreutz.

 

Tilläggsuppgifter:
Anders Adlercreutz
tel. 040 981 0191

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *