Adlercreutz: Det Nationella cancercentret skall sköta uppföljningen av senkomplikationer hos personer som haft cancer som unga

Riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Anders Adlercreutz lämnade i december 2017 in ett skriftligt spörsmål i vilket han lyfte fram färsk forskning som visar att det finns ett behov för uppföljning av senkomplikationer för personer som haft cancer som under 35-åringar. Uppföljningen borde utföras av det Nationella cancercentret, som för tillfället håller på att grundas.

− Enligt ny forskning har personer som haft cancer och fått cytostatikabehandling vid under 35 års ålder en ökad risk för att insjukna i hjärt- och cirkulationssjukdomar och för dödsfall i förtid. Uppkomsten av dessa skulle kunna minskas med hjälp av ett nationellt uppföljningsprogram för senkomplikationer, säger Adlercreutz.

Finland har för tillfället inget enhetligt system inom cancerbehandlingen för uppföljning av senkomplikationer hos personer som haft cancer som unga vuxna. I social- och hälsovårdsministeriets utredning från 2012 föreslogs uppföljning för personer som haft cancer som under 25-åringar. Enligt den nyaste forskningen borde uppföljningen utvidgas för att omfatta också dem som haft cancer som under 35-åring.

Adlercreutz efterlyser aktiva åtgärder för att organisera uppföljningen av senkomplikationer inom ramen för det Nationella cancercentrets uppgifter.

− Minister Saarikko lyfte i sitt svar på det skriftliga spörsmålet fram förslaget att det Nationella cancercentret som grundas år 2018 skulle kunna ha hand om uppföljningen av senkomplikationer. Detta kan inte förbli ett förslag utan måste verkställas. Varje år insjuknar ca 700 unga vuxna i åldern 18–35 i cancer i Finland. Uppföljning av senkomplikationer har konstaterats vara kostnadseffektivt i undersökningar som fokuserat på barn som insjuknat i cancer. Vi behöver ett tillräckligt omfattande och enhetligt nationellt system för uppföljning av senkomplikationer även för unga vuxna.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *