Adlercreutz: En sänkning av elskatten slår många flugor i en smäll

Idag behandlas sänkningen av elskatten i riksdagen. I och med lagändringen sänks elskatten för industrin till EU:s miniminivå från och med början av 2021. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz välkomnar reformen och dess positiva effekter på Finlands konkurrenskraft och på övergången till renare teknologier.

– Sänkningen av elskatten har en avgörande roll i att höja vår konkurrenskraft eftersom den kraftigt sänker elkostnaderna för industrin. Speciellt med tanke på den pågående pandemin och de ekonomiska utmaningar som den orsakar är det viktigare än någonsin att Finland satsar på att skapa ett gynnsamt investeringsklimat som lockar företag hit och främjar verksamhetsförutsättningarna för redan etablerad industri, säger Adlercreutz.

Sänkningen av elskatten sporrar också övergången från teknologier som baserar sig på förbränning till användning av utsläppsfri el.

– Den här utvecklingen är enormt viktigt också med tanke på att vi förbundit oss till att sluta bränna kol och på längre sikt torv. Många av de alternativ som vi behöver bygger på el – vare sig det är fråga om värmepumpar eller andra lösningar. Nu kan vi få fart på den utveckling som behövs. Det här är också ett bevis på hur klimatmål och konkurrenskraft inte skall ställas mot varandra.

Adlercreutz betonar även vikten av att skapa förutsägbarhet för företagen.

– Särskilt i krissituationer – men givetvis även i normala förhållanden – är det viktigt att främja förutsägbarheten för företagen. Stabila förhållanden skapar förutsättningar för investeringar, vilket är speciellt viktigt med tanke på vår investeringsintensiva industri och vår ekonomiska utveckling på lång sikt. Jag hoppas att detta är första steget på väg mot en långsiktig och förutsägbar industripolitik.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *