Adlercreutz: En struken mening hotar stoppa städernas stadsplanering och fördröja byggprojekt

Den ändring som i slutet av förra året gjordes i byggbestämmelserna hotar ställa till det för stadsplaneringsarbetet i våra städer. Enligt Anders Adlercreutz, riksdagsledamot (SFP) och arkitekt, kommer det att bli omöjligt att planera tät stadsstruktur, och bygglovsprocesserna kommer att dra ut på tiden.

− Ändringen kan till exempel betyda att man i Helsingfors inte kan bygga bostäder på en 120 meters radie från Fiskehamnens 120 meter höga tornhus. Eller att så gott som alla detaljplaner på Busholmen strider mot förordningen. För våra tillväxtcentra betyder det att planeringsarbete som strävar till att bygga en tät stadsstruktur stannar upp. Detta kan inte vara syftet med förordningen, säger Adlercreutz.

I förordningen definierar man minimiavståndet från ett bostadsrum till en intilliggande byggnad. Enligt den nya förordningen måste avståndet villkorslöst vara större än den intilliggande byggnadens höjd.

− I den tidigare förordningen kunde man få ett undantag från denna regel. Nu har meningen ”om inte annat följer av detaljplanen” strukits efter remissrundan. Den här till synes lilla förändringen betyder att till exempel Helsingfors ambitioner att planera en tät urban stadsstruktur försvåras, säger Adlercreutz.

Adlercreutz har lämnat in ett skriftligt spörsmål i frågan till minister Tiilikainen.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *