Adlercreutz: Familjeledighetsreformen möjliggör ett mer jämställt arbetsliv

Idag inleder riksdagen behandlingen av familjeledighetsreformen. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är nöjd över att reformen går vidare och understryker dess betydelse för familjerna.

– Poängen med reformen är att vi nu kan komma bort från väntevärdet att det är mamman som är hemma och pappan som är på jobb. I och med denna reform kan vi också bättre ta i beaktande mångfalden av olika familjer och deras behov. Det här är en nödvändig reform som gynnar alla familjer, säger Adlercreutz.

Enligt Adlercreutz är familjeledighetsreformen också en fråga om konkurrenskraft, då den förbättrar möjligheterna till ett jämställt arbetsliv.

– Det finns ingen orsak till att kvinnor jobbar mindre än män. Det är de givna strukturerna som har styrt karriär och arbetsliv, på ett ojämställt sätt. Vi har låtit vanor och antaganden diktera hur resurser fördelas. Nu får bägge föräldrar en mer jämställd möjlighet till både karriär och familjeliv.

– Jag vågar påstå att reformen i förlängningen också leder till att familjer mår bättre. Av egen erfarenhet vet jag vad det betyder för en pappas förhållande till sitt barn att man är närvarande i barnets vardag när barnet är litet. Dynamiken i familjerna gagnas sannolikt också av att ansvaret fördelas jämnare mellan föräldrarna.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *