Adlercreutz: Företag lider på grund av THL:s oklara anvisningar för test av coronavirus

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz uppmanar Institutet för hälsa och välfärd (THL) att förtydliga sina anvisningar för provtagning av coronavirusfall. För tillfället tolkar privata hälsoföretag anvisningarna på olika sätt på lokal nivå.

– Jag blev kontaktad av ett företag vars nyckelarbetstagares partner har symtom som tyder på coronavirus. Därför är också arbetstagaren för tillfället i karantän. Företaget skulle vilja testa partnern för coronavirus, men enligt det privata hälsoföretaget kan inte provtagning genomföras på grund av THL:s anvisningar. Arbetstagarens karantän fortsätter och företaget lider, trots att det inte är säkert att karantänen är motiverad. Problemet verkar vara utbrett. Så här ska det ju inte vara, säger Adlercreutz.

Adlercreutz förundrar sig över svårigheten att bli testad, speciellt då vi under de senaste dagarna har fått läsa nyheter om hur testningskapaciteten är god hos privata hälsoföretag. Företagen bekräftar att kapacitet finns.

– Vår nationalekonomi lider märkbart om provtagning inte möjliggörs. I detta fall är företaget utan sin nyckelarbetstagare för en obestämd tid, för säkerhets skull. Om partnerns testresultat är positivt, skulle arbetstagaren givetvis fortsätta sin karantän. Om resultatet är negativt, skulle arbetstagarens arbete och företagets verksamhet kunna fortsätta som normalt.

– Anvisningarna för provtagning kan inte lämna rum för tolkning så, att man på vissa områden får gå på test och på andra områden inte. Anvisningarna måste ta i beaktande hur sjukdomsmisstanken påverkar familjemedlemmarna och deras arbetsgivare. Oklara begränsningar för testning får inte finnas. Jag ber att THL rättar till anvisningarna.

1 svara
  1. Corinna Vahtera
    Corinna Vahtera says:

    Det här är verkligheten på arbetsplatserna. Även på mitt företag har vi märkt detta. Ingen anställd har kunnat testas av arbetshälsovården trots stark misstanke om smitta. Inte ens en person med symptom som kom hem från Alperna testades, trots att resesällskapet testades och bekräftades ha COVID-19. För några dagar sedan hade vi en situation där de som arbetar på en arbetsplats med arbetstagare från olika företag blivit utsatta för smittan då en person uppvisade symptom, testades och resultatet var positivt. Somliga symptomfria arbetstagare lär ha testats, andra inte, beroende på vilka privata hälsovårdsbolag arbetsgivarna anlitar. Kapaciteten finns, men inte möjligheten.

    Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *