Adlercreutz: Har Finland råd med att inte låta invandrare arbeta?Pressmeddelande
Publiceringsfritt genast

 

I sitt svar till riksdagsledamot Anders Adlercreutz (SFP) spörsmål om asylsökandes sysselsättning säger arbets- och justitieminister Jari Lindström att ”många parter har föreslagit att de asylsökandes arbetsmöjligheter ska främjas genom att man förkortar väntetiden på rätten att arbeta”, men att ”en väsentlig del i detta resonemang är att man ska undvika politiska förändringar som lockar asylsökande till landet.”

– Menar ministern faktiskt att Finland inte vill underlätta sysselsättningen av asylsökande med motiveringen att vi då skulle locka hit en tsunami av arbetsföra och -villiga invandrare, som skulle delta i samhället, dra sitt strå till stacken och betala skatt – och på så sätt bidra till att avhjälpa vårt hållbarhetsunderskott, frågar Adlercreutz.

År 2015 anlände drygt 32 000 asylsökande i Finland, av vilka den största delen är i arbetsför ålder. De asylsökande som har bestyrkt identitet får enligt lagen börja förvärvsarbeta efter tre månader, medan de utan identitetshandlingar är tvungna att vänta i sex månader innan de har tillstånd att arbeta i Finland.

– Minister Lindström verkar anse att det är bättre för både de asylsökande och Finland att de tvingas vara sysslolösa i ett halvt år eller längre, i stället för att aktivt delta i samhället och förtjäna sitt uppehälle. Är det hela regeringens linje att möjligheten till arbeta, lön och att betala skatt är en attraktionsfaktor som inte får associeras med Finland? I stället för att fokusera på att göra Finland så oattraktivt som möjligt är det nu dags att på allvar ta itu med den stora utmaningen – , snabb och effektiv integration av invandrarna. Det här borde vara en självklar prioritet för hela riskdagen, konstaterar Adlercreutz.

 

Tilläggsuppgifter:
Anders Adlercreutz
044 981 0191

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *