Adlercreutz i riksdagens öppningsdebatt: Fokus ska läggas på att stärka ekonomin

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz betonade i riksdagens öppningsdebatt på tisdagen behovet av strukturella sysselsättande åtgärder. Endast genom att ha ekonomin på en hållbar kurs kan vi skapa långsiktig välfärd.

– Vi vill se lösningar som möjliggör flexibilitet i vardagen, som gör det mera lockande att ta emot även kortvariga jobb och som minskar på byråkratin vid anställning av personal, säger Adlercreutz.

I sitt tal konstaterar Adlercreutz att denna regeringsperiod i historieskrivningen kommer att kännetecknas av coronapandemin. På grund av pandemin har regeringsperioden präglats både av en epidemiologisk och en ekonomisk kris.

– Trots pandemin har denna regering lyckats genomföra många förändringar, vilket ingen annan lyckats med tidigare. Nu är det dags att vi slutför vårt arbete, understryker Adlercreutz.

Förutom de centrala besluten gällande sysselsättningen kommer regeringen under den återstående riksdagsperioden bland annat att förnya lagstiftningen kring Ålands självstyre och kring Sametinget samt stärka det nordiska samarbetet inom flera sektorer. Dessutom ska det fattas flera nya beslut så att vi kan uppnå klimatneutralitet senast år 2035.

-Diskussionerna kan bli utmanande när flera olika intressen ska vävas ihop, men det centrala är att vi bär vårt ansvar, både i förhållande till vår omvärld och som beslutsfattare som representerar folket. Också här är det skäl att se den stora bilden. Priset för att inte göra tillräckligt är högt, avslutar Adlercreutz.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *