Adlercreutz: LNG- terminalen är ett lyft för regionen

Närings- och arbetsministeriet meddelade idag att en LNG-terminal kommer att placeras i Ingå. Det statliga gasnätsbolaget Gasgrid och energibolaget Fortum har skrivit under ett avtal gällande användningen av hamnen. Naturgasen som importeras med båtar till hamnen ska ersätta ryska naturgasen, vars leveranser till Finland avbröts i maj.

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz gläds över beslutet och poängterar hur LNG-terminalen är ett lyft för Ingå, Joddböle och hela regionen.

– När vi kopplar oss loss från de ryska energiströmmarna behövs det alternativ. LNG kommer att vara en viktig energikälla för den finländska industrin för en lång tid framöver, säger Adlercreutz.

Adlercreutz anser att man på lång sikt bör eftersträva att få ett stickspår från kustbanan till Joddböle hamn.

– Den ökade aktiviteten i Ingå hamn är igen ett argument för en uppgradering av hela kustbanan. Det behövs dubbla spår hela vägen från Kyrkslätt till Salo, säger Adlercreutz.

-I dagens värld där vi kommer att vara tvungna att noggrant överväga alla investeringar är det för mig självklart, att vi primärt måste prioritera iståndsättning och förbättring av befintlig infrastruktur – som kustbanan, konstaterar Adlercreutz.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *