Adlercreutz: NATO-processen är ett tecken på en förmåga att fatta beslut

– Den process som i sinom tid kommer att leda till ett NATO-medlemskap är ett tecken på att vårt politiska system fungerar, sade Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz på tisdagen i debatten om godkännandet av Finlands NATO-medlemskap.

-Länge var ett medlemskap en omöjlig tanke för de flesta partier. Men när världen runtomkring oss ändras, ändras också åsikterna. Den process som ledde till att vi ansökte om medlemskap visar, att man fortfarande kan samlas kring stora viktiga frågor i denna riksdag, säger Adlercreutz.

SFP har länge talat för ett finländskt natomedlemskap. Också då det var en impopulär åsikt.

-När jag för ett knappt år sedan uppmanade regeringen att inleda en process med sikte på ett medlemskap i NATO, trodde jag inte att vi skulle vara här nu. Men så trodde jag inte heller att vi kunde ha ett krig i Europa av den kaliber som vi nu ser. Rysslands invasion av Ukraina har ändrat inte bara de övriga partiernas åsikt om NATO, det har ändrat vår geopolitiska verklighet. Nu gäller det att se till, att dels Ukraina vinner, dels att Finlands ansökan resulterar i ett medlemskap, säger Adlercreutz.

Ungern och Turkiet har fortfarande inte ratificerat Finlands medlemskap i NATO.

-Finland och Sverige stärker NATO. Turkiets och Ungerns spel är cyniskt och baserar sig inte på säkerhetsfarhågor som på något sätt skulle kunna kopplas till Finland och Sverige, två stabila, seriösa aktörer. Att inte i rask takt ratificera vårt medlemskap är inte i NATOs intresse, och det är inte heller i dessa två länders intresse, säger Adlercreutz.

Adlercreutz betonar, att Finland inte utsätts för ett direkt hot.

– Vi vet att vi har ett starkt försvar. De satsningar vi har gjort under de senaste årtiondena har varit korrekta. Därför behöver vi inte vara oroliga fastän processen drar ut på tiden. Vi klarar oss, och det vet våra grannläder. Viktigt är här, att vi i sinom tid går in i Nato samtidigt med Sverige. Det är i allas intresse.

1 svara
  1. Ernst Mecke
    Ernst Mecke says:

    Hmmm … . Yes, I agree that Finland (and Sweden) have shown that they are able to make a decision. And if one has large numbers of people who are all excited in the same direction, such is not that difficult (once there is a war going on close by, the media – who partly simply LIVE on selling excitement – tend to do their best to increase the excitement). And yes, I do agree that in the situation at hand it may have been a not bad idea to apply for NATO membership. But politicians should not stop using their heads even when there are masses of people excited. E.g., if one has a look what ”friends” one is getting when joining NATO, one’s enthusiasm might cool down a bit: The USA are a country which is (and feels) safe under a nuclear umbrella which is as strong as Russia’s, while, further, being protected by one ocean on each side (whom nobody has an invasion fleet to cross), and it is meanwhile established that they are in the habit of stoking wars on other continents, by means of lies, careless of at least non-American lives, and often rather obviously for the higher glory (and profit) of the US military industry. Other ”friends” would be Turkiye, who is eagerly trying to recruit support for the misdeeds they commit against the Kurds (and against anybody whom their government dislikes), also less-than-democratic Hungary, rather war-eager Poland, plus various countries whom one can suspect of being somewhat inactive or doubtful allies, even if they happen to be members of NATO. Thus, IF Hungary and/or Turkiye should continue blocking Finland’s and Sweden’s NATO membership, it might be a good idea to give up the attempt to join NATO and, instead, sign contracts of mutual support with such (especially EUROPEAN) countries whom one can expect to be reasonable, reliable, democratically rumsren, and NOT mere megaphones of some other countries who are not (as e.g. the UK, who at least when conservative governed are rather blind followers of the USA). Altogether, one should at least BE AWARE that there might well be a future even outside NATO (and not a too bad one):

    Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *