Adlercreutz och Nylander: Finskt trä brinner inte bättre än svenskt – vi måste sluta försvåra träbyggande

Riksdagsledamöterna Mikaela Nylander (SFP) och Anders Adlercreutz (SFP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål som gäller brandbestämmelserna i trähöghus. Bakgrunden till spörsmålet är det dubbla brandskyddskravet som idag orsakar extra kostnader för trähöghusbyggande på cirka 100 euro per kvadratmeter.

−  Byggnader orsakar en stor del av våra koldioxidutsläpp. Trähöghus har ett cirka 75 % mindre koldioxidfotspår än betonghöghus, säger Nylander.

− I trähöghus kräver man utöver en automatisk brandsläckningsanordning ett strukturellt brandskydd som i praktiken innebär att det godkänns få synliga träytor. Kravet på brandsläckningsanordning och strukturellt brandskydd ökar trähöghusens kostnadsnivå betydligt och skiljer sig från norska och svenska bestämmelser. Finskt trä brinner inte bättre än svenskt, konstaterar Adlercreutz.

− Kravet på dubbelt brandskydd ökar inte på brandsäkerheten. Det komplicerar konstruktioner, ökar på kostnadsnivån och förvränger konkurrenssituationen på marknaden, säger Nylander.

Ett trähöghus med en automatisk släckningsanordning är normalt brandsäkrare än ett betonghöghus fastän man skulle avstå från de strukturella brandskyddskraven.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *