Adlercreutz och Ståhle: Vårt system stöder inte internationella erfarenheter tillräckligt, fast det är just sådana som behövs

Allt färre finländare åker utomlands för utbytesstudier eller praktik. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz och Svensk Ungdoms förbundsordförande Julia Ståhle är oroade över utvecklingen.

– Det begränsade antalet studiestödsmånader och andra incitament för snabb utexaminering leder till att man inte vågar åka på utbyte under studierna. Det samma gäller utlandspraktik: studerande tvingas ställa sig frågan om det verkligen är värt att få en försenad examen. Det här gynnar varken studerande eller det allt mer internationellt inriktade arbetslivet, säger Adlercreutz.

Adlercreutz betonar att internationell erfarenhet bidrar till att öka förståelsen för andra kulturer.

– Både utbyte och utlandspraktik är effektiva sätt att motverka den polarisering som hotar oss. Ett Erasmus+ -utbytesprogram som har ett starkt och förutsägbart finansieringssystem bakom sig stöder därför på ett konkret sätt EU och dess funktionsduglighet, fortsätter Adlercreutz.

Ståhle lyfter fram problemet med de oavlönade praktikerna, något som diskuterats såväl nationellt som i EU. I februari kom EU-kommissionen med ett förslag om hur man förbättrar kvaliteten och tillgängligheten av praktikplatser inom unionen. Ståhle tycker att förslaget kunde ha varit mer ambitiöst.

– Diskussionen kring direktivet lät mycket lovande men förslaget levde inte upp till de förväntningar som fanns. Alla praktikanter ska få en skälig lön för sitt arbete – på detta sätt kan vi också förbättra möjligheterna för alla, oberoende socioekonomisk status, att söka sig till ett annat EU-land för att göra praktik, säger Ståhle.

Förslaget är ändå ett steg i rätt riktning och bidrar förhoppningsvis till att fler söker utlandspraktik, till exempel i EU:s institutioner. Det är speciellt viktigt för Finland, eftersom antalet finländare som arbetar i institutionerna hotar minska avsevärt de kommande åren.

– Incitamenten för att söka praktik eller jobb bland annat i Bryssel behöver därför vara i skick. Det kräver att vi ser över de strukturer och attityder som vi har idag. Genom det kan vi öppna nya dörrar för unga, stärka sammanhållningen och föra Finlands sak vidare i Bryssel, säger Adlercreutz och Ståhle.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *