Adlercreutz och Torsti: En grundlig utvärdering av asylprocessen behövs

Riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz (SFP) och Pilvi Torsti (SDP) ställde en skriftlig fråga om de asylsökandes försvagade rättsskydd till justitieminister Häkkänen för en månad sedan. Ministerns svar till frågan tillfredsställer dem inte.

– Svaret är knappt, och många av de problem vi tog upp viftas helt enkelt bort. Det duger inte. Det är uppenbart att vi har problem i asylprocessen. Om oron till och med omfattas av högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori är det ingenting man kan negligera. Vi behöver en extern, oberoende utredning av Migrationsverkets verksamhet och processer, säger Adlercreutz.

En utredning om rättskyddets kvalitet, omfattning och genomförande för personer som söker internationellt skydd pågår som bäst inom statsrådet. Migrationsverkets verksamhet borde granskas av extern utvärderare, men i stället pågår en granskning inom inrikesministeriet.

– Det räcker inte. Problemen är omfattande. Det är fråga om Migrationsverkets egna processer, förfarandet kring rättshjälpen, avvisningarnas förverkligande, bristande kommunikation mellan polis och Migrationsverket och sättet på vilket t.ex. minderåriga barns och tortyroffers rättigheter inte tas i beaktande idag. Det är inte troligt att en egen utredning tar fasta på dessa bekymmer, säger Pilvi Torsti.

Inom riksdagen arbetar en grupp ledamöter med representanter för de flesta riksdagspartierna. Gruppen kommer att träffa inrikesminister Mykkänen igen inom kort.

– Situationen har försämrats i och med de åtgärder regeringen kört igenom. Det ligger nu på ministrarna Mykkänen och Häkkänen att se till att någonting görs. Rättskyddet är inte en trivial sak, säger Torsti och Adlercreutz.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *