Adlercreutz om budgeten för 2017: Var är de strategiska åtgärderna?

Pressmeddelande 14.12.2016
Publiceringsfritt genast

 

Statsbudgeten för 2017 debatteras idag i riksdagen. I sitt regeringsprogram proklamerar regeringen olika strategiska åtgärder för att höja sysselsättningsgraden och stärka tillväxten. Tyvärr lyser dock dessa med sin frånvaro i budgetförslaget, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

– Statsminister Sipilä talar gärna om det s.k. strategiska regeringsprogrammet, som har som strategiskt mål att höja sysselsättningsgraden till 72 procent Det målet kan vi alla omfatta. I synnerhet bland kvinnor har dock sysselsättningsgraden t.o.m. sjunkit, vilket är en oroväckande utveckling. Familjepolitiken är i akut behov av förnyelse, men regeringen gör knappast något åt saken eftersom det inte passar Sannfinländarna, säger Adlercreutz.

Det är bra att arbetsmarknadsstödet skall gå att använda som startpeng. Ersättningen på 2500€ för mödrars arbetsgivare är självklart välkommen, men det är fråga om ett plåster, inte en lösning. Det behövs större åtgärder.

– Regeringens ovilja att göra strukturella förändringar är otrolig. De blundar för de verkliga problemen och cementerar gamla strukturer i stället för att ta tjuren vid hornen och förnya t.ex. familjeledighetssystemet eller arbetsmarknaden. Svenska riksdagsgruppen har färdiga modeller som vi gärna delger er. Jag vill verkligen uppmana regeringen att ta tag i problemen också på ett strukturellt plan.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *