Adlercreutz om det nya stödet för förnybar energi: ”En marknadsbaserad stödform är välkommen”

Pressmeddelande 16.11.2017
Publiceringsfritt genast

 

Regeringen föreslår ett nytt stödsystem för förnybar energiproduktion i form av ett teknikneutralt anbudsförfarande. Anbudsförfarandet styr investeringar i förnybar elproduktion till de projekt som är mest kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga. Anders Adlercreutz, riksdagsledamot och medlem av miljöutskottet, välkomnar reformen.

– Det finns skäl att förnya stödet för förnybar energi – tiden för inmatningstariffer är förbi. Anbudsförfarandet är redan i bruk på många håll internationellt, och det bra att Finland följer med i denna utvecklingsriktning. Det är bra att systemet möjliggör att vi kan stöda de mest kostnadseffektiva produktionsmetoderna. Anbudsförfarandet är också flexibelt och reagerar på elektricitetens marknadspris i stället för att vara ett mer statiskt produktionsstöd, säger Adlercreutz.

Enligt Finlands energi- och klimatstrategi ska över hälften av vår energiproduktion på 2020-talet komma från förnybara energikällor och år 2050 ska vi vara helt koldioxidneutrala. Regeringens proposition begränsar dock anbudsförfarandet för åren 2018-2020 till 2 TWh, trots att det finns potential för mycket mer.

– När anbudsförfarandet körs igång kommer det att finnas färdigt planerad och planlagd kapacitet för 12 TWh vindkraft. Enligt VTT kunde den årliga produktionen ligga på 300 TWh i Finland. Regeringen val att begränsa stödet till 2 TWh saknar den ambition vi behöver. Vi sätter ribban för lågt. Tiden för att höja Finlands profil och satsa på förnybar energi för att uppnå våra målsättningar är nu – i andan av det pågående klimatmötet i Bonn.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *