Adlercreutz om OECD:s rapport: Ett budskap som måste tas på allvar – vi behöver en vägkarta för att få ekonomin i balans

OECD kom ut med sin landsrapport om Finland på torsdagen. Enlig Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är analysens slutsatser inte oväntade.

– OECD lyfter upp de ömma punkterna vi känner till: vår statsskuld ökar och sysselsättningsnivån sackar efter. Det är ett budskap som måste tas på allvar. Samtidigt som vi i dagens läge inte har många alternativ i den ekonomiska politiken, måste vi snabbt bygga upp en trovärdig, konkret stig som leder till en balans i den offentliga ekonomin, säger Adlercreutz.

Finlands specialproblem, den höga arbetslösheten i det äldre segmentet av arbetstagare, lyfts även upp i rapporten.

– När det gäller arbetslösheten bland de som är över 55 år kan vi inte slå oss för bröstet. Det är synd att arbetsmarknadsparterna inte kom till en gemensam syn i frågan och nu är det upp till regeringen att fatta beslut. Det system vi har idag leder otvetydigt till åldersdiskriminering och ojämlikhet. När vi uppehåller incitament till att inte hålla kvar de äldre i arbete, att inte satsa på dem, skjuter vi oss själva i foten.

I OECD-rapporten efterlyses också en mer flexibel arbetsmarknad. Adlercreutz vill se reformer som ökar flexibiliteten.

– Vi har demografiska utmaningar och en styv arbetsmarknad. För att kunna finansiera välfärdsstaten måste vi hålla sysselsättningsgraden så hög som möjlig. Vi behöver en reform som möjliggör lokala avtal och som samtidigt stärker förtroendet på arbetsplatsen. Detta kunde ske till exempel genom att ge arbetstagarna en roll i företagens ledning, via exempelvis en styrelseplats. Det skulle gagna alla.

2 Kommentarer
  1. Leif Hellén
    Leif Hellén says:

    Jag hoppas att du och dina kolleger i SFP nogrannt har läst artikeln i HBL/12.12.2020 om varför vi har så mycket folk i pensionsslussen. Orsaken är arbetsgivarnas åldersdiskriminering! För att råda bot på problemet behövs det incitament för arbetsgivarna att anställa äldre, t.ex. sänkta arbetsgivaravgifter. Att slopa pensinsslussen är helt fel botemedel och mycet orättvist. Man straffar en oskyldig. Så kan det ju inte få vara i en rättstat.

    Att ge arbetstagarna en roll i företagens ledning, via exempelvis en styrelseplats är ett väldigt bra förslag.

    Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *