Adlercreutz om ramrian: En utmanande men nödvändig ria som också bygger tillväxt 

– Ramrian var ingen lätt uppgift, det visste vi på förhand. Anpassningsbesluten är svåra och de berör hela samhället. Tyvärr är de också helt nödvändiga. De ekonomiska utsikterna har ändrats kraftigt sedan regeringsförhandlingarna, och därför behövdes ytterligare balanserande åtgärder, säger Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz.

– Med dessa åtgärder strävar vi till att stabilisera skuldsättningen, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna göra positivare beslut i framtiden.

Adlercreutz representerar SFP i ministerarbetsgruppen som ansvarar för social- och hälsovården. Också den sektorn berördes av anpassningsåtgärderna, men Adlercreutz betonar att flera saker som är viktiga för SFP kunde tryggas.

– Vi lyckades också avvärja flera av de indragningar i jour- och förlossningsverksamheten som fanns med i den tjänstemannarapport som publicerades i början av året. Sjukhusnätverket består, säger Adlercreutz.

– De nya välfärdsområdena har nyligen inlett sin verksamhet och de förtroendevalda behöver få arbetsro, vilket de nu får. Det är viktigt att välfärdsområdenas autonomi respekteras och att de förtroendevalda har möjlighet att styra hur vården arrangeras i det egna området.

– För SFP är det viktigt att på alla plan verka för att vård finns nära och att den är tillgänglig för alla.

Den utmanande ekonomiska situationen krävde omfattande anpassningsbeslut av regeringen, men Adlercreutz betonar att man samtidigt satsar på att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

– Regeringen kom överens om ett tillväxtpaket, vilket är välkommet. Tillväxtpaketet innehåller till exempel ett skatteincitament för företag som främjar investeringar i den gröna omställningen och samtidigt i våra klimatmålsättningar, säger Adlercreutz.

– För att få fart på tillväxten behövs investeringar till Finland. Skatteincitamentet som regeringen nu kommit överens om är ett effektivt och marknadsbaserat sätt att skapa förutsättningar för de investeringar vi behöver. Också de fortsatta satsningarna på forskning- och utveckling är viktiga för att främja vår konkurrenskraft.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *