Adlercreutz om Vänsterförbundets beskattningsutspel: Sysselsättningsåtgärderna ska vara i fokus i halvtidsrian

I halvtidsrian i april kommer regeringen att dra upp riktlinjer för resten av regeringsperioden. Ekonomin och sysselsättningen måste vara i fokus, säger Anders Adlercreutz, ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Samtidigt är han orolig för de tankar om skatteförhöjningar för företag som Vänsterförbundet kastat fram.

– Här gäller det att inte skapa oro, utan förtroende. Det är helt klart att detta inte är rätt läge för att minska på investeringsincitamentet eller öka företagarnas skattebörda. Skattepolitikens riktlinjer har vi dragit upp i regeringsprogrammet och dem ska vi hålla oss till, säger Adlercreutz.

Det är framförallt de olistade företagens dividender som väckt diskussion.

– Det nuvarande systemet har uppkommit av goda skäl. Vi vill inte att pengar som kunde investeras i nya företag i allt högre grad ska fly till exempel till fastighetsmarknaden. Diskussionen gagnas inte av trångsynt beskattningspopulism: alla dividender som betalas ut beskattas. Och resultatet som är grunden för dividendutbetalning är redan det beskattat.

Adlercreutz anser ändå att det nog finns skäl att i en större reform se utmaningarna i det nuvarande systemet.

– Man kan med fog säga, att företag med stora tillgångar nu favoriseras i förhållande till startup-företag och att det nuvarande systemet skapar en tröskel för börsnotering. Men utgångsläget för en framtida reform kan inte vara en ökning av skattetrycket, någonting som skulle hämma tillväxten och dynamiken. Vi behöver en reform som sporrar till företagande och som skapar ett neutralt och dynamiskt företagsklimat.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *