Adlercreutz: Vårdreformen är en milstolpe – men arbetet fortsätter

Riksdagen har idag godkänt regeringen Marins social- och hälsovårdsreform i en historisk omröstning. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz gläds över att reformen efter alla år av försök äntligen går vidare. Samtidigt poängterar han att arbetet med att utveckla modellen fortsätter.

– Vi behöver en vårdreform, och denna modell är en logisk lösning. Det finns en enighet om att det behövs en större organisation för att ta hand om social- och hälsovården, och nu har vi en bra utgångspunkt för detta. Samtidigt är det klart att välfärdsområdena ska styras demokratiskt, och detta baserar sig denna modell på, säger Adlercreutz.

Vårdreformen siktar på att förbättra vården, men också på att utjämna hälsoskillnaderna i den finländska befolkningen. Enligt Adlercreutz innebär detta per automatik att kostnadsöverföringar behövs.

– Vi mår olika bra på olika håll i Finland och mer resurser behövs där befolkningen är äldre och sjukare. Det leder till kostnadsöverföringar eftersom vi inte kan låta de totala utgifterna skena iväg. Kommunerna har idag ett stort investeringstryck och trots att inkomstbortfallet i denna modell är betydligt mindre än i den förra regeringens reformförslag är finansieringsmodellen inte oproblematisk. Därför är det skäl att noggrant följa upp kommunernas ekonomiska situation när modellen väl kört igång och justera finansieringsmodellen enligt behov.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *