Blomqvist och Adlercreutz: Ett barnvänligt Finland förutsätter aktivt arbete på kommunal nivå

Idag den 20 november infaller barnkonventionens dag. Under hösten har flertalet illavarslande rapporter om barns och ungas välmående i Finland publicerats. Riksdagsledamöterna Thomas Blomqvist och Anders Adlercreutz (SFP) ser med stor oro på utvecklingen.

– Barnfattigdomen har tredubblats och vart tionde barn i Finland lever idag i en familj med låga inkomster. Utvecklingen är verkligt oroväckande, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist

Fattigdomen tar sig i uttryck på olika sätt, till exempel i att det inte finns mat hemma. Forskning visar att fattigdom under spädbarnstiden kan ha allvarliga konsekvenser för barnet långt in i framtiden.

– Samhället måste överlag bli bättre på att se barn som lever i utsatta livssituationer och rikta särskilda insatser mot dem. Förutom att fattigdom är en verklighet för många vet vi att ett av fyra barn lever i en familj där åtminstone ena föräldern lider av psykisk ohälsa eller är missbrukare, säger Anders Adlercreutz.

Blomqvist och Adlercreutz uppmanar kommunerna att integrera ett barnperspektiv i den kommunala verksamheten genom att gå in för att bli barnvänliga i enlighet med UNICEF Finlands riktlinjer. Såväl Raseborg som Kyrkslätt, ledamöternas hemkommuner, har beviljats statusen barnvänlig kommun.

– Barnvänlig kommun-programmet är ett sätt att säkerställa att kommunen aktivt och kontinuerligt främjar barnets rättigheter. För närvarande deltar endast 15 kommuner. Vi hoppas att fler ansöker om att få delta – kommunerna har en nyckelroll i att stärka barnens välmående och ställning, säger Blomqvist och Adlercreutz.

För ett barnvänligt Finland krävs också särskilda satsningar på jämlikhet och utbildning. SFP föreslår därför höjda anslag i sin skuggbudget för den grundläggande utbildningen. Grunden för barns jämlika förutsättningar skapas redan inom småbarnspedagogiken. Partiet föreslår därför också att alla barn över tre år ska ha rätt till fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *