Den världsomfattande energirevolutionen är en enorm möjlighet för Finland

Pressmeddelande 25.6.2015
Fritt för publicering

 

Riksdagsledamöterna grundade en energireformgrupp i vilken riksdagsledamot Anders Adlercreutz är en av grundarna.

Riksdagsledamöter från regerings- och oppositionspartierna vill se en energireform i Finland. För att föra reformen framåt, har det idag grundats en parlamentarisk grupp som vill sporra till att man snarast gör sig av med fossila bränslen. Siktet ligger på ett Finland som fungerar på förnybar energi. Målet uppnås genom förnybar energi, energieffektivitet och genom utnyttjande av smarta system.

”Ett enormt energigenombrott håller på att ske i världen, och pjäserna delas ut som bäst. Finland måste bli en föregångare på dessa marknader. På det viset skapar vi ekonomisk tillväxt, export och ser till att utsläppen minskar” säger gruppens ordförande, riksdagsledamot Kai Mykkänen (Saml.).

Linjedragningarna beträffande energi i regeringsprogrammet, speciellt regeringens spetsprojekt ”Kolfri, ren och förnybar energi”, är ett startskott för energireformen. ”Man måste målmedvetet verkställa skrivningarna, och omedelbart planera de nästa stegen. Finland behöver en vägkarta som visar vägen till ett på förnybar energi fungerande energisystem.” säger gruppens viceordförande, riksdagsledamot Hanna Kosonen (c).

Branschen inom lösningar till ren energi hör till världens mest snabbväxande. ”Professorsgruppen som krävt förändring i vår energipolitik har räknat ut att det inom energibranschen i Finland kan skapas upp till 90 000 nya arbetsplatser fram till år 2025. Det lönar sig att ta fasta på denna möjlighet!” understryker gruppmedlemmen Antero Vartia (Grön).

”Energireformen startas i år, men kommer att fortsätta från en valperiod till en annan. Därför är det storartat att just denna fråga når ut över partigränserna”, fröjdas Energireform2015-kampanjens kampanjchef Piia Kuosmanen.

Som sitt första initiativ kräver gruppen att man under den pågående energireformen installerar solpaneler på riksdagens tak. ”På så vis föregår vi med gott exempel och visar att tiden är inne för förnybar energi!” säger gruppens medlemmar. ”Våra byggnader konsumerar en stor del av vår energi. Men de kan också vara komponenter i vårt energiproduktionssystem.”, tillägger Anders Adlercreutz.

Den parlamentariska energireformgruppen är grundad av Anders Adlercreutz (sfp), Li Andersson (vänster), Hanna Halmeenpää (grön), Timo Harakka (sdp), Marisanna Jarva (c), Hanna Kosonen (c), Pirkko Mattila (sannfl), Sari Multala (saml), Kai Mykkänen (saml), Sari Tanus (kd) samt Antero Vartia (grön). Alla riksdagsledamöter är välkomna med.

 

Tilläggsuppgifter:

Anders Adlercreutz, tel. 044-981 0191

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *