Ministrarna med ansvar för EU-frågor diskuterar EU:s språkförordning och inleder förberedelserna inför Europeiska rådets oktobermöte

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel tisdagen den 19 september. Viktiga frågor på dagordningen är Spaniens begäran om ändring av EU:s språkförordning, förberedelserna inför Europeiska rådets oktobermöte och fortsättningen på rådets rättsstatsdialog. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz företräder Finland vid mötet.

Allmänna rådet ska diskutera en ändring av EU:s språkförordning. Den spanska regeringen framförde den 17 augusti 2023 en begäran att katalanska, baskiska och galiciska ska bli officiella språk i EU. Finland förhåller sig avvaktande till Spaniens begäran att göra landets tre landsdelsspråk till officiella språk och arbetsspråk i EU. För närvarande har EU 24 officiella språk. De ekonomiska och administrativa konsekvenserna av och de rättsliga förutsättningarna för att införa nya officiella språk måste analyseras noggrant. Det finns också en risk att fler officiella språk skulle fördröja EU:s beslutsfattande och rättsakters ikraftträdande. Finland anser att det är viktigt att trygga den kulturella och språkliga mångfalden i unionen. Man måste också utreda möjligheten att på unionsnivå med mindre betungande metoder främja rättigheterna för dem som talar landsdelsspråk.

Rådet kommer också att inleda förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 26–27 oktober genom att granska utkastet till dagordning. Teman för Europeiska rådets oktobermöte är Rysslands anfallskrig mot Ukraina och EU:s stöd till Ukraina, halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram 2021–2027, ekonomi och konkurrenskraft samt migration. Dessutom ska Europeiska rådet diskutera förberedelserna inför FN:s klimatmöte i Dubai (COP28). Allmänna rådet beaktar dagordningen för Europeiska rådets möte och återkommer närmare till mötets teman när det sammanträder igen den 24 oktober 2023.

”Med tanke på EU:s konkurrenskraft är det viktigt att den inre marknaden återgår till det normala. Vi lättade på reglerna om statligt stöd under pandemin, men nu måste vi återgå till en normal vardag. Fri rörlighet för varor, arbetskraft och tjänster samt konkurrensneutralitet är centrala frågor för Finland. Det gynnar inte EU:s konkurrenskraft att medlemsländerna med hjälp av statligt stöd konkurrerar om investeringar. Det är väsentligt att spelreglerna återställs så snabbt som möjligt”, säger minister Adlercreutz.

Ministrarna ska diskutera kommissionens avsiktsförklaring med de viktigaste inslagen i förberedelserna av kommissionens arbetsprogram för 2024 utifrån kommissionens ordförande von der Leyens tal om tillståndet i unionen. Diskussionen är offentlig.

Rådet fortsätter sin rättsstatsdialog genom att granska det allmänna rättsstatsläget i EU utifrån kommissionens rapport om rättsstatsprincipen 2023. Dessutom informerar det spanska ordförandeskapet hur den utvärdering av rättsstatsdialogen som inleddes i juli 2023 framskrider. Finland fortsätter på sin långsiktiga linje i rättsstatsfrågor och främjar rättsstatsprincipen och bekämpningen av korruption i EU. Finland anser att kommissionens årliga rapport om rättsstatsprincipen och rådets rättsstatsdialog utifrån rapporten är av väsentlig betydelse när det gäller att stärka rättsstatsprincipen i EU.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

 

Pressmeddelande från statsrådets kansli 18.9.2023.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *