Europaminister Adlercreutz och Sveriges EU-minister Roswall träffades

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz träffade Sveriges EU-minister Jessika Roswall fredagen den 1 september. Ministrarna diskuterade flera aktuella frågor i samband med Europaforum i Åbo.

Ministrarna Adlercreutz och Roswall diskuterade bland annat Europeiska unionens framtid och utvidgning, halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen och beredningen av EU:s strategiska agenda för 2024–2029. De tog också upp de bilaterala relationerna mellan Finland och Sverige.

”Jag är glad över att ha haft möjlighet att träffa Sveriges EU-minister Jessika Roswall redan flera gånger. Samarbetet mellan våra länder är viktigare än någonsin. Det är första gången som Sverige omnämns i regeringsprogrammet som Finlands närmaste partner. EU-ärenden innefattar många viktiga frågor där vi behöver samarbete mellan likasinnade länder, till exempel när det gäller den inre marknaden och rättsstatsmekanismen”, sade minister Adlercreutz.

I Åbo diskuterade minister Adlercreutz också med Tobias Lindner, som är statssekreterare vid Tysklands utrikesministerium. De utbytte synpunkter bland annat på det utrikes- och säkerhetspolitiska läget och den inre marknaden.

 

Pressmeddelande från statsrådets kansli 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *