Investeringen får inte stoppas nu

Pressmeddelande
Publiceringsfritt genast

Adlercreutz och Blomqvist lämnade in skriftligt spörsmål om elektrifieringen av Hangö-Hyvinge-banan:

Investeringen får inte stoppas nu

Elektrifieringen av Hangö-Hyvinge-banan bör avancera.

Det säger SFP:s riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Thomas Blomqvist som i ett skriftligt spörsmål kräver att regeringen redogör för sina planer för elektrifieringen av Hangö-Hyvinge-banan. De betonar att Hangö hamn aldrig tidigare har haft så livlig trafik som nu. Mer än fyra miljoner ton gods fraktades via hamnen under år 2015.

– För ett år sedan bestämde dåvarande regeringen att ge tre miljoner euro i understöd för att påbörja förbättringen av banan. Nu har Trafikverket antytt att arbetet inte kommer att komma igång, trots att planen för hur elektrifieringen skulle genomföras är så gott som klar, säger Blomqvist.

Ett fungerande nätverk av vägar och järnvägar är en grundläggande förutsättning för att företag ska kunna verka, handeln löpa och Finlands ska få tillväxt i ekonomin. Ett behövligt projekt som skulle ge samhällsekonomisk nytta är elektrifieringen av Hangö-Hyvinge-banan. För Hangö hamn skulle det här vara en livsviktig investering, en investering som även skulle ha positiva effekter för hela regionen.

– Hangö-Hyvinge-banavsnittet är det enda banavsnittet i södra Finland som inte har elektrifierats. En elektrifiering av banan är välmotiverad också med tanke på svaveldirektivet som trädde i kraft 2015 och som höjde kostnaderna för sjötransporter, säger Adlercreutz.

– En elektrifiering av Hangö-Hyvinge-banan möjliggör en utökad användning av Hangö hamn samtidigt som investeringen också minskar utsläppen från tågtrafiken. Effektiv frakt av gods hämmas rejält ifall vi upprätthåller flaskhalsar på våra tågbanor, säger Blomqvist och Adlercreutz.

 

Tilläggsuppgifter:
Anders Adlercreutz 044-981 0191
Thomas Blomqvist 050-512 1776

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *