Riksdagens företagsamhetsgrupp föreslår att man skapar en plan för att bidra till återuppbyggnad

Riksdagens företagsamhetsgrupp samlades till ett konstituerande möte tisdagen den 13 juni. Gruppens presidium fick fortsatt förtroende då Saara-Sofia Sirén (Saml.) valdes till ordförande och Anders Adlercreutz (SFP) till vice ordförande. Före mötet ordnade gruppen ett diskussionstillfälle om återuppbyggnaden av Ukraina ur ett finländskt näringslivsperspektiv.

“Förutom ett enormt mänskligt lidande, har Ryssland förstört en betydande del av Ukrainas infrastruktur. Det är viktigt att fortsätta ge ett mångfacetterat stöd till Ukraina för att landet ska vinna kriget, samtidigt som det är det viktigt att redan nu lägga fokus på återuppbyggnaden.”, sammanfattar Sirén.

Världsbanken har uppskattat kostnaderna för återuppbyggnaden till minst 350 miljarder euro. ”Detta är en möjlighet för finska företag att bidra till att hjälpa Ukraina. För att arbetet ska vara effektivt, samordnat och riktat på ett meningsfullt och effektivt sätt, behövs planering”, fortsätter Sirén, som även poängterar att företagsamhetsgruppen har under sitt möte gjort ett gemensamt ställningstagande om ämnet.

”Danmark, till exempel, har en nationell plan för återuppbyggnaden av Ukraina, och Sverige håller på att grunda ett Business Sweden-kontor i Kiev. Även Finland bör verka aktivt”, säger Adlercreutz.

I sitt uttalande påpekar företagsamhetsgruppen att finländska företag har ett mycket stort kunnande och lösningar som behövs i Ukraina. Ren energi, telekommunikation, hälsoteknik och utbildning är exempel på finländska exportprodukter som det finns en ökad efterfrågan på. Företagen behöver också rådgivning och stödtjänster för att kunna engagera sig i att hjälpa Ukraina.

Därför anser riksdagens företagsamhetsgrupp att Finland måste börja planera och samordna samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn i återuppbyggandet av Ukraina. Detta för att vi ska kunna säkerställa så effektiva åtgärder som möjligt, samtidigt som vi främjar Ukrainas möjligheter till ett EU-medlemskap och omstrukturering till ett mer hållbart land.

Hela uttalandet hittas här.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *